jump to navigation

Sommar i Stockholm 2: Simma lugnt. 20 juli 2009

Posted by Teodor in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

sommar09_01

En annan sak man kan passa på att göra på sommaren är att lära sig, eller bli bättre på att, simma. Sedan vi vann makten i Stockholm har vi satsat stort på simkunnigheten hos de yngre stockholmarna, bland annat genom att öka antalet simlektioner från 12 till 15 i veckan inom skolsimmet. Stockholm är trots allt en vattenstad och att inte kunna simma gör att man lever farligt på många platser. Som vuxen ska man naturligtvis också kunna lära sig simma. Här hittar du mer info om alla de simskolor som hålls i staden de närmsta månaderna, för stora och små. Eriksdalsbadet på bilden ovan är väldigt populärt året runt,  men det finns nästan alltid plats på gräset en bit bort från bassängerna.

Teodor

Aspuddsbadet 19 december 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
129 comments

I ett par dagar har det pågått en intensiv diskussion på bloggen om Aspuddsbadets framtid. Min förhoppning är att här reda ut några av frågorna som har ställts, och visa de papper som har legat till grund för idrottsnämndens beslut i maj 2007 att säga upp det gällande avtalet med badhusföreningen och överlämna fastigheten till exploateringsnämnden.

Beslutsunderlaget från idrottsnämndens möte i maj 2007 finns här:

idn-2007-05-15

I maj i år lämna badhusföreningen in en skrivelse till nämnden som finns här:

skrivelse om aspuddsbadet

och som besvarades på idrottsnämnden i augusti:

svar på skrivelse om aspuddsbadet

Av dessa ärenden framgår det mycket tydligt att Aspuddsbadet är i mycket stort behov av upprustning för att kunna drivas vidare. I avtalet mellan staden och badhusföreningen framgår också tydligt att det är badhusföreningen som är ansvarig för att all nödvändig upprustning och underhåll görs.

Idrottsförvaltningen menar sedan flera år, och har vid ett halvdussin tillfällen förklarat detta för idrottsnämnden, att badhusföreningen inte uppfyller detta åtagande. Av den anledningen sägs nu avtalet med badhusföreningen upp.

Frågan om varför staden inte vill bekosta upprustningen är förstås också relevant. Men svaret är detsamma som på 1980-talet när badhusföreningen tog över badet, nämligen att det är en alldeles för stor investering i relation till hur många medborgare som skulle ha nytta av den.

Under 2009 kommer staden att sätta igång ett omfattande renoveringsprogram av stadens bad och simhallar. Behovet av detta är mycket stort. De medel som har avsatts för detta kommer att göra mycket större nytta på andra platser än på Aspuddsbadet.

Upprustningsprojektet kommer också att leda till att kapaciteten ökar ytterligare och att tillgängligheten blir bättre. Vårt mål är att detta, tillsammans med satsningen på ökad simkunnighet, ska att leda till att fler stockholmare lär sig att simma.

Vi har också fått frågor om badet kommer att rivas. Något sådant beslut finns inte. Exploateringsnämnden övertar nu fastigheten och kommer att undersöka vad den kan användas till.

Erik Jennische,

Borgarrådssekreterare på kultur- och idrottsroteln i Stockholms stadshus.

Neptun och Stockholms stad samarbetar för bättre simkunnighet 11 december 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , ,
76 comments

I år har staden gjort en storsatsning på att öka simkunnigheten bland stockholmarna. I flera stadsdelar är det så många som 25 procent av femteklassarna som inte kan simma (tjänsteutlåtande). I slutet av november genomfördes ett siminarium om problematiken.

Förhoppningen med satsningen är också att den ska öppna upp simsporten för fler barn och ungdomar genom att simföreningarna i Stockholm får ett stort ansvar i genomförandet av simundervisningen.

I SK Neptuns ambitiösa klubbtidning Neptunarens senaste nummer finns en lång och intressant artikel om satsningen och vad den kommer att innebära för stockholmarna och föreningen. De skriver bland annat detta:

Under höstterminen har det framgångsrika samarbetet mellan Neptun och Stockholms stad ytterligare utvecklats. Från och med januari 2009 kommer vi bl a att få ansvaret för att på stadens uppdrag genomföra ca 60 veckotimmar skolsimsundervisning i flera av stadens bad.

”Det här är ett mycket viktigt beslut som stockholms stad tagit”, säger Neptuns ordförande Micael Mathsson i en kommentar.

”Stadens ledande politiker och tjänstemän visar att man tror på föreningslivets kraft, och att man har stor resepekt och förtroende för den verksamhet Neptun bedriver. Vi bidrar till att öka simkunnigheten och det ger oss en viktig kontaktyta och rekryteringsbas för klubbens ordinarie verksamhet.”

Erik

Simma säkert 25 november 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , ,
1 comment so far

”Simma säkert” heter den simsatsning vi genomför i Stockholms stad. Om den och mycket annat berättade Madeleine och representanter för Stockholms idrottsförvaltning, simklubbarna Spårvägen och Neptun, Svenska Livräddningssällskapet och Svenska Simförbundet när kommuner, klubbar och andra samlades till ett ”Siminarium” i Eriksdalsbadet. Siminariet är en del av en stor simvecka vi har i Stockholm med svenska mästerskap för såväl seniorer som juniorer. Medan vi förkovrade oss tränade Stefan Nystrand och några av hans hans landslagskollegor på starter från de nya pallarna som fick viss uppmärksamhet under World Cup-tävlingarna nyligen.

(mer…)

Idrott och motion på Järvafältet 27 maj 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , , ,
1 comment so far

I rapporten Ung livsstil som kom i december 2006 tydliggjordes att det skiljer väldigt mycket i fysisk aktivitet mellan olika socialgrupper. Exempelvis är 70 % av invandrarflickorna i gymnasieålder inaktiva. Det är en helt orimlig siffra. Alla barn och ungdomar har naturligtvis rätt till bra förutsättningar för sitt idrottande och motionerande. Men vi måste också analysera vad som behöver göras för att få dem som inte lockas av de traditionella idrotterna att börja röra sig. Dagens nyheter tar upp detta i en artikel om Järvalyftet.

I Stockholms stad görs naturligtvis mer för att få fler att röra sig än vad som kan rymmas i en artikel. Jag skulle vilja nämna några viktiga inslag i vår idrottspolitik.

(mer…)

Beslut i idrottsnämnden 14 mars 2008

Posted by Peter Ahlström in Okategoriserade.
Tags: , , , , , , , , ,
2 comments

Idrottsnämndens sammanträde i tisdags hade en späckad dagordning. Här är besluten i sammandrag.

(mer…)

Stockholmarna behöver bättre simkunskaper 12 mars 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , ,
2 comments

Pressmeddelande, 2008-03-12

Madeleine Sjöstedt (fp)
kultur- och idrottsborgarråd

STOCKHOLM SATSAR PÅ BÄTTRE SIMKUNSKAPER FÖR UNGA

– Vi vill ge barn och ungdomar i Stockholm bättre simkunskaper. Framför allt måste vi förbättra för barn som bor i områden med lägre simkunnighet.

(mer…)