jump to navigation

Ingen tillbyggnad av Stockholms stadsbibliotek 12 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
trackback

Biblioteken är en av Stockholms stads viktigaste verksamheter. Det är också en verksamhet i snabb förändring efter de nya förutsättningar som bland annat teknikutvecklingen skapar. Därför har vi tagit initiativ till den biblioteksomvandling som skett under de senaste åren, bestående av ökade öppettider, moderniserade bibliotek och nya bibliotek. Biblioteken ska ligga där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill gå dit. I budgeten som presenteras på onsdag kommer vi att fortsätta satsa på att modernisera Stockholms bibliotek. Exempelvis kan det bli aktuellt med ett bibliotek vid Slussen, vilket nu ska analyseras.

För ett antal år sedan togs initiativ till att bygga en kompletterande byggnad till Asplunds bibliotek vid Odenplan. En formulering om detta fanns med redan i 2002  års budget och 2003 fick stadsbyggnadskontoret, markkontoret, fastighets- och saluhallskontoret samt kulturförvaltningen i uppdrag att göra en förstudie om förutsättningar och behov av ett nytt stadsbibliotek i Stockholm. Förstudien presenterades 2004, och 2005 fortsatte arbetet med att fördjupa förstudien.

Detta resulterade i att en arkitekttävling utlystes 2006. Tävlingen fick stor internationell uppmärksamhet och över 1100 deltagare inkom med bidrag. Under tävlingens gång hölls ett samråd, med en mängd remissinstanser och offentliga möten. En kvalificerad jury valde efter två tävlingsomgångar ut det vinnande förslaget, Delphinium. Förslaget har därefter bearbetats på olika sätt.

Ekonomiska kalkyler var en del av bearbetningen, men i slutet av 2008 stod det klart att det fanns risk för ökade kostnader för byggnaden. En arbetsgrupp under stadsledningskontorets ledning fick därför i uppdrag att under 2009 hitta en ansvarsfull finansiering av projektet. Gruppen har under året kontinuerligt rapporterat till finansborgarrådet och mig.

Jag kan nu konstatera att det inte finns någon ansvarsfull finansiering av detta projekt. De ekonomiska kalkyler som vi från början fått presenterade för oss, har förändrats radikalt. Konsultföretaget Öhrlings Price Waterhouse Coopers har anlitats för att ta fram en riskanalys. Denna visar att kostnaderna är mycket osäkra, men bedöms vara betydligt högre än planerat. Den totala investeringskostnaden beräknades 2006 till att bli upp till 885 mkr. Idag ligger beräkningen på 1350 mkr. Inte heller finns säkra kalkyler för drift- och kapitalkostnader, men beräkningarna har rört sig upp till över 130 mkr per år, från betydligt lägre beräkningar tidigare. Detta är kostnader som skulle ha belastat biblioteksverksamheten framöver.

Som kostnadsläget och osäkerheten just nu ser ut för projektet, skulle det inte vara ansvarsfullt att gå vidare med en tillbyggnad av Stockholms stadsbibliotek. Det skulle innebära kostnader vi inte ens kan överblicka, något vi inte kunde ana från början.

Vi är mitt i ett sjudande arbete med att modernisera biblioteksstrukturen i Stockholm. Här skapas den moderna tidens biblioteksverksamhet. Till detta kommer det att behövas medel. Att koncentrera stora summor pengar till ett enda bibliotek riskerar att motverka dessa ambitioner. Den satsning som görs de kommande åren på Stockholms bibliotek, tillförsäkras nu medel som annars skulle ha gått till driften för en tillbyggnad vid Odenplan.

Madeleine

DN, SvD, Radio Stockholm, ABC

Kommentarer»

1. Pär Eliaeson - 12 oktober 2009

Gratulerar till en mycket klok slutsats!
Nu kan framtiden för både Asplunds stadsbibliotek OCH Stockholms nya stadsbibliotek börja se ljus ut.

2. Per Strömberg - 12 oktober 2009

Det är glädjande att höra att man inte tar sig vatten över huvudet. Det finns otaliga exempel på hur man satsar pengar på vidlyftiga konsert- och kulturbyggnader utan att ha pengar kvar till själva innehållet.

Sedan är jag personligen en anhängare det andra förlaget – ”Cut” – som skär in i underjorden på ett arkitektoniskt spännade sätt. Det inordnar sig dessutom bättre till den befintliga biblioteksbyggnaden och dess mausoleum-tema än det för platsen alltför dominernade vinnarförslaget. Jag hoppas naturligtvis på att vinnarförslaget aldrig förverkligas.

Per Strömberg, arkitekturhistoriker

3. Calle - 12 oktober 2009

Jag hoppas för allt i världen att det handlar om ett beslut baserat på ENBART ekonomiska grunder.

För att än en gång låta alla bakåtsträvande stenåldersmänniskor i stan få sätta stopp för utveckling och framåtanda vore en präktig skandal.

Stockholm behöver utvecklas och vi måste börja bygga på höjden (om inte annat av miljöskäl)! Dessutom ska vi inte vara rädda för att riva hus, speciellt inte när de är så fruktansvärt fula som annexbyggnaderna är. Det är för mig en gåta hur ens någon kan vilja ha åbäkena kvar.

4. Anna-Stina - 12 oktober 2009

Vad tråkigt att läsa om det här beslutet! Stadsbiblioteket vid Odenplan är i skriande behov av nya och större lokaler. De nuvarande är 80 år gamla och uppförda i en annan tid, då bibliotek fungerade på annat sätt, och framförallt: många fler stockholmare använder biblioteken idag!

Var ska det utrymme och de ändamålsenliga lokaler skapas, som var tänkta vid Odenplan? Får vi istället se en lösning vid Slussen, som många kritiker av tillbyggnaden till Asplundbiblioteket har önskat?

5. Dagens suck…! « BiblioBuster - 12 oktober 2009

[…] – Delphinium. Detta budskap nådde mig via kulturborgarrådets Madeleine Sjöstedts blogg. Såhär skriver hon också: Vi är mitt i ett sjudande arbete med att modernisera […]

6. Alokin - 12 oktober 2009

Hej Ia,

Apropå Roger Mogerts reaktion på hur det hela hanterats vill jag instämma och förstärka hans upplevelse av verklighetsmisstro.

I själva verket är detta ett skändligt handhavande av hela vår fysiska tillvaro i staden, som medborgare och som vardagsindivider.

Inte nog med att Moderata politiker (jag är inte nödvändigtvis vänstersympatisör, det råkade vara Moderat som uttalade sig om detta) koketterar med den banala idén om att drabba trygg-hansahuset på Kungsholmen med drastiska glasmonter-byggnationer, dessa vidriga cellofanlådor som kallas modern arkitektur, detta är inte en av några få misslyckade hanteringar av stadens energi, entusiasm och resurser, det är patologiskt!

Om stadsbibliotekets tillvaro nu skapar sådana enorma diskussioner och därefter all förväntan, förhoppning och misstro slutligen faller ut i ett slapphänt vakuum, då inser man att det enda som kan få politikerna att känna tillräckligt självförtroende för en ordentlig upprustning eller ombyggnation är om det gäller sådant som industrin och stora fackföreningar kan backa upp, eller som den stora allmänheten inte finner tillräckligt engagerande.

Hur kan detta ärende hanteras så illa, så uttröttande och med så låg respekt för medborgarnas entusiasm och engagemang för sin fysiska tillvaro i staden?

Det är inte så mycket en skandal, eftersom det enbart vore att bryta mot ett tabu. Detta som skett är snarare destruktivt. Vad kommer nästa projekt utmynna i? Slussen, Operan, hotellet på riddarfjärden, stadsbiblioteket, odenplangallerian, osv.. Vad ska krävas för att politiker personligen (inte genom konsulter) skaffar kunskap och kännedom om så många faktorer som möjligt INNAN de organiserar sina projekt?

Vänligen och förbluffad,

Nikola Matisic, Operasångare

7. Badet-Fredrik - 12 oktober 2009

Härligt Madeleine, ännu några rivningsmarodörer stoppade !

8. Mats Berglunds blogg: Glashuset inställt - inget nytt Stadsbibliotek! - 12 oktober 2009

[…] ska inställas. Det är med blandade känslor man läser beskedet – som delgavs via kulturborgarrådets blogg(!)Å ena sidan var det vinnande förslaget verkligen inget vidare. Läs bl.a. Ola Anderssons […]

9. Bo J - 12 oktober 2009

Det var inget överraskande ställningstagande. Och nu tillbaks till ruta ett. KB:s lösning att gräva sig ner i jorden går tyvärr inte att överföra till stadsbiblioteket eftersom T-banan finns där. En lösning skulle kunna vara att bygga samman de tre lamellhusen. Ytterligare utrymme kan skapas om basarerna vid Sveavägen också används för biblioteket.

10. Lisa - 12 oktober 2009

Härligt! Nu återstår bara för Madeliene, Alvendal och Nordin att k-märka byggnaderna också. Skydda dem från framtida vansinne och politiks oppurtinism.

myra - 13 oktober 2009

Jag jobbar i ett av annexen och jag kan säga som så att det finns inget att K-märka i det här huset i alla fall. Det är redan sönderrenoverat.

11. Svara på våra frågor. - 12 oktober 2009

Denna blogg kan vi stånga oss buckliga mot. Hon skyddar sig med den när frågorna blir för obehagliga att ta i. I fallet Aspuddsbadet har 186 obesvarade inlägg postats, till och med media blir hänvisade till bloggen i just det specifika ärendet. Inga svar läcker ut från denna politiker-brandvägg.

12. Kurt - 13 oktober 2009

17 September SvD:

”– Som politiker kan jag inte leka med skattemedel eller med alla de arkitekter som investerade tid och pengar i tävlingen.”

Men nu var du plötslig lite mera leksugen?

13. Johan Brick - 13 oktober 2009

Jag vill bara tala om hur glad jag är över att Stadsbiblioteket får vara kvar som det är. Nästan så jag blir lite tårögd. Tack du/ni som tagit beslutet, tack för att ni lyssnade på den massiva kritiken. Det finns en plats i himmlen för er med :-).

14. Anna-Stina - 13 oktober 2009

En stilla undran – hur många av projektets kritiker använder sig av Asplunds bibliotek? Att titta på den fina utsidan är förstås trevligt, men ett bibliotek ska också ha en (eller rättare sagt många) funktion.

15. myra - 13 oktober 2009

Jag bara undrar; ett bibliotek vid Slussen kommer förstås inte kosta en enda krona – eller?

16. En som undrar - 13 oktober 2009

Jag undrar bara hur mycket av våra skattepengar har gått åt hela processen? Påminner en del om resten av stadens förvaltningar och deras visioner som aldrig fullföljs med en ekonomisk utgift som vi alla får betala för ändå.

17. Bo J - 13 oktober 2009

Jag fortsätter med mina funderingar. Att flytta hela eller delar av Stadsbibliotekets verksamhet i Asplundhuset till Slussen som vissa har diskuterat är tack och lov vare sig opinionsmässigt eller politiskt gångbart. Men att använda basarerna och att bygga samman lamellhusen ger mycket yta. Att sedan komplettera detta med att försiktigt gå in i åsen bör kunna ge tillräckligt med ytor för lång tid framöver.

18. Jan Gustafsson - 13 oktober 2009

Stort tack för ett mycket klokt beslut angående Stockholms stadsbibliotek!!! Jag, och de allra flesta stockholmare med mig, stödjer Dig helhjärtat i detta beslut.

Ett nytt, expanderat Stadsbibliotek borde istället förläggas till Slussen, gärna med utsikt över Saltsjön.

Vid Slussen finns redan Södra Teatern/Mosebacke och Stockholms Stadsmuseum. Tillsammans med ett expanderat Stadsbibliotek hade området kunnat bli till ett kulturellt och intellektuellt nav i Stockholm. Detta hade väl anslutit till stadsdelen Södermalms profil av kultur och kreativitet.

Det hade också utgjort en viktig del i ambitionen att åstadkomma en regional utjämning i Stockholms län.

Det nuvarande Stadsbiblioteks-huset hade då lämpat sig alldeles förträffligt som lokal för ett kombinerat Arkitektur- och Designmuseum. Asplunds berömda arkitektur hade då väl anslutit till muséets utställningar om svensk arkitektur och design. Arkitektur och design är dessutom två närbesläktade ämnesområden som lämpar sig väl för ett gemensamt museum!

19. magistern - 13 oktober 2009

Tack för det beslutet. Visserligen lite märkligt och världsfrånvänt att ha det som envägskommunikation på bloggen. Men hur som helst skönt att det inte blir av, på den platsen i alla fall. En annan plats välkomnas förstås.

20. Bloggar ett hot mot journalisterna? « Per pladdrar på - 19 oktober 2009

[…] att Madeleine Sjöstedt på sin blogg presenterat nyheten om att det inte blir någon tillbyggnad till Stockholms Stadsbibliotek, har det blåst upp till […]

21. Nya medier främjar demokratin! « Per pladdrar på - 19 oktober 2009

[…] att Madeleine Sjöstedt på sin blogg presenterat nyheten om att det inte blir någon tillbyggnad till Stockholms Stadsbibliotek, har det blåst upp till […]

22. Leif R - 19 oktober 2009

Tack för ett klokt beslut kring stadsbiblioteket!

Tanken att hellre bygga ett ytterligare bibliotek på en annan plats i stan tycker jag ger en mycket större flexibilitet. Det ger dessutom en möjlighet att ge Stockholm en ny ”märkesbyggnad” utan att den behöver konkurrera med en tidigare skapelse. En sådan märkesbyggnad för allmänhetens bruk bör enligt min mening anknyta till stockholms vattenspeglar på något sätt. En placering vid Slussen kan ju vara ett alternativ, men kanske också vid Tegelbacken där den tilltänkta konferensanläggningen planeras? Betänk hur man i t.ex. Köpenhamn har placerat olika kulturinstitutioner invid vattnet (teatern, operan, biblioteket). Borde vi inte kunna åstadkomma något motsvarande i Stockholm?

Mvh,
Leif

23. Att blogga eller inte – Jag svarar mot stockholmarn inte medierna « Från huvudstad till världsstad - 29 oktober 2009

[…] Jacobsson i en DN-krönika den 19 oktober, några dagar efter att jag här på bloggen skrivit att det inte blir någon tillbyggnad av Stockholms stadsbibliotek. Detta är bara en av flera intressanta reaktioner på mitt sätt att berätta för stockholmarna […]

24. En tigande politiker är en dålig politiker « Från huvudstad till världsstad - 17 februari 2011

[…] ordförande Agneta Lindblom Hulthén tar upp är när jag släppte nyheten om att Stadsbibliotekets annex inte skulle byggas på min egen blogg. Även då kom denna metadebatt igång, ja det debatterades nästan mer än den inställda […]

25. Tänker S lägga ner Asplund-biblioteket? « Från huvudstad till världsstad - 28 februari 2012

[…] För att dra lärdom av den tidigare S-kollapsen följer vi nu regelboken. Först anslår vi pengar till en utredning som talar om vad åtgärderna kan  kosta för att därefter fatta beslut om vad vi ska göra. Inte som då tillbyggnaden var aktuell: Först beslut om att göra det och en ungefärlig kostnad för att sedan konstatera att det blir minst dubbelt så dyrt och riskerar att urholka hela biblioteksverksamheten. Därför fanns inte utbyggnad av Stadsbiblioteket med i budgeten för 2010. Se här. […]

26. Nya medier främjar demokratin! | Per Pettersson - 17 december 2013

[…] att Madeleine Sjöstedt på sin blogg presenterat nyheten om att det inte blir någon tillbyggnad till Stockholms Stadsbibliotek, har det blåst upp till […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: