jump to navigation

Stockholm i framkant i biblioteksdebatten 19 mars 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
trackback

Mitt i den pågående debatten om e-böckernas ställning på folkbiblioteken återfinns Stockholms stadsbibliotek som är landets största folkbibliotek. I det senaste numret av Svensk Bokhandel finns flera artiklar som handlar om e-bokens ställning på biblioteken och Stockholms stadsbibliotekarie Inga Lundén samt enhetschefen för Stockholms virtuella bibliotek Mikael Petrén finns flitigt citerade i flera av artiklarna. Det är bra – Stockholms stad ska befinna sig i framkanten av både utvecklingen och debatten när biblioteken tar steget in i den digitala litteraturvärlden.

Runtom i världen ställs nu samma fråga: Hur ska biblioteken förhålla sig till den digitala litteraturen? Ska det digitala biblioteket härma det fysiska och endast låna ut ett visst antal böcker åt gången eller ska biblioteken använda sig av den nya teknikens möjligheter och låna ut så många digitala exemplar som efterfrågas av allmänheten? Och hur ska biblioteken ersätta förlagen och författarna?

Även om frågorna ovan inte har några givna svar är en sak klar: Den digitala boken håller på att revolutionera bibliotekens verksamhet. Den nya tekniken innebär att medborgarnas tillgång till litteratur i princip kan bli obegränsad om bara biblioteken erbjuder digitala böcker. Tanken är hissnande, att man kan låna vilken bok man vill oavsett var man befinner sig eller när på dygnet man vill låna. Det är givetvis av mycket stort kulturpolitiskt intresse att bejaka den nya teknikens möjligheter.

Jag har flera gånger uttryckt min kritik mot den nuvarande lånemodellen för digitala böcker, inte minst i en debattartikel tillsammans med Inga Lundén i Svenska Dagbladet. Det krävs en ny ersättningsmodell som både beaktar bibliotekens möjligheter att erbjuda digital litteratur till medborgarna samtidigt som förlagens kommersiella intressen tillvaratas.

Situationen idag är inte tillfredsställande. Flera bibliotek runtom i Sverige har stoppat sin digitala biblioteksverksamhet och andra har infört konstgjorda begränsningar på grund av att det inte finns någon kostnadskontroll i det nuvarande systemet – kostnaden för att låna ut en bok kan i princip bli hur hög som helst om intresset är mycket stort bland allmänheten.

Sedan februari pågår samtal mellan Svenska Förläggareförningen och Svensk biblioteksförening om hur en ny modell kan utformas. En förhoppning är att en ny modell kan innebära att Sverige intar en tätposition i hur biblioteken använder ny teknik för att sprida litteraturen och öka läsandet. Min övertygelse är att den nya tekniken även kan leda till ökade resurser i boksektorn om man kan hitta nya affärsmodeller – så som är på väg att ske inom musikproduktionen.

En annan utmaning för litteraturpolitiken är hur digitaliseringen av litteratur kan öka med bakgrund av att det gått trögt med digitaliseringen i Sverige, vilket gör att svenska låntagare ofta går direkt på den engelskspråkiga litteraturen. En nyhet är att Statens Kulturråd nu börjat dela ut medel till stöd för digitalisering av tidigare utgiven litteratur. Det ska bli spännande att se vilka böcker som genom stödet kommer att nå både bokmarknaden och biblioteken. Att tillgängliggöra den svenska litteraturskatten är en mycket angelägen fråga för litteraturpolitiken.

/ Madeleine

Läs: E-böckerna ödesfråga för biblitoek
Läs: Reglerna för e-boksutlån på bibliotek ses över
Läs: Svensk Biblioteksförening och Förläggareföreningen tillsätter gemensam arbetsgrupp

Kommentarer»

1. Lena Myrelid Knöös - 20 mars 2012

Digitala böcker och utveckling av biblioteken i all ära. Men hur vore det om kulturnämnden till att börja med tillåter de bibliotek som finns att få vara kvar!
Risken är stor att kulturnämnden redan nu på torsdag klubbar igenom ett förslag som leder till att flera små bibliotek i Stockholm läggs ner. Då försvinner möjligheten för många barn och ungdomar, men även vuxna och åldringar att gå till ett litet nära bibliotek för inspiration till läsande. Alla har inte möjlighet att ta sig ett fåtal stora centrala bibliotek.

Nu finns möjligheten för dagis och hemmavarande föräldrar att ta med de små barnen och promenera till biblioteket för att gemensamt välja böcker att läsa högläsning ur. Förskole- och skolbarnen kan tillbringa rasten, eller tiden efter skolan innan föräldrar kommer hem, med att botanisera bland böcker och annat intressant. Kunnig bibliotekspersonal uppmuntrar till upptäckarglädje som inte lärarna alltid lyckas med. Biblioteket är öppet för alla, inte enbart skolbarnen. Ungdomarna kan låna böcker även om de inte går kvar i skolan. Vi vuxna uppmanas också till läsning av våra bokhungrande barn, och kan hitta något även för egen del. De äldre har biblioteket som en samlingspunkt och många bra och intressanta föredrags hålls. Vårt bibliotek är inte enbart en förvaringsplats för böcker.

Vi har ett levande bibliotek, uppskattat av många och vi vill behålla vårt bibliotek kvar i Örby!
Ta ett beslut om att behålla de små biblioteken i nuvarande form!

jonasuebel - 26 mars 2012

Hej,

Vi har inte beslutat om att minska antalet bibliotek. Vad vi har beslutat är att vi ska utveckla de som finns och i vissa fall flytta till nya lokaler för att för att uppnå ambitionen att Stockholms bibliotek ska ligga där människor rör sig och vara öppna när människor har möjlighet att besöka dem.

Vänligen
Jonas Uebel

jonasuebel - 26 mars 2012

Hej Lena,

Vi har inte beslutat om att minska på antalet bibliotek. Däremot har vi beslutat om att vi ska utveckla och i vissa fall flytta bibliotek till nya lokaler för att för att uppnå ambitionen att Stockholms bibliotek ska ligga där människor rör sig och vara öppna när människor har möjlighet att besöka dem.

Vänligen
Jonas Uebel.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: