jump to navigation

Glädjande motionsreaktioner 11 november 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
3 comments

Det engagemang som finns kring vikten av motion för unga går inte att ta miste på. Responsen som jag mött kring mitt initiativ kring behovet av en ny idrottspolitik är stor och glädjande.

Rikdsidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber och hennes motsvarighet i Stockholm, Peter Larsson, svarade under rubriken ”Det är skillnad på idrottspolitik och folkhälsomål” i DN igår på min DNdebatt artikel om att det behövs en ny idrottspolitik.

Det är positivt att RF delar problembeskrivningen – att alltför få barn och unga skaffar sig motionsvanor för livet och att idrottsrörelsen tappar dem i början av tonåren. Detta leder till att idrottspolitiken inte lever upp till folkhälsomålet.

Oroande är dock att RF distanserar sig från sitt breda ansvar även för folkhälsan. RF är tydliga med sina prioriteringar och ambitioner – att folkhälsoarbetet bör stödjas genom ett särskilt folkhälsoanslag.

Det viktiga är dock vad vi förefaller vara överens om att dagens system inte fungerar och att och upplägget i sin helhet måste diskuteras. En sådan uppbyggnad bör klara både ett brett folkhälsoarbete och behoven för elitidrotten. Det har vi inte idag.  

RF delar alltså frågeställningen och är beredd att diskutera lösningar. För det behövs en ny politik. Den kräver andra prioriteringar och själv skulle jag gärna se att RF uppgraderade folkhälsomålet.

 Madeleine

En ny idrottspolitik! 8 november 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
65 comments

Idag skriver jag på DN-debatt om behovet av en ny idrottspolitik; en politik som inte i första hand svarar mot idrottsrörelsens intresse, utan som svarar mot barn och ungas behov av motions och idrottsaktiviteter.

Artikeln bygger på ett antal forskningsrapporter som idrottsförvaltningen har publicerat de senaste åren, idrottsutredningen som kom i mitten av 2008 och flera rapporter från idrottsrörelsen. Mina medarbetare på roteln har sammanställt forskningsläget i en rapport som finns här:

Rotelrapport: Det behövs mer än idrott i idrottspolitiken

En av de viktiga slutsatserna vi har dragit av detta arbete är att idrottsrörelsen når många barn och ungdomar, men inte alla, och att många av dem som man inte når inte heller är intresserade av idrott. Det saknas dock genomtänkta politiska verktyg för att dessa barn och ungdomar ska börja motionera mer.

För att försöka skapa dessa verktyg behöver vi kunskaper och idéer från alla som är engagerade i barn och ungdomars folkhälsa; föräldrar, lärare, idrottsledare, fritidsledare och inte minst barn och ungdomar. Svaren på frågan vad som behöver göras ligger inte och skräpar i någon skrivbordslåda. De behöver arbetas fram. Och vi behöver hjälp i det arbetet.

Praktiskt innebär det att vi kommer att lägga en skrivelse i idrottsnämnden i vinter med ett antal frågeställningar som förvaltningen ska utreda och återkomma med svar på. Men vi har ännu inte skrivit klart skrivelsen, utan hoppas att det finns många som redan nu i inledningsskedet vill komma med åsikter och tillägg.

Utkastet till skrivelse har vi publicerat här, och dessutom på  min wiki. Vi hoppas sedan att alla som är intresserade ska skriva ned sina förslag. Under julen sammanställer vi förslagen och utformar själva skrivelsen som ska läggas på idrottsnämndens första möte i januari.

Det ska bli mycket intressant att läsa alla förslag och idéer.

Madeleine

Laholms tidning, Norra Skåne, Skånska Dagbladet, RF

Därför satsar vi på ridning 25 juni 2008

Posted by Peter Ahlström in Okategoriserade.
Tags: , ,
8 comments

När vi har frågat unga flickor vilka idrotter de helst utövar kommer ridning först eller väldigt högt upp på listan. Ridning är populärt. Det är en anledning till den stora ridsatsningen vi gör i Stockholm.

När vi undersöker pojkars och flickors motions- och rörelsevanor ser vi att flickor rör sig mindre än pojkar. I gymnasiet tränar eller motionerar knappt hälften av flickorna så lite som en gång i veckan eller mindre. Flickor måste röra sig mer. Det är också en anledning till vår stora satsning på ridsporten.

I Stockholm har vi bestämt oss för att de kommunala ridanläggningarna ska hålla en viss kvalitet. Det har inneburit ett omfattande renoveringsprogram för anläggningarna i Grimsta, Åkeshov, Farsta och Enskede. Vi planerar också för en ny anläggning i Sätra.

Andra tycker annorlunda.

Peter