jump to navigation

Ansvarsfull finansiering för biblioteket 6 mars 2009

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

Arbetet med det nya stadsbiblioteket pågår för fullt, nu i en fas där man tittar närmare på kostnaderna. Detta skriver DN om idag.

Efter att det vinnande arkitektförslaget Delphinium utsågs i november 2007 har fastighetskontoret haft i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadskontoret, kulturförvaltningen och stadsledningskontoret ta fram underlag för ett inriktningsbeslut. I uppdraget har ingått att ta fram ett detaljerat förslag till ny byggnad och biblioteksverksamhetens innehåll.

Under 2009 kommer det huvudsakliga målet vara att finna en ansvarsfull finansiering inför ett kommande genomförandebeslut. Arbetet leds av en projektgrupp underställd kommunstyrelsen som rapporterar till finansborgarrådet och kulturborgarrådet. Projektgruppens utredning ska vara klar under 2009.

När staden bygger ett bibliotek i världsklass, är det inte bara ett hus. Det ska också vara en biblioteksverksamhet i världklass. Därför kommer projektgruppen att se över såväl byggkostnader som driftskostnader för att hitta bästa möjliga lösning. Exempelvis ska man se över hur uthyrningsbara delar av det nya biblioteket kan utformas.

Anna