jump to navigation

Stockholmsbibliotekarie får pris 3 mars 2009

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

En av Stockholms stadsbiblioteks bibliotekarier, Åke Nygren, har tilldelats Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Juryn motiverar:

Åke Nygren har testat och implementerat olika verktyg för kommunikation mellan bibliotek och brukare som till exempel virtuella mötesplatser, videokonferenssystem, microbloggning och podcasting. Åke är pionjären som vaskar fram guldkornen ur den aldrig sinande digitala floden.

Åke Nygren har en unik position i Bibliotekssverige, ingen har som han tagit sig an ett praktiskt förhållningssätt till modern, interaktiv biblioteksutveckling med hjälp av webbaserade hjälpmedel. Och dessutom sett till att generöst sprida sina kunskaper och sina utvecklingsidéer till oss andra. Åke har också skapat många kontakter med andra aktörer utanför biblioteksvärlden. Han bygger nätverk i fysiska och virtuella miljöer som till exempel språkcaféer.

Det är roligt att Stockholms stadsbibliotek och dess medarbetare som så ofta befinner sig i framkant. Vi gratulerar Åke Nygren till stipendiet!

Mer information finns på Newdesk.

Anna