jump to navigation

Brev till idrottsrörelsen om behovet av ny idrottspolitik 23 mars 2010

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: ,
9 comments

Madeleine har idag skickat detta brev till idrottsrörelsen. Det är en uppföljning på den artikel som hon skrev på DN-debatt i höstas, men som gav mycket svag respons från rörelsen, men stark debatt här på bloggen. Utkastet till skrivelse som vi kommer att lägga finns här, och förhoppningen är att vi får ännu mer bra kommentarer.

Erik

 

Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund och specialidrottsdistriktsförbunden i Stockholms län och övriga intresserade

Idrottsvänner,

Vi behöver en ny idrottspolitik i Stockholm och i Sverige; en politik som i första hand svarar mot barn och ungas behov av motions- och idrottsaktiviteter.

(mer…)

Simhallarna renoveras över hela Stockholm 13 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: ,
22 comments

På kommunfullmäktige den 15 mars kommer vi att fatta beslut om att investera 500 miljoner kronor i upprustning av simhallarna i Farsta, Vällingby, Västertorp och Åkeshov. Stadens bad och simhallar har haft fler besök för varje år under en lång tid. Och simhallarna är de mest populära idrottsanläggningarna som finns i Stockholm, bland såväl barn och ungdomar som vuxna, och gör det möjligt för många människor att motionera.

Det visar att verksamheten håller hög kvalitet och är populär bland stockholmarna. Baden är viktiga för såväl idrottsföreningar som motionsliv. De är dessutom viktiga för simundervisningen i staden.

(mer…)

Stockholm som vintersportort 1 februari 2010

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
add a comment

Det saknas fortfarande hus i stil med schweiziska gökur i Stockholm, och Hammarbybacken är kanske ingen alp. Men vintersport finns det plötsligt i mängder:

Erik

Glädjande motionsreaktioner 11 november 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
3 comments

Det engagemang som finns kring vikten av motion för unga går inte att ta miste på. Responsen som jag mött kring mitt initiativ kring behovet av en ny idrottspolitik är stor och glädjande.

Rikdsidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber och hennes motsvarighet i Stockholm, Peter Larsson, svarade under rubriken ”Det är skillnad på idrottspolitik och folkhälsomål” i DN igår på min DNdebatt artikel om att det behövs en ny idrottspolitik.

Det är positivt att RF delar problembeskrivningen – att alltför få barn och unga skaffar sig motionsvanor för livet och att idrottsrörelsen tappar dem i början av tonåren. Detta leder till att idrottspolitiken inte lever upp till folkhälsomålet.

Oroande är dock att RF distanserar sig från sitt breda ansvar även för folkhälsan. RF är tydliga med sina prioriteringar och ambitioner – att folkhälsoarbetet bör stödjas genom ett särskilt folkhälsoanslag.

Det viktiga är dock vad vi förefaller vara överens om att dagens system inte fungerar och att och upplägget i sin helhet måste diskuteras. En sådan uppbyggnad bör klara både ett brett folkhälsoarbete och behoven för elitidrotten. Det har vi inte idag.  

RF delar alltså frågeställningen och är beredd att diskutera lösningar. För det behövs en ny politik. Den kräver andra prioriteringar och själv skulle jag gärna se att RF uppgraderade folkhälsomålet.

 Madeleine

En ny idrottspolitik! 8 november 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
65 comments

Idag skriver jag på DN-debatt om behovet av en ny idrottspolitik; en politik som inte i första hand svarar mot idrottsrörelsens intresse, utan som svarar mot barn och ungas behov av motions och idrottsaktiviteter.

Artikeln bygger på ett antal forskningsrapporter som idrottsförvaltningen har publicerat de senaste åren, idrottsutredningen som kom i mitten av 2008 och flera rapporter från idrottsrörelsen. Mina medarbetare på roteln har sammanställt forskningsläget i en rapport som finns här:

Rotelrapport: Det behövs mer än idrott i idrottspolitiken

En av de viktiga slutsatserna vi har dragit av detta arbete är att idrottsrörelsen når många barn och ungdomar, men inte alla, och att många av dem som man inte når inte heller är intresserade av idrott. Det saknas dock genomtänkta politiska verktyg för att dessa barn och ungdomar ska börja motionera mer.

För att försöka skapa dessa verktyg behöver vi kunskaper och idéer från alla som är engagerade i barn och ungdomars folkhälsa; föräldrar, lärare, idrottsledare, fritidsledare och inte minst barn och ungdomar. Svaren på frågan vad som behöver göras ligger inte och skräpar i någon skrivbordslåda. De behöver arbetas fram. Och vi behöver hjälp i det arbetet.

Praktiskt innebär det att vi kommer att lägga en skrivelse i idrottsnämnden i vinter med ett antal frågeställningar som förvaltningen ska utreda och återkomma med svar på. Men vi har ännu inte skrivit klart skrivelsen, utan hoppas att det finns många som redan nu i inledningsskedet vill komma med åsikter och tillägg.

Utkastet till skrivelse har vi publicerat här, och dessutom på  min wiki. Vi hoppas sedan att alla som är intresserade ska skriva ned sina förslag. Under julen sammanställer vi förslagen och utformar själva skrivelsen som ska läggas på idrottsnämndens första möte i januari.

Det ska bli mycket intressant att läsa alla förslag och idéer.

Madeleine

Laholms tidning, Norra Skåne, Skånska Dagbladet, RF