jump to navigation

Rudin schabblar med siffrorna! 30 april 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

I slutet av förra veckan skrev Socialdemokraternas oppositionsborgarråd Tomas Rudin ett inlägg i den kulturdebatt som bland annat jag medverkat i. Läs min artikel här om hur kulturpolitiken borde utvecklas. Upplyftande nog kan man nu konstatera att de enda utövande konstnärerna (läs konsthantverkarna Johan Wingestads och Camilla Skorups artikel här, läs poeten Mats Söderlunds artikel här) som medverkat i debatten har varit öppna för att på olika sätt bredda kulturens finansiering och på så sätt öka kulturens plats i samhället, som länge varit en liberal kulturpolitisk linje. Rudin däremot är som alla socialdemokrater helt låst vid att kultur är detsamma som offentlig kulturverksamhet. Det enda måttet på kulturens resurser blir därför hur mycket kommunen/staten satsar. Tråkigt men sant.

I sitt inlägg menar Rudin att stadens kulturanslag/invånare har ”minskat från 1349 kr år 2007 till 977 år 2013.” Problemet är bara att Rudin jämför två helt olika siffror. Den första avser nämligen stadens hela kulturverksamhet (Stadsarkivet, Kulturförvaltningen, Stadsteatern, kultur i stadsdelar) medan den andra enbart avser kulturförvaltningens verksamhet (Kulturhuset, Kulturskolan, Liljevalchs konsthall, Stockholm konst, Stockholms stadsbibliotek mfl). Jämför man däremot samma siffror står det dock klart att staden 2013 både lägger fler kronor/år och fler kronor/invånare än vad Socialdemokraterna & Co gjorde när de hade makten. Jag svarar Rudin i SvD idag, läs artikeln här

Men som sagt. Kulturen är större än de kommunala anslagen. Intressant är både vad man använder anslagen till och hur man kan stimulera till att fler är med och bidrar till kulturverksamheterna. Att Stockholms stadsteater ökat sina biljettintäkter från omkring 25 mnkr/år 2002 till omkring 75 mnkr/år (samtidigt som staden höjt anslaget från 196 mnkr/år till 230 mnkr/år) innebär att teatern 2012 hade 50 mnkr/år mer än då att skapa teater för – resurser de har skapat på egen hand när publiken ökat dramatiskt. Samma sak gäller även det fria kulturlivet. Ökar de sina egenintäkter betyder det mer pengar till kulturen (om kommunen inte gör som man gjorde tidigare i Stockholm och då sänkte anslagen).

En annan sida av samma mynt är också vad anslagen verkligen går till. Går de till kulturverksamheten eller en massa andra kostnader (administration och lokaler)? När Kulturskolan införde sin e-tjänst och därmed reformerade skolans kösystem kunde man i ett slag öka antalet elevplatser. Helt plötsligt kunde man alltså undervisa fler för i stort sett samma peng. Just nu arbetar staden med att flytta ut central administration från dyra innerstadsadress till stadsdelar med behov av kontor vilket frigör resurser för verksamheterna. Ett tredje exempel är Stadsteatern som genom en flexibel scenanvändning och resursallokering kan spela för många fler vilket leder till bättre lokalutnyttjande. För mig är det självklart att vi alltid innan vi skjuter till nya resurser frågar oss hur de redan befintliga används.

Sedan kan man ju bara konstatera att Socialdemokraterna inte verkar ha en enda idé på hur stadens kulturverksamheter och kulturlivet ska utvecklas. Det ska ha mer mer mer offentliga pengar – till vad är oklart.

/ Madeleine

Tomas Rudin (S) är ny i Stockholms stads kulturnämnd. Att han inte hunnit bekanta sig med stadens kulturverksamheter är därför inte så konstigt. Men han borde, efter alla år i politiken, veta att Stadsteatern och Stadsarkivet bedriver kulturverksamhet och drivs av staden.

När Rudin skriver att kulturkostnaden fallit, sjabblar han rejält med räknaren. Han jämför en siffra över alla stadens kulturverksamheter med en siffra där bara vissa är med. Han glömde Stadsteatern och Stadsarkivet i sin sista räkneövning!

Det är ohederligt att i det ena fallet räkna med Stadsteatern och Stadsarkivet men inte i det andra, för att påstå att kulturutgifterna har sänkts. Sanningen är att kulturkostnader höjts både per invånare och totalt sett sedan 2006.

Efter fyra år av socialdemokratiska biblioteksnedskärningar började staden 2006 att återigen satsa på läsande och litteratur. Stockholm har i Högdalen, Bredäng och Östermalmstorg fått sina första tunnelbanebibliotek. Biblioteket Plattan, Biblioteket TioTretton och Biblioteket Luma är andra nyheter. Senare i år öppnas ett nytt bibliotek i Hässelby gård och biblioteket i Kista får nya attraktiva lokaler. Vi renoverar och moderniserar 2013 tio stadsdelsbibliotek och utökar öppettiderna.

Men allt handlar inte om hur mycket det offentliga satsar på kulturen. Till skillnad från Tomas Rudin, vågar vi tänka nytt.

Under snart sju år har vi understrukit vikten av att kulturanslagen ska gå till kulturen och konstnärerna. Inte till byråkrater eller lokaler. Staden ska satsa på kultur, men lika viktigt är det att kulturlivet uppmuntras – inte straffas när de ökar sina intäkter eller delar på kostnader.

Madeleine Sjöstedt (FP)
Kultur- och fastighetsborgarråd

KRO/KIF: Tummen upp för liberal kulturpolitik. 25 april 2013

Posted by angusthlm in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

Idag fortsätter kulturdiskussionen på SvD kulturdebatt med dels ett inlägg av Tomas Rudin (S) och dels ett inlägg från företrädare för två konstnärsorganisationer, Camilla Skorup (ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare) och Johan Wingestad (verksamhetschef Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare). ”Företrädare för konstnärsorganisationer ger tummen upp och vill att regeringen tar intryck av Sjöstedts politik.”, skriver SvD i ingressen.

Du kan läsa Madeleiens inlägg i debatten här.

/ Anders

Asplunds pärla får inte förfalla 27 februari 2012

Posted by angusthlm in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
3 comments

Asplunds stadsbibliotek är en gammal byggnad och som alla gamla byggnader behöver den från tid till annan ses över. Är byggnaden dessutom besökt av över 800.000 besökare per år och dessutom en av Sveriges mest kända, skapad av en av våra mest hyllade arkitekter, är det självklart att det kostar att se över hur byggnaden ska användas och underhållas. Att ha den inställningen är inte att kasta pengarna i ett svart hål, som oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S) menar. Men han knyter an till en klassisk biblioteksnjugg s-position.

I DN kan man idag läsa om det utredningsbeslut angående Stadsbiblioteket som både Kulturnämnden och Fastighetsnämnden snart ska ta ställning till. Beslutet innebär att Kulturförvaltningen respektive Fastighetskontoret ska se över både hur ytorna i Stadsbiblioteket ska användas och vilket renoveringsbehov som finns i fastigheterna.

Ledstjärnan i arbetet är hur Asplunds stadsbibliotek ska fortsätta att utgöra navet bland alla Stockholms folkbibliotek. Två viktiga stöttepelare i det arbete är dels de stora kulturhistoriska värden som finns i biblioteket, dels att det ska kunna fylla besökarnas förväntningar på vad ett modernt bibliotek ska ha att erbjuda.

Sedan alliansen tog över makten i Stadshuset och Folkpartiet fick ansvar för kulturen har vi målmedvetet satsat på biblioteksverksamheten. Anslaget för Stockholms stadsbibliotek låg 2011 på 277 miljoner kronor, 2006 var samma siffra 222 miljoner kronor. Vår politik har möjliggjort nya bibliotek, att gamla har kunnat flytta till mer tillgängliga adresser, att bibliotek har renoverats och att öppettiderna förlängts.

Rudin talar sig varm om att en tillbyggnad av Asplunds stadsbibliotek skulle innebära ”ett lyft för litteraturen i vårt stadsrum”, men han talar tyst om att Stadsbiblioteket under Socialdemokratins styre 2002-2006 fick se sina anslag minska med över tio miljoner åren innan vi tog över makten. Han glömmer också att nämna att hans eget parti för länge sedan har gett upp tillbyggnadstanken. Ingenstans har detta förts fram som förslag under 3.5 år! 

Vi värnar om bibliotekens roll i det demokratiska samhället och det fria kunskapssökandets betydelse för individens frihet. Därför satsar vi målmedvetet på att uppdatera biblioteken för 2000-talet – det gäller både Asplunds stadsbibliotek och alla andra folkbibliotek i Stockholm. Här finns det en skillnad mellan majoriteten och oppositionen som lätt går att förstå genom att studera tabellen nedan.

/ Madeleine

Stockholms stadsbiblioteks nettobudget 2001-2010:

År Majoritet Nettobudget
2001 fp+m+kd 219
2002 fp+m+kd 235
2003 s+v+mp 234
2004 s+v+mp 222
2005 s+v+mp 223
2006 s+v+mp 223
2007 fp+m+kd 226,5
2008 fp+m+kd 226,5
2009 fp+m+kd 260,2
2010 Fp+m+kd 278,2

Att ka(s)ta sten i glashus 7 februari 2012

Posted by angusthlm in Kultur för fler.
Tags: , ,
4 comments

Efter SvD:s artiklar om Palatset menar Tomas Rudin (S) i en intervju i samma tidning att jag använt kulturnämndens pengar ”aningslöst”. Men vad Rudin glömmer när han försöker plocka billiga politiska poäng är att Stockholms stad långt ifrån varit ensamt om att stötta Palatset. Dessutom, bland dem som ”aningslöst” använt nämndens pengar återfinns ingen mindre än Rudins partikollega, tillika oppositionsborgarråd, Roger Mogert (S).

Det är alltid enkelt att vara efterklok, särskilt i situationer när olika projekt inte utvecklats som man först föreställt sig. Så är fallet med Palatset. Idag, med facit i hand, är det enkelt för envar att se att satsningen på ett palats för barn- och ungdomskulturen var fel.

Viktigt att komma ihåg är dock att många gjorde felbedömningen. Listan är lång över såväl offentliga som privata aktörer som trodde på Palatsets möjligheter: Statens Fastighetsverk, Statens kulturråd, Stockholms läns landsting, Postkodlotteriet, Natur & Kultur, Norstedt med flera. Och faktum är faktiskt att Rudins egna partikamrater röstat med alliansen i frågor rörande Palatset i kulturnämnden. Rudin satt visserligen inte själv i kulturnämnden när besluten fattades men han var å andra sidan väl företrädd av Roger Mogert, oppositionsborgarrådskollega till Rudin i Socialdemokraterna.

Tilläggas kan att på de punkter oppositionen reserverat sig i nämnden angående Palatset har det rört entrépriserna, särskilt för barn och ungdomar från stadens skolor, och att besökande elever ska kunna ha med sig matsäck. Förstnämnda ståndpunkt delade Vänsterpartiet och Miljöpartiet, sistnämnda stödde Miljöpartiet på egen hand. I inget av fallen röstade Socialdemokraterna med sina oppositionsvänner utan gick på majoritetens förslag till beslut.

Den stora skillnaden mellan Socialdemokraternas och Folkpartiets hållning i frågan verkar alltså vara huruvida man i efterhand vågar stå för fattade beslut.

Nu kommer kulturförvaltningen tillsammans med alla andra inblandade att se över vad som gick fel, varför kontollmekanismerna klickade just här. Min förhoppning är att vi alla lär oss något om hur man bygger upp bra projekt med många inblandade och att det finns ett fortsatt stort intresse att stödja barn- och ungdomskultur.  Lärande är betydligt viktigare för framtiden än partipolitiskt populistiskt skrän.

/ Madeleine Sjöstedt

Läs: Alla köpte idén utan att kolla fakta
Läs: Palatsets fiasko utreds av Stockholms stad
Läs: KUN protokoll 2009-02-10
Läs: KUN protokoll 2009-12-15
Läs: KUN protokoll 2011-04-19