jump to navigation

Mer tillgängliga fritidsaktiviteter 8 november 2007

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

Stockholm har som mål att vara världens mest tillgängliga huvudstad 2010. En del av detta är att skapa tillgänglighet till fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. Därför införs nu bättre samordning av arbetet med en tillgänglig fritid för barn och ungdomar med funktionshinder, vilket Radio Stockholm berättade imorse.

Den viktigaste åtgärden för att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska få ett rikare fritids-, kultur-, och idrottsliv är att göra det ordinarie utbudet mer tillgängligt. Men tillgänglighetsarbetet kommer inte att lösa allt. Ett tydligt problem i Stockholm har varit att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i vissa stadsdelar inte haft kunskap om de fritidsaktiviteter som organiseras av andra stadsdelsnämnder, och därför inte kunnat delta. Samtidigt har antalet barn med liknande funktionsnedsättningar i samma stadsdel varit så få att det inte funnits resurser att organisera aktiviteter för dem.

(mer…)