jump to navigation

Aspuddsbadet 19 december 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
trackback

I ett par dagar har det pågått en intensiv diskussion på bloggen om Aspuddsbadets framtid. Min förhoppning är att här reda ut några av frågorna som har ställts, och visa de papper som har legat till grund för idrottsnämndens beslut i maj 2007 att säga upp det gällande avtalet med badhusföreningen och överlämna fastigheten till exploateringsnämnden.

Beslutsunderlaget från idrottsnämndens möte i maj 2007 finns här:

idn-2007-05-15

I maj i år lämna badhusföreningen in en skrivelse till nämnden som finns här:

skrivelse om aspuddsbadet

och som besvarades på idrottsnämnden i augusti:

svar på skrivelse om aspuddsbadet

Av dessa ärenden framgår det mycket tydligt att Aspuddsbadet är i mycket stort behov av upprustning för att kunna drivas vidare. I avtalet mellan staden och badhusföreningen framgår också tydligt att det är badhusföreningen som är ansvarig för att all nödvändig upprustning och underhåll görs.

Idrottsförvaltningen menar sedan flera år, och har vid ett halvdussin tillfällen förklarat detta för idrottsnämnden, att badhusföreningen inte uppfyller detta åtagande. Av den anledningen sägs nu avtalet med badhusföreningen upp.

Frågan om varför staden inte vill bekosta upprustningen är förstås också relevant. Men svaret är detsamma som på 1980-talet när badhusföreningen tog över badet, nämligen att det är en alldeles för stor investering i relation till hur många medborgare som skulle ha nytta av den.

Under 2009 kommer staden att sätta igång ett omfattande renoveringsprogram av stadens bad och simhallar. Behovet av detta är mycket stort. De medel som har avsatts för detta kommer att göra mycket större nytta på andra platser än på Aspuddsbadet.

Upprustningsprojektet kommer också att leda till att kapaciteten ökar ytterligare och att tillgängligheten blir bättre. Vårt mål är att detta, tillsammans med satsningen på ökad simkunnighet, ska att leda till att fler stockholmare lär sig att simma.

Vi har också fått frågor om badet kommer att rivas. Något sådant beslut finns inte. Exploateringsnämnden övertar nu fastigheten och kommer att undersöka vad den kan användas till.

Erik Jennische,

Borgarrådssekreterare på kultur- och idrottsroteln i Stockholms stadshus.

Kommentarer»

1. Ulf - 19 december 2008

Impopulärt beslut uppenbarligen. Tror ju inte det ger den borgerliga trojkan fler väljare i Hägersten.

2. Ulf - 19 december 2008

Åh, centern kom ju in i kommunfullmäktige igen senast ja.. inte trojka då med andra ord.. hehe.

3. Peter Å. - 19 december 2008

A man va faaaaa…varför vågar inte Madde svara själv på detta? Ynkrygg!!!

”Upprustningsprojektet kommer också att leda till att kapaciteten ökar ytterligare och att tillgängligheten blir bättre”

Snack! Tillgänligheten kommer knappast bli bättre för oss babysimmare Aspudden. Vart skall vi åka SVARA PÅ DETTA!!!

4. Kalle Andersson - 19 december 2008

Erik, du skriver ”Vårt mål är att detta, tillsammans med satsningen på ökad simkunnighet, ska att leda till att fler stockholmare lär sig att simma.” Och hänvisar till att de medel staden förfogar över skulle göra bättre nytta på andra projekt. Vad menar du med det?

Är du medveten om att badet används flitigt till babysim?

Vill Stockholmarna ha badet kvar och manifesterar detta tydligt och demokratiskt så bör det ju bevaras. Så enkelt är det ju. Lyssna på folket, det är väl det en politiker bör syssla med.

5. Daniel - 19 december 2008

Aspuddsbadet ligger på en alldeles för attraktiv plats för de pengastinnapolitikerna att låta vara kvar som bad. Nä skeppa iväg folk till västertorpshallen så kan vi bygga ännu fler bostäder i Aspudden. När det är klart så finns det några få grön/rekreationsområden kvar för Uddenborna men med lite tur så har politikerna snart byggt bort dom oxå. Jag lärde mig att simma på Aspuddsbadet och tycker det är förj-vligt att man ska bygga bort allt genuint i gamla Udden. Vi kommer snart se ut som Norrmalm.

6. Anders Djerf - 19 december 2008

Aspuddsbadet blir upprustat en liten pärla och passar i sin skala utmärkt i Aspuddens övriga bebyggelse. Aspuddsbadet är trots allt stadens fastighet och det är sorgligt att fastighetsägaren friskrivit sig för underhåll värt namnet, som man borde förstå att en förening måste få hjälp med. Med informationen att de stora badanläggningarna har omfattande och komplicerade renoveringsbehov är det ändå svårt att förstå att staden genom bristande underhåll slarvar bort ett bad som i sin skala är så väl lämpat för flera av de användargrupper som under de senaste åren frekventerat Aspuddsbadet.
Genom ett tillmötesgående där staden bidrar med materialkostnader och föreningen lyckas locka till sig en stor grupp frivilliga som kan göra insatser under en renovering är inget omöjligt – det ideella arbetet har ett värde i pengar, det finns EUprojekt där den summan ligger kring 200 kr/tim som man får tillgodoräkna sig (reserverar mig för krontalet).
Stadens tillskott + värdet av de ideella timmarna bör lätt kunna komma upp till de 50 % som EU-bidragen har som villkor att man bidrar med från ansökarlandet. Och det finns EU-pengar! Det är bara att vi i Sverige har varit så urdåliga på att fånga upp dem. Kommunen har personal kunnig på hur t ex Aspuddsbadet skulle kunna räddas genom ett EU-projekt! Men varför får de inte detta uppdrag? Är inte Aspuddsbadet glassigt nog?
I ett upprustat Aspuddsbad hoppas jag att
bl.a. babysim, vattengympa, naturistbad (med utökad tid) och evenemang som filmvisningar kan fortsätta.
AD

7. Tina - 19 december 2008

Vad jag inte forstar ar varfor stallet maste rivas for att EN entreprenor inte skott sig (enligt er)? Vore det inte rimligare att hitta en ny entreprenor?
Vi har tva barn som har gatt pa babysim och familjesim sen de var nagra mander gamla, var 6-aring larde sig simma nar hon var 3, troligtvis beroende pa att vi besokt badet 1-2 ganger i veckan. Nu har vi en tva-aring som ar pa god vag att lara sig ocksa.

Men nu, med en bebis i magen ar jag orolig for hur det barnet kommer att fa simma, over huvudtaget. De flesta badhus haller temperaturer i vatten, men framforallt luft, som gor det omojligt for barnfamiljer att besoka dem, ett valkant faktum bland smabarnsforaldrar i Stockholm.

Hur har ni tankt att barn ska lara sig simma nar ni sankt temperaturen pa de kommunala badhusen for att spara pengar, samtidigt som ni lagger ner ett av de fa stallena som har en temperatur som fungerar for bade stora och sma?
Och det dessutom i en av Stockholms snabbast vaxande stadsdelar, dar andelen barnfamiljer ar ovanligt hog?

8. Ola - 19 december 2008

Hej!

Det är många frågor som är tyvärr fortfarande är obesvarade.

Men vi får väl i offentlighetens rum beta av dem en efter en.

Fråga 1)
Först så noterade jag att det i beslutsunderlaget står att ”Aspuddens badförening inte följt gällande avtal och tagit ansvar för fastighetens underhåll.”
Det har inte Stockholms stad heller, så där tycker jag personligen att pajkastning kan upphöra.
Jag hoppas att båda parter inser att det faktiskt skett omfattande underhåll av byggnaden, dock så är Aspuddsbadet efter nästan 30 år kanske även i behov av en upprustning och investering? Jag vet inte om införskaffandet av bl.a. nytt reningsverk samt ny värmeförsörjning mm. kan kallas för underhåll. Är även det föreningens ansvar?

Fråga 2)
När det gäller Stadens ovilja att betala ut penningar till ”underhåll”. varför är ni så ovilliga att diskutera alternativa betalningslösningar? vad jag har förstått som fanns det ett erbjudande om att betala av en renovering under ett antal år? Vad hände med det erbjudandet? (Detta finns dokumenterat).

Fråga 3)
Varför har ni valt att inte träffa föreningen?

Det finns många fler frågor som jag personligen vill ha svar på, men dom får vänta.

9. Ann-Marie Strömberg - 19 december 2008

Madeleine Sjöstedts sekreterare undviker att svara på vart de verksamheter som nu blir husvilla skall ta vägen. Babysim, vattengympa, sjukgymnastik, det är verksamheter som få bassänger lämpar sig för och dessa är redan fullbokade.
Badhusets användning. Ett badhus kan svårligen användas till annat än badhus. Om idrottsroteln hade för avsikt att hyra ut till annan intressent skulle de behålla fastigheten. Ett överlåtande till exploateringsnämnden innebär rivning och nybyggnation, inget annat. Exploaterings-
nämnden driver inte badhus nämligen och hyr inte ut fastigheter heller.
Slutligen anser vi från Badhusföreningen att det är dålig stil att sänka vår verksamhet utan att ens träffa oss och utan att ens besöka badhuset. Vi har förvägrats att presentera vår verksamhet och förvägrats att hitta lösningar för fortsatt drift. Men att stå i rådsalens talarstol och beskylla föreningen för förskingring och medveten misskötsel av badhuset det går bra.
Svagt Madeleine Sjöstedt, mycket svagt.

10. Ann-Marie Strömberg - 19 december 2008

Vad kan badhuset användas till om inte till badhus? Exploateringsnämnden
driver inte badhus och inte heller agerar de hyresvärd. Ett överlämnande
till exploateringsnämnden innebär rivning och byggnation av något annat.
Om idrottsnämnden hade haft för avsikt att överlåta driften åt någon
annan så hade de behållit fastigheten.

11. Lisa Wibom - 19 december 2008

Hej,
har nyss läst inlägget och finner det märkvärdigt att Du hänvisar till ett beslut som togs på 1980-talet. Det tyder på att du är okunnig om den utveckling som skett i Aspudden med omnejd den senaste åren. En markand inflyttning av småbarnfamiljer har skett och massiva ombildningar till bostadsrätter vilket gjort området omåttligt populärt. Lägg därtill att alla nya bostadshus som ytterligare kommer att bredda behovet av ett lokalt bad. Aspudden är långt i från en sovande närförort som den var på 1980-talet. Vill gärna veta om Madeleine har varit i Aspudden och tittat på badet. Jag blir orolig när ni i inlägget ovan visar att ni är så lite insatta i denna mycket populära och kraftigt expanderande förort. Rätta mig gärna om jag har fel. Hälsningar Lisa Wibom

eva - 25 november 2009

Nej Madeleine har inte varit och tittat på badet trots inbjudan!!!
Det har inte övriga politiker i alliansen (de som tagit rivningsbeslutet) heller gjort…
Några demokratiska diskussioner har inte heller förts.

”Det är lättare att skriva en dödsdom om man inte mött den det gäller”.

12. Anneli Leandoer - 19 december 2008

Jag håller med ALLA som uttalat sig här ovan. Och jag håller VERKLIGEN med om att Aspudden är en omåttligt populär närförort….herregud, folk flyr ju söder gladeligen för att flytta hit! Detsamma gäller för Midsommarkransen, varifrån man har gångavstånd till Aspuddsbadet. Och vilka är det som flyttar hit? Jo, BARNFAMILJER….som har BARN som följaktligen kommer att behöva lära sig simma, vilket de hade kunnat får göra i sin närmiljö med andra politiker i Stadshuset. Nej, detta är verkligen synd och skam och helt enkelt bedrövligt.

13. åke lindahl - 19 december 2008

två saker
Vi behöver mötesplatser där ute i samhället…som inte tvingar oss att handla och konsumera mera…bibliotek, parker och badhus…här finns nu ett fungerande badhus, med folk som lägger sin fritid på att det ska fungera och att andra ska ha det bra…varför ska det inte få vara kvar, vad är det som retar er i stadshuset?

Politiker ska lyssna på folket, inte tvärs om..gör man inte det så blir det något som kallas politikerförakt.

Åke Lindahl i Kärrtorp…med ett förflutet i Centern på det ”glada 70-talet”

14. milla - 19 december 2008

Jag förstår inte, heller. Håller med om att vi behöver mötesplatser i samhället, det är livsvalitét om något.
Är det ekonomin, några miljoner på underhåll? Det är som sagt ganska tätbefolkat kring Aspudden, Midsommarkransen. Det är knappast en glesbygd. Ligger saker i närområdet, spar man in på tid, och kan även spara på växthusgaser vid transporter, eller hur? Det ligger väl i Stockolms stads intresse vad jag förstår, det finns avdelningar som arbetar med sånt (klimatprogram etc.).

15. diana heriö - 19 december 2008

Jag älskar att bada på Aspuddens badet.Döda inte min kärlek Diana

16. L Berget - 19 december 2008

Vissa politiker berusas av makten och kör med politisk arrogans över folk utan att visa respekt för demokratins själva grundval. Vi vet att EU- politiken lider av demokratiskt underskott men när detta underskott personifierat av borgarrådet Sjöstedt drabbar politiken i Stockholms kommun är det särskilt allvarligt. Det kan självfallet vara jobbigare att vara demokratisk politiker än att inta en diktatorisk hållning. Men en demokratisk politiker kan bidra till positivt folkligt engagemang genom att ta direkta kontakter och debatter. I Aspudden hade vi hög föreningsaktivitet under 70-och 80-talet när de gamla arbetarbostäderna i centrala Aspudden rustades upp; Vinterviksområdet med fabriken rustades upp; Hägerstensvägen blev miljögata och badhuset skulle räddas. Jag hade nöjet att vara debattledare vid olika tillfällen när representatner för de politiska partierna i god demokratisk ordning fick svara för sina uppfattningar. Sedan kom Aspudden med i ett försök med lokal stadsdelsförvaltning, vilket för Aspuddens aktiva föreningsliv innebar att vi fick nära till politikerna. Tyvärr hade stadsdelspolitikerna ansträngd ekonomi och när vi från badhusföreningen tog upp frågan om vad de kunde bidra med till underhållet som fastighetsägare blev det ingenting. Dock var de lokala politikerna mycket uppmuntrande och tyckte att det var bra gjort av föreningen att klara drift och löpande underhåll. När jag häromkvällen såg på de lokala TV-nyheterna intervjuades ordföranden för Stockholmshem Björn Ljung (fp) och då framkom det att Stockholmshem har en mycket välfylld kassakista. Stockholmshem har varit och är den stora hyresvärden i Aspudden och nu ska de bli större genom övertagande av lägenheter som byggs i Örnsberg. Björn Ljung var v ordf i Aspuddens stadsdelsnämnd på 90-talet och således väl bekant med badhuset och även med att de då inte hade pengar för att bidra till underhållet. Nu när han är ordförande för Stockholmshem, som är ett kommunalt bolag med välfylld kassa med många miljarder, har han möjlighet att ge sina hyresgäster och boende i Aspudden en fin service genom att bidra ur sin kassakista med några miljoner till upprustning av badhuset. En hög andel av de som bor i Aspudden idag är barnfamiljer och det lär det även flytta in i de nybyggen som det förtätas med. Badhuset är perfekt för babysim och många familjer i området lär ha behov av att få babysimma framöver.

17. Aspuddsbo - 20 december 2008

Varför skickar ni Aspuddens Badhus framtid till denna nämnd???
OM INTE….men nu i finanskrisen räcker väl bostadsbyggandet,Vad har era politiska kompisar för tankar i den nämnden,det måste ni väl veta!
Det ska vara attraktivt att bo och leva i förorten innerstan har Sturebadet,Centralbadet låt oss ha kvar Aspuddsbadet!!!!
Exploateringskontoret leder arbetet med genomförandet av de planer som rör den fysiska miljön i Stockholm. Det innebär förvaltning, utveckling och exploatering av stadens mark. Några exempel på sådana projekt är Hammarby Sjöstad, Slussen, Lindhagen, Annedal, Kista och Liljeholmen-Årstadal.

Målet är att förvalta och utveckla staden på ett sätt som gör den attraktiv att besöka, bo och arbeta i. Kontoret ska främja bostadsbyggandet och skapa goda förutsättningar för näringslivet.

18. Malin Khoso - 20 december 2008

Ser tacksamt att något slags dialog börjar födas i och med denna blogg. Men den är inte tillräcklig, jag önskar att Madeleine och medarbetare tar mod till sig och faktiskt börjar kommunicera med badhusföreningen.
Att underhållet är eftersatt kanske inte är så konstigt efter många års drift, framför allt av ideella krafter. Att sumpa bort ett så fantastiskt badhus som Aspuddsbadet för några ynka miljoner är en fruktansvärd felgärning som kommer ångras djupt historiskt sett.
Jag har en växande bebis i magen och önskar hett att Aspuddsbadet får välkomna mitt barn på babysim om några månader.
Till sist – att skriva att bara få medborgare har tillgång till badet verkar väldigt underligt med tanke på att badet har 20.000 besökare årligen trots sin litenhet och har ett brett spektra av människor som gläds och nyttjar det.
Malin Khoso

19. Holger - 21 december 2008

Hallå !
Ibland är det läge att ta ett steg tillbaka och slappna av lite. Och inse att en del saker växt en över huvudet, Madeleine. Du kan inte stoppa ebb och flod, och du får inte stopp på den här stormen. Ta en liten funderare över jul, så inser du säkert det. Tror säkert att du och dina proffesionella medarbetare kan hitta på ett elegant sätt att backa ur detta debacle på ett elegant sätt och kanske också plocka ett par pluspoäng i förorten. När allt kommer omkring, vem minns allt bra Hjalmar Mehr gjorde ? Han kommer ju ändå alltid stå ristad i sten för att han rev Klara.

Relax, don´t do it

20. Samir Eriksson - 21 december 2008

I mina ögon är saken klar, alla vill ha badet kvar!
Det vore ju en sån fin grej för Hägersten om det fick bli så. Utöver det, en fin grej för demokratin också. I en sån här konkret fråga uppskattar vi väl alla när politiker lyssnar på vad folk har att säga. Känns mycket bättre så än att hålla fast vid ett gammalt beslut.

21. Björn Svensk - 21 december 2008

Det påstås en hel del om vad Aspuddens Badhusförening inte gjort, men det skrivs inte mycket om att föreningen tog över ett badhus som missköts av dåvarande fritidsförvaltningen under flera år. När föreningen tog över det som förvaltningen påstod var ett fungerande bad 1986 visade det sig att, när man fyllde bassängen så läckte det ut 250 l vatten i timmen, och bassängen fick tömmas och ideella krafter tätta läckan och föreningen stå för material kostnaden. När man sedan började elda i gas pannan så framkom det att, hyresgästerna i området klagat i flera år på att det luktade gas. När detta kollades så berodde det på att gasbrännare som suttit i pannan i flera år var av lågtryckstyp medan pannan var av högtryckstyp. Av hänsyn till hyresgästerna och miljön så satte föreningen dit en fungerande brännare. När man sedan äntligen fick upp värmen i fastigheten så bildades det stora istappar vid tak kanterna, och vid en kontroll av taket kunde man konstatera att innertaket var isolerat med 5 cm sågspån. Föreningen inhandlade då 120 mm rockwool och isolerade om hela innertaket med gemensamma krafter. Efter långa och sega föhandlingar fick föreningen en del av materialkostnaderna resatta av fritidsförvaltningen. Men alla de ideella timmar som lades ner fick man inte ens ett tack för. Man kan alltså konstatera att föreningen tog över ett bad som inte gick att använda som ett offentligt bad. Det badhus som man nu tvingas lämna fungerar fortfarande som ett offentligt bad men det krävs renoveringar för att det skall bibehålla sin funktion, detta beror inte på bristande underhåll utan på att tidens tand har tagit ut sin rätt. Idrottsnämnden har förvägrat oss vad vi tycker vår demokratiska rättiheter att diskutera badets framyid och en ev. finansiering av renoveringen, vi har haft och har fortfarande en massa kreativa lösningar om hur detta skulle vara möjligt, men idrottsnämnden vägrar att föra en dialog med oss. Man tar ett beslut utifrån ett tjänstemanna utlåtande som har en mängd felaktigheter och brister, och vägrar besöka badet för att på så sätt bilda sig en egen uppfattning om vad det är man beslutat lägga ner. Det tals mycket om kommunikation och demokrati i politiker kretsar, nu är det hög tid att i praktisk handling visa att det inte bara är tomt prat. Om man tog kontakt med oss så skulle vi informera om alla de användningsmöjligheter ett renoverat och kanske tillbyggt bad skulle kunna erbjuda alla boende i området förutom det badet redan idag erbjuder.
Det är aldrig för sent att ompröva ett beslut, så ta nu chansen och ta kontakt med oss så får alla våra badgäster en efterlängtad julklapp

22. Karin Ekhammar - 21 december 2008

Just idag – i dessa ohälsotider – är det extra viktigt med motions- och träningsmöjligheter för både friska, mindre friska, äldre, bebisar etc. Det kostar att behålla/renovera Aspuddsbadet – men i förlängningen kostar det mer att inte behålla befintliga badhallar med varmt vatten . Sedan är Aspuddsbadet något som ger förstadsborna en kulturell identitet. Jag kan bara jämföra med Liljeholmsbadet, som var på väg mot en osäker framtid, men som efter folkstorm fick vara kvar; nu hålls här konserter, hemlösebad och framför allt erbjuder det bra träning för både friska och rehabbehövande – det känns som att Aspuddsbadet är i samma genre. Och badet behövs geografiskt för att
matcha det större antal bassänger som finns i innerstan och i norrort.

23. Jonas Myrenberg - 21 december 2008

Med tanke på att Aspuddsbadet drivs ideellt innebär det inga löpande kostnader för staden. Så varför inte skjuta in ett engångsbidrag till badhusföreningen, som är öronmärkt för renovering av lokalerna, och låta den fortsätta driften som ju annars uppenbarligen går alldeles utmärkt och uppskattas av så många? Det är ingen stor kostnad i jämförelse med vad det annars kostar att driva ett helt badhus. Märk väl! Sådana här ställen växer inte på träd och är inte lätta att skapa.

24. Jan Forslund - 22 december 2008

Aspuddens badhusförening borde få en chans till enligt min mening. Visst är det sant att de borde investerat mer i underhållet under åren men de är samtidigt ett exempel just på det lokala samhällsentreprenörskap alla nu efterfrågar – inte minst i den kommande lågkonjunkturen.

Komprommissa med dem och ge dem en realistisk möjlighet att få en långsiktigt hållbar ekonomi. Det är inte varje dag medborgare i Stockholm visar ett så föredömligt initiativ som de boende och badande i Aspudden. Förlåt dem deras underlåtenhet att investera i tid – de har nog lärt den läxan nu.

De kan istället bli ett levande exempel på hur en kompromiss mellan staden, de boende, lokala föreningar och företag och badgästerna kan utveckla ett lokalt hållbart socialt företagande. Kan inte arbetslösa från Jobbtorg och AF bli en resurs lokalt med rätt handledning av de lokala entreprenörerna? Utveckling istället för avveckling!

MVH

Jan Forslund, webbmaster på den Social Ekonomins webbsida i Stockholm

25. L Berget - 22 december 2008

Någon gång under senare delen av 90-talet blev jag kontaktad av fritidschefen i en grannkommun. Han hade hört att jag var engagerad i att driva ett badhus utan något kommunalt bidrag och undrade hur det gick till. Jag berättade för honom om detta gamla lilla badhus och att vi tog vara på de speciella förutsättningar som gällde genom att anordna simskola för ”vattenrädda”, babysim och vattengympa för personer som behövde varmare bassängvatten förutom våra vanliga kunder. Jag redogjorde för att det ekonomiskt ”gick runt” med hjälp av idéella arbetsinsatser men att vi skulle behöva en buffert för att klara större underhållsbehov. Då det var aktuellt med att hans badhus skulle läggas ut på en privat entreprenör hade han räknat noga på förutsättningarna och kommit fram till att det inte gick ihop ekonomiskt. Om han däremot fick en förening som i Aspudden att driva badhuset utan vinstkrav och kommunen stod för underhållet skulle det för kommunen bli en billigare lösning än att själva stå för både drift och underhåll. Borgarrådet Sjöstedt avbröt ju tidigare en upphandling med några badhus då det lägsta anbudet skulle bli närmare 30 milj dyrare än om kommunen fortsatte själva. Så sett i detta perspektiv och om jag skulle prissätta de tusentals idéella arbetstimmar som föreningens medlemmar lagt ner fram till idag är det ett exempel som manar till efterföljd. Jag tog kontakt med vår el- och gasleverenatör när man grävde för fjärrvärme i Aspudden för att diskutera kostnaderna för att byta ut gaspannan mot fjärrvärme. Då fick jag svaret att en så stor investering diskuterar vi inte med er som hyresgäst utan det ska tas med fastighetsägaren. Men han tyckte att kommunen som fastighetsägare borde vara intresserad av detta med hänsyn till miljön. I föreningens avtal med kommunen fanns inskrivet att kommunen skulle göra en årlig genomgång av badhuset. Det kom aldrig någon från kommunen men jag bedömer det som att om kommunen följt avtalet i denna del hade vi redan från början fått igång en dialog och kunnat beta av större upprustningsbehov utslaget över en längre tid.

26. Jan Volny - 25 december 2008

Satsa en engångssumma för det akuta renoveringsbehovet. Driften är ju sedan gratis för kommunen. Kan det bli billigare att ha ett badhus i längden?
Det låter som ett fruktansvärt slöseri med både pengar och medborgerligt engagemang att stänga badet.
Eller?

27. L Berget - 26 december 2008

Jo, de uppgifter som Björn tagit fram ur gamla dokument väcker minnen om den tuffa starten efter övertagandet. När vi fått nycklarna sa en äldre maskinist till mig: Lycka till! Men det här gamla badhuset är så dåligt underhållet att ni kommer aldrig att klara det. Det som starkt bidrog till att vi grejade det var nog att vi hade en ”personlig relation” med ett starkt engagemang för detta gamla badhus. Sedan hade vi olika specialkompetenser bland medlemmarna. När vi fick börja med att reparera bassängen hade vi civilingenjör, VVS-tekniker, elektriker och rörmokare , som under ett par veckor idéellt jobbade intensivt med att fixa detta. När bassängen blev brukbar så hade vi en finsk dam, docent i kemi, som noga kollade vattenkvalitén och lärde oss andra att mäta och kolla. När vi tätade innertaket med rockwool var vi några som ägnade en helg åt att krypa omkring i trånga passager och som sedan fick sitta i bastun och svettas och duscha noga för att få bort det som kliade från huden. En dam tog hand om receptionen och gjorde ett nytt recept på ”badhuskakan” till kaffesugna badgäster. Så har det fortsatt genom åren med att kakla om bassäng, nya lavar till bastun, nya fönster etc. Denna verklighet är långt ifrån den nu havererade ekonomiska idéologi som byggt på att göra snabba, helst arbetsfria, vinster. Sjöstedt och Folkpartiet har ju ingen folkrörelsetradition men kan i dessa ekonomiska kristider genom badhusföreningens exempel lära sig mycket i det lilla lokala formatet om vilket mervärde ett starkt folkligt engagemang har för att driva både badhus och andra verksamheter med låg budget och med hög vinst till kommunens skattebetalare.

28. Peter - 28 december 2008

Jag blir så ledsen när jag tänker på vad vi kommer att mista om inget görs. Jag har två döttrar som gått på babysim där, den ena är nu 5 år och vi satte henne i simskola i Skärholmen. Hon klarade inte av det kalla vattnet, hon stod blåfrusen och huttrade efter 15 minuter. I Aspuddsbadet kan dom bada i 2 timmar utan att behöva gå upp.
Simlärarna hade våtdräkter på sig, men trots det så var dom nedkylda och på dåligt humör efter en dag i bassängen. Och det var ändå en barnbassäng.
Om ni vill att barn ska lära sig bada så se då till att det är varmt i bassängerna, inte konstigt att 500.000 svenskar åker till Thailand varje år.
I Aspuddsbadet är det både varmt och personligt. Våra barn känner sig trygga där.

Aspuddsbadet är ju även helt fullbelagt, så jag förstår inte alls varför ni beslutar att riva det. Det gör ni ju inte med Vanadisbadet som ni istället valt att upprusta. Och att en upprustning av den omfattningen överhuvudtaget accepteras beror väl då på att det är Stockholms Stad som har försummat underhållet? Eller har jag fel?

Magnus Nilsson - 10 november 2009

Rättelse:Omkring 380.000 sveskar åker till Thailand.
Badhusföreningen har INTE åtagit sig det som utlovas. Sköta underhållet!
Madeleine Sjöstedt ÄR endast en tjänsteman som blivit delegerad arbetet ”frågan om Aspuddsbadet”.
Vill man komma åt den som verkligen är ytterst ansvarig i frågan, måste man ta reda på den POLITIKER som sitter högst upp och delar ut arbetet. Mötesprotokollet kan man läsa och får då reda på samtliga närvarande mötesdeltagare.
RIV BADET NU!!
Fram för en utbyggnad av dagbarnhemmet
i en allt större växande stadsdel. Dit fler och fler barnfamiljer söker sig till.

29. Per Broström - 29 december 2008

Det pratas mycket om folkrörelse-engagemanget och hur omåttligt populärt badet är.

Är det någon som har aktuella besökssiffror för badet? Den enda gången jag satte min fot där var jag ensam besökare, nog finns det vettigare saker för Stockholm att lägga pengar på?

30. Jill - 29 december 2008

Hej!
Jag har barn som går i skola både i Hägerstenshamnen och Aspudden. Skolorna har ambitionen att lära alla elever simma. Det stora problemet är att hitta en simhall med ledig tid och som skolan har råd att betala för. Därför kan jag inte förstå att man vill lägga ned Aspuddsbadet, som har massor av verksamhet och besökare. Det betyder ännu en simhall mindre att använda = ännu fler som ska slåss om tiderna i de kvarvarande simhallarna.

Ett beslut som är snart 30 år gammalt ska väl inte styra beslut som tas idag vad gäller upprustning och användning av våra gemensamma utrymmen? Vi som bor i Stockholm, betalar skatt och röstar här, våra åsikter och önskemål ska väga tungt i politikernas beslut.

Tänk också över den stora folkökningen som väntas i hela Hägersten – simhallarna kommer inte att räcka till! Jag vet inte vad alternativet blir, men ännu ett bostadshus på platsen där Aspuddsbadet ligger känns helt ogenomtänkt.

31. Margaretha Ingemarsson - 30 december 2008

Tveksamt om alla dessa vettiga röster blir hörda… hur ska man annars göra?
Aspuddsbadet har unika möjligheter att bli en ”Stockholmspärla” som folk åker inifrån stan för att komma till. Jag har flera vänner som kommit för att babysimma i Aspudden, just för att det är så lugnt och för dess varma vatten. Jag har själv tidigare deltagit i vattengympa i badet under en rehab-period där värmen i vattnet spelade stor roll. Det finns inte så många ställen i Stockholm där personer med reumatiska besvär har möjlighet att träna i vatten. Aspuddsbadet är ett sådant ställe!!
Att sedan ha spännande saker som bio i badet och ljus och musikupplevelser gör ytterligare att Aspudden blir en plats på kartan att räkna med, något som man kan kommer från andra delar av stan för att besöka. Kom och prova Madeleine!! Att säga att det skulle bli en alldeles för stor investering att renovera, i förhållande till hur många som kommer att utnyttja badet, tycker jag är att uttala sig om något som man faktiskt inte vet något om.

32. Stella d'Ailly - 2 januari 2009

Aspuddsbadet är det enda badet i Hägersten!! Skärholmen ligger långt borta så även Eriksdalsbadet. Liljeholmsbadet har begränsade öppettider. Dessutom är Aspuddsbadet en originell institution som saknar motstycke i Stockholm förutom det Estländska badet på Svartmannagatan i Gamla Stan. Jag hoppas verkligen att ni kan hitta en öppning för att fortsätta ha Aspuddsbadet som berikar staden och närförorten.

MVH

Stella d’Ailly

33. Jan Forslund - 2 januari 2009

Till Madeleine Sjöstedt
Låt prestigen fara all världens väg och ge badentreprenörerna en chans till. Pröva med en utsträckt hand till konstruktiv kompromiss. För egen del lovar jag att efterlysa alla tänkbara frivilliginsatser och donationer via den sociala ekonomins/tredje sektorns alla kanaler. I takes two to tango!

34. eva - 2 januari 2009

Vid en intervju i TV-programmet ”Efter 10” fick fd stadsministern Göran Persson frågan om han fattat felaktiga beslut under sin tid som politiker. ”Självklart” blev svaret – ”jag fick fatta mina beslut på ibland felaktiga utredningar som mina medarbetare gjort.” Det kunde han ångra i dag.! ”Man ska vara medveten om att många av dem man ska förlita sig på är i ”karriären”.
Men Madeleine kan slippa ångra sig i fram-tiden …
Ett bra sätt är att lyssna på medborgarnas vilja i Stockholm, dem som man ska representera. Det är demokrati.
Gång på gång har påpekats att beslutet grundar sig på felaktiga utredningar. Varför vågar Madelaine och övr politiker inte besöka badet och diskutera förutsättningarna???

Vi är MÅNGA som inser att det inte finns någon ersättning – varför har badet annars över 20.000 besök per år?
Just badets intima karaktär och det alltid 32-gradiga vattnet gör det så speciellt.
I höst har det ordnats underbara badkvällar med tända ljus, ljusspel, musik
Det har visats film och många nya idéer finns….
En reparation ger badet större kapacitet och fler kan ha möjlighet att besöka badet (kvällar/helger)
Aspuddens befolkning växer…

SLÄPP INTE UT DET STORA ENGAGEMANGET FÖR BADET MED BADVATTNET!!!

Hur stor är opinionen för att riva badet????

35. sören bergstedt - 2 januari 2009

Redan romarna insåg hur viktigt badet var för människans välbefinnande. Folk mådde bra och umgicks och kopplade av i badet.

I arbetarförorten Aspudden byggdes ett bad som funnits för invånarna i 90 år.
Från början en anläggning där man tvättade sig – folk hade inga badrum.
Numera finns en liten bassäng med ståhöjd i vattnet som är 32 grader. Utmärkt för babysim och sjukgymnastik – används också flitigt av dessa grupper. Övriga aktiviteter för: nudister, överviktiga, invandrarkvinnor, familjer, dam/herrbad, relaxbad, vattengymnastik…
Många använder bassängen till rehabilitering i stället för att gå på sjukgymnastik genom försäkringskassan .
Badet är litet, intimt och unikt!
Nu ska det enligt planerna rivas!!! Inget vet vad det ska bli där?
Ryktena går: Ny barnstuga???Visserligen föds många barn just nu men födslokurvan brukar växla och plötsligt är det inte behov av såna lokaler. Däremot detta bad kan ta emot folk i alla åldrar och växla verksamhet efter behov: De yngsta är idag några månader den äldsta baderskan över 90 år.
Aspudden och kringliggande områden är i ett expansivt läge – stort som en småstad. Det har byggts nya bostäder, fler och yngre människor har flyttat in.
Unga människor som efter arbetet och på helger skulle kunna besöka badet, med eller utan barn, för rekreation – utan att åka bil till stora kalla anonyma badanläggningar.
Nog borde Stockholms kommun ha råd att satsa på badets fortsättning. En upprustning för att det ska kunna drivas vidare och expandera.
En förening har drivit det under 20 år och inte kostat kommunen ett öre under denna tid!!!!
Det måste finnas pengar i skattkistan.

Tänk vad häftigt Madeleine om man kommer att säga:
Madeleine Sjöstedt – det var ju hon som räddade det populära Aspuddsbadet!!!

36. Bur-q-ua12 - 3 januari 2009

Ni skriver att 27 kommentarer (i skrivande stund) har inkommit, som svar på ert inlägg om Aspuddsbadet den 19/12 2008.

Ni kanske borde tillägga att det rör sig om GODKÄNDA kommentarer.

Bara en tanke, i ärlighetens namn.

B12

37. åke lindahl - 3 januari 2009

Vad händer nu då….borgarrådet har nu sett vad folk tycker…men inget svar från stadshuset, tycker jag är dåligt, är det meningen att folk ska skälla av sej, sedan gör man som man vill ändå…eller?

vad nu lite ödmjuka och lyssna vad folk där ute vill, svälj lite stolthet….börja en dialog…!!

38. KARL-JOHAN ENGLUND - 5 januari 2009

Madeleine, var nu snäll och besök badet, så att du förstår vad vi pratar om. Det är det minsta du kan göra. Eller hur?

39. annaws - 7 januari 2009

Angående inlägg om kommentarer från signaturen Bur-q-ua 12:

Hej,

Vi godkänner och lägger upp kommentarer så snabbt vi kan. I princip godkänns alla kommentarer, undantag görs dock för kommentarer som innehåller direkta personangrepp eller liknande.

Hälsningar
Anna Wåglund Söderström
Kultur- och idrottsroteln

40. Harriet - 7 januari 2009

Nu behövs både insikt och eftertanke. Låt inte vargen få sluka rödluvan!!! Ett kulturborgarråd bör inte låta något så värdefullt som Aspuddsbadet låta rivas. Det är både historiskt kulturellt och nödvändigt. Statskassan raseras inte av en upprustning av Aspuddsbadet.

Stockholm stad är inte bara Madeleine Sjöstedt. Vi är tusentals som också hör dit. Vi är tusentals som också vill vara med och bestämma. Vi vet vad vi kämpar för. Vi har varit där. Har du? Vi är tusentals som blir både friska och glada över att ha denna tillgång. Vilken besparing för samhället. Nu får du verkligen ta ditt förnuft till fånga. Tänk om tills du fattar vad du tar ifrån oss.

En som kämpat

Ps. Jag vet att du inte är ensam om dina beslut men vem vågar gå emot överheten. Man är ju rädd om sina befattningar. Ds

41. eeva esko - 7 januari 2009

Stånga er inte blodiga av prestige/ princip skäl
s k folkvalda politiker. Några av oss gav er i demokratisk anda mandatet att representera oss..men det är inte sagt att ni blir omvalda nästa gång det är dags för oss medborgare att välja representativa kandidater som vi förväntar oss driva en vettig politik.

Visst har ni på demokratiska grunder fått ert mandat att driva medborgarnas frågor kring samhälle, socialt, kulturellt, infrastrukturellt etc..

MEN det ska väl inte hindra er att ta hänsyn till medborgarnas intressen och önskemål under det politiska arbetets gång.

Att Aspuddsbadet fyller sin och en stor funktion torde väl de flesta berörda politiker idagsläget nu ha klart för sig, tack vare det idoga arbetet som eldsjälarna i föreningen kämpat för att påvisa politikerna.

Det förvånansvärda är att man från många politiska håll inte ens bemödar sig att besöka det anrika badet som medborgarna nu kämpat och utifrån flera perspektiv sökt motivera för.

Att dessutom som politiker med ”ännu en lunta olästa handlingar i näven” som kräver ett beslut, helt felaktigt beskriva bl a nån banal brist om ombytesutrymme för att motivera beslutet om nedläggning om badet???? ÄR RIKTIGT DÅLIG PINSAM POLITIK.

Motivationen för ett bevarande av Aspuddsbadet

1. Kulturellt värde finns idag i allra högsta grad
2. Socialt värde finns idag i allra högsta grad
3. Ett större finansiellt värde går också att skapa om det är där skon klämmer.

Badet …är Aspuddens hjärta.

Naken prestigelös samvaro med bastu o rening..där alla åldrar o samhällsgrupper är representerade i en enkel byggnad med sin
90 åriga historia.

Var sitter det fast………. egentligen?????

Det är mångfalden som göret ..
rent arkitektoniskt..nytt blandat med gammalt.

42. Nenne - 8 januari 2009

Så sorgligt, så sorgligt att riva något så fint som Aspuddsbadet. Mina tankar går till de gamla Klarakvarteren. Kanske får de mötas i himlen.

Mina tankar går också till Er som tappert, men som det verkar förgäves, har kämpat för att rädda detta unika bad.

En som har haft möjlighet att på detta bad få njuta av historiens vingslag från Anno 1919.

43. Ingrid Palmklint - 8 januari 2009

Det känns otroligt sorgligt att Aspuddsbadet med den unika småskaliga miljön och det varma vattnet, minst 32 grader, är stängt nu. Jag har bott över 10 år i Aspudden och har sedan jag hittade hit gått här oavbrutet.

Det som för mig en gång började med sjukgymnastik pga skada fortsatte med vattengympa både i Korpens regi, i badets egen regi och med Överviktigas riksförbund. Allt från tidiga morgonpass till sena kvällspass. Flera gånger i veckan ibland.

Däremellan har badet varit fullt av aktiviteter som babysim, simskola för muslimska kvinnor och naturister. Trots alla dessa gruppaktiviteter har det även varit öppet för allmänheten under några tillfällen i veckan. Badet har varit fullbelagt med grupper av olika slag och mer beläggning har inte badet mäktat med. Låt oss få behålla denna oas. Bygg inte bort vår närboendemiljö.

Ställ upp med några miljoner. Tänk på att badet inte kostat Stockholm ett öre under 20 år som eldsjälarna drivit det. Dags att bidra med något. Badet från 1920 måste få finnas kvar!

44. Harriet - 10 januari 2009

Nu behövs både insikt och eftertanke.
Låt inte vargen sluka rödluvan!!! Ett kulturborgarråd bör inte låta något så värdefullt som Aspuddsbadet rivas. Det är både historiskt, kulturellt och nödvändigt.
Stadskassan raseras inte av en upprustning av Aspuddsbadet.
Stockholms stad är inte bara Madeleine Sjöstedt.
Vi är tusentals som också hör dit.
Vi är tusentals som också vill vara med och bestämma.
Vi vet vad vi kämpar för, vi har varit där.
Har du???
Vi är tusentals som blir både friska och glada, över att ha denna tillgång.
Vilken besparing för samhället!

Ta inte detta ifrån oss.

Snälla Madeleine: TÄNK OM !!!

PS. Hoppas denna kommentar blir godkänd, den förra kom inte med! DS.

45. Martina Kiibus - 12 januari 2009

Ja, det är uppenbart att det råder en okunskap inom såväl idrottsnämnden som idrottsförvaltningen om hur pass väl använt Aspuddsbadet är, inte ”bara” av dem som bor i närområdet. Babysimmet och simskolan har redan nämnts ett antal gånger, vill också uppmärksamma familjebadet, då det är en särskild tid avsatt för barnfamiljer. Visst kan barnfamiljer bada även på andra bad i kommunen, men det är en fördel för såväl barnfamiljer som övriga badande att ha en separat tid då det är anpassat för småbarnen. Och framför allt är det inga kommunala bad i Stockholms stad som har samma vattentemperatur som Aspuddsbadet, något som är av yttersta vikt för småbarn. Att man som vuxen kan stå i hela bassängen är också en stor fördel.

Med andra ord, även om jag naturligtvis välkomnar den borgerliga majoritetens satsningar på kommunens badanläggningar så kan det inte ersätta Aspuddsbadet. Varför inte inkludera detta omtyckta bad i denna storsatsning?

Med vänliga hälsningar
Martina Kiibus

46. Ola Schubert - 13 januari 2009

Hej!

Jag undrar blott om och i så fall när ni tänker ta er tid att svara på folks frågor?

47. eva - 13 januari 2009

Om man läser ”svar på skrivelse om Aspuddsbadet” från Idrottsnämnden (se Madeleines hänvisning till olika skrivelser i början på denna sida) kan man läsa på sidan 3 att Aspuddbadet har
ETT OMKLÄDNINGSRUM!!!
Det skulle ju givetvis göra badet mindre lätt att nyttja…
Vi som har besökt badet (vilket inte tydligen inte utredare eller beslutsfattarna inte har????)
vet att det finns TVÅ OMKLÄDNINGSRUM.
En liten detalj i det hela, men visar bara hur lätt man har tagit på att utreda poterntialen för badet.
Hur många fler fel finns i beslutsunderlaget?
Kommunikationen om badet har tyvärr varit dålig från början –
Beslutet har tagits utan att alla fakta inkommit.

Madeleine – det känns som att ropa i en öken – när får vi ett svar?

Tyvärr har ju brev/mail till dej tidigare inte heller gett svar.
Meningen med denna sida är väl inte att folk ska skrika sig trötta???
Besvikelsen mot politiker som inte lyssnar bildar politikerförakt…

48. Kent Hagdahl - 15 januari 2009

En fantastisk nonchalans av en borgerlig politiker som vill göra sig populär på ett ovanligt sätt. Trodde att politikerna arbetade för medborgarna men tänk så fel man kan ha. Det är tydligen så att det som är hedervärt för andra är föraktfullt för en borgerlig politiker av Maddes kaliber. Hon visar ett uppenbart förakt för medborgarna. Hon är inte på något sätt insatt i frågor hon fattar beslut om, har inte ens varit där tydligen.
Skulle det inte vara på sin plats att en person som vi medborgare betalar lönen för behandlar oss med respekt.
Hur kan man stödja frågon om utbyggnad av simundervisning och samtidigt lägga ner ett bad.
Fullständigt obegripligt men Madde kanske bor i något villaområde eller har annan närhet till simhall eller kanske hon stöds av någon företagare och lobbyist som har intresse i att bygga på badhusets mark. Vad vet vi medborgare eftersom politikerna anser sig stå så högt över oss att de inte ens vill prata med oss.
Är tyvärr ganska övertygad om att denna lilla politiska sprättduva kommer att köra över oss som vill ha badet kvar och detta fullständigt hänsynslöst helt i linje med hur hon har behandlad oss medborgare tidigare. Vi får ha detta i minne och se till att hon inte blir återvald som politiker. Hon får då återgå till vad det hon nu gjorde innan hon blev en misslyckad politiker.
Tycker det är sorgligt med denna typ av politiker men i linje med demokratins spelregler så har vi de politiker som vi röstat fram.
Hoppas, hoppas att badet blir kvar.
Hoppas att dessa mina rader denna gång blir godkänd de förra blev inte det.
Intressant att vi i en demokrati har sensur, undrar om alla är medvetna om detta.

Erik - 15 januari 2009

Kent,
Vi har publicerat alla kommentarer som inte innehåller personangrepp. Du kanske vill berätta vad du skrev i det som inte publicerades så ska jag se om det har kommit fel.

Erik Jennische
Kultur- och idrottsroteln i Stockholms stadshus.

49. Anders Djerf - 15 januari 2009

VIKTIGT ATT ASPUDDSBADET RUSTAS OCH BLIR KVAR! Skulle samma bedömningar av renoveringsbehov, kostnader och kapacitet gjorts för Badet i Gamla Stan (i Gamla Stans skola) hade det varit nedlagt för decennier sedan. Men det är kvar! Ve den som andas nedläggning av detta väl jämförbara bad! Kan vi inte få alla vänner av badet i Gamla Stan att ansluta sig till denna kamp för Aspuddens lilla pärla, även om det är i elfte timmen?
Bara för att ett fåtal av de politiker som fattar beslut centralt i Stadshuset är insatta i Aspuddens struktur befolkningsmäsigt och stadsdelens behov av en så trevlig mötesplats som Aspuddsbadet låter man helt syniskt överföra badet från den förvaltning och nämnd (Idrottsnämnden) som kan dessa frågor och som åtminstone till en del känner folkets verkliga behov till den okänsliga exploateringsnämnden var bästa kompisar har stora grävskopor, schaktmaskiner och byggbolag, och bara har effektivare utnyttjade av attraktivt belägen mark med starkt ökade intäkter för ögonen. Utöka också tiden för Naturistbadet! Gärna fler dagar i veckan. Och många fler i alla åldrar: Kom med! Det är ju inget märkvärdigt, Bara helt naturligt, skönt och ett avspänt sätt att träffas.

50. Jan Forslund - 15 januari 2009

Är inte poängen med en blogg att den som driver den även kommenterar ett eller annat inlägg som görs – vad är annars den demokratiska dialogen till för. Jag efterlyser åtminstone någon form av reaktion på alla de åsikter och förslag som alla engagerade tar upp här.

Har du tagit någon form av intryck av vad många tyckt och tänkt, Madeleine Sjöstedt?

51. Ingrid Palmklint - 15 januari 2009

Det finns knappt några bad kvar i Stockholm med 32-34 grader i vattnet. De få som finns är inte tillgängliga för allmänhet utan finns på sjukhus eller sjukhem och är tillgängliga först efter remiss – och knappt då. ”Här är så varmt och skönt” sa mitt yngsta brorsbarn första gången vi var i Aspuddsbadet.

I Aspuddsbadet har jag vattengympat och simmat i många år – och tack vare det varma vattnet håller jag mig smärtfri. Och kan arbeta heltid utan problem. Jag har provat Oasen, Västertorp och Centralbadet som samtliga i och för sig är bra, men vattentemperaturen är för låg och baden för storskaliga. Av förståeliga skäl kostar det pengar värma upp och det är därför det är så bra med ett litet bad som Aspuddsbadet. Låt det varma och goa badet vara kvar för alla de grupper av allmänhet som idag utnyttjar badet.

52. Lena Strandberg - 15 januari 2009

Ska inte borgarna stå för valfrihet? Vi som vill ha Aspuddsbadet kvar vill uppenbarligen kunna välja något annat än de stora simhallarna. Jag har 3 barn som alla gått på babysim där och vi har ofta gått dit på familjebadet. Miljön är unik och borde K-märkas, inte rivas. Vem som helst kan ju räkna ut att detta handlar om att komma åt ett stycke attraktiv mark för ett mera vinsteffetkivt ändamål men när man tar bort ett ställe som detta får man det aldrig tillbaka och det är ett högt pris för det ändå ganska begränsade antal bostadsrätter som skulle kunna byggas på tomten. TÄNK OM, VÄRNA DET UNIKA och sist men inte minst HÖR OCH RESPEKTERA FOLKETS VILJA!

53. eeva - 16 januari 2009

STOCKHOLM SATSAR PÅ BÄTTRE SIMKUNSKAPER FÖR UNGA

– Vi vill ge barn och ungdomar i Stockholm bättre simkunskaper. Framför allt måste vi förbättra för barn som bor i områden med lägre simkunnighet.

– Dessutom är det bra om simföreningar och andra delar av föreningslivet kan ta ett större ansvar för simundervisningen.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) med anledning av att idrottsnämnden i går beslutade att satsa 4,4 miljoner på att förbättra stockholmarnas simkunskaper.

Stockholms stads satsning på förbättrad simkunnighet innebär i korthet:

* Förstärkt föreningsengagemang
* Satsning på områden och grupper där simkunnigheten är svag
* Satsning på förberedande simundervisning för yngre (plask och lek)

Skolsimmet erbjuder för närvarande 12 lektioner per termin och detta ska utökas till 15 lektioner per termin. Ansvaret för satsningen på skolsimmet ska ges till simföreningar och andra delar av föreningslivet.

Och i Aspudden har vi ett badhus…!!!!!! där barn lärt sig att simma under 90 års tid.

JAMEN!!!
Tänk vad skolor och daghem i Liljeholmens och Hägerstens stadsdel kan spara in på pengar och tid med ett bad i sitt eget närområde!!!!!!!!!

Ne.. det tänker ni inte på.. eller ????????

”- Dessutom är det bra om simföreningar och andra delar av föreningslivet kan ta ett större ansvar för simundervisningen.”

Hur tänker ni nu egentligen kära politiker????

54. åke lindahl - 19 januari 2009

här skriver folk har synpunkter och många idéer..men sen då…tycker att det är ganska trist att överhögheten i stadshuset har en plats där sk vanligt folk kan tycka till…och sedan tiga ihjäl det hela….vad säger det om borgarrådet…vi duger bara runt valen..och knappt då….själv så går hon visst på sturebadet…som inte ska läggas ner…!!

55. Annica - 20 januari 2009

Aspuddsbadet är liksom Svedmyrabadet de enda baden i Stockholm med tillräckligt med varmt vatten för alla oss som lider av någon typ av smärtproblematik där man dels kan vattengympa med ledare eller ensam med det program man fått av sjukgymnast.
För oss med smärtproblematik är vattengympa i varmvattenbassäng den bästa träningen och i vissa fall den enda fysiska träning som fungerar.
Har själv blivit ordinerad träning resten av mitt liv och träning i varmvatten är den enda formen som fungerar för mig och jag vet att det är så för många som har smärtproblem .
Med tanke på att alltfler sjuka ska slussas ut i arbetslivet, vilket innebär mycket träning i varmvattenbassäng verkar det otroligt korkat att lägga ner Aspuddsbadet. Det behövs snarare fler varmvattensbassänger .

56. eva - 20 januari 2009

HALLÅ MADELEINE!
Vad är syftet med denna sida???
Vi får inga svar….
Läser du mailen? Känner du desperationen hos dem som skriver.
Vi är inte proffesionella protesterare – utan människor som som ser det absurda i beslutet.
Alla dessa som valt Aspuddsbadet av olika anledningar.
Det finns inga alternativ för oss!
Väcker inläggen några tankar ???
Är denna sida ytterligare ett bevis på din nonchalans mot dem vars intressen du är vald att bevaka.
Eller…bryr du dej???

Fortfarande finns chansen – huset står ju kvar…

57. Aspuddsbadet igen « Från huvudstad till världsstad - 27 januari 2009

[…] dessa finns i de tjänsteutlåtanden från idrottsförvaltningen som finns länkade i den tidigare artikeln om Aspudden, t ex om överenskommelsen mellan idrottsförvaltningen och badhusföreningen, renoveringsbehoven och […]

58. eva - 27 januari 2009

Erik. Detta brev är till dej!
Du säger att personangrepp inte publiceras.
Jag skrev ett inlägg före jul, som bl.a. handlade om skateboardbana i Högdalen., ej något angrepp – det var publicerat 1-2 dagar och togs sedan bort….
Är det så många mail ni tagit bort så att det är svårt att kontrollera om ni tagit bort några av ”misstag”?
Fortfarande saknas någon form av reaktion/bemötande-

Erik - 27 januari 2009

Eva, I denna debatt tror jag inte att det har varit några personangrepp. Det händer verkligen sällan. Jag kan inte komma på att vi skulle ha tagit bort ngt inlägg. Berätta gärna när och var du skrev så ska jag se om ngt hänt av misstag. Annars är du är mer än välkommen att skriva det igen.

Erik Jennische

59. Jan Forslund - 27 januari 2009

Varför en blogg om inte ägaren någonsin svarar? Högst egendomlig strategi för ett politiskt parti. Alla reaktioner hittills handlar ju bara om procedurfrågor – inget om liberal praktisk politik i detta fall. Jag fattar inte, och det verkar inte andra göra heller…

60. Erik - 27 januari 2009

Hej Jan,

Madeleine svarade tidigare idag i en ny artikel. Du kanske inte såg den.
https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2009/01/27/aspuddsbadet-igen/

Vänlig hälsning

Erik Jennische
Kultur- och idrottsroteln i Stockholms stadshus

61. Karin - 28 januari 2009

Mitt barnbarn har gått på babysim, med sina föräldrar, på Aspuddsbadet. Det var mysiga stunder för alla inblandade. Harmoni, glädje och vattenvana bebisar. Föräldrar som ser fram mot att rgelbundet gå till Aspuddsbadet och lära sina barn simma.
En bra start på livet.
Vattenvana, simkunniga barn.
Trygga föräldrar.
Barn som kan GÅ från dagis och skolan, direkt till Aspuddsbadet, utan långa resor.
Kan det bli bättre?

62. Joakim Frost - 1 februari 2009

För stor investering, för dyrt, bla,bla,bla…
Se det som en kulturell investering, som en möjlighet att bevara något unikt. Något med hjärta och själ. Eller varför inte helt enkelt se investeringen som ett anspråkslöst tack till de eldsjälar som hållit badet öppet i snart 25 år!

63. Bur-q-ua12 - 5 februari 2009

Hr. Erik Jennische.

Jag tror nog att du sade emot dig själv, ang. ”personangrepp”, i ditt inlägg till ”Eva” (från 27/1).

Du skrev där:

Erik // 27 januari 2009 vid 4:33 pm

Eva, I denna debatt tror jag inte att det har varit några personangrepp. Det händer verkligen sällan. Jag kan inte komma på att vi skulle ha tagit bort ngt inlägg. Berätta gärna när och var du skrev så ska jag se om ngt hänt av misstag. Annars är du är mer än välkommen att skriva det igen.

Erik Jennische

Jämför gärna det inlägget med ett tidigare (15/1) från dig, riktat till ”Kent”:


Erik // 15 januari 2009 vid 9:01 är

Kent,
Vi har publicerat alla kommentarer som inte innehåller personangrepp. Du kanske vill berätta vad du skrev i det som inte publicerades så ska jag se om det har kommit fel.

Erik Jennische
Kultur- och idrottsroteln i Stockholms stadshus.

Min fråga lyder alltså:
förekommer det personangrepp eller inte?

Ett ärligt svar emotses, inkl. en publicering av detta inlägg.

/
B12

PS!
Även jag skrev ett inlägg, innan inlägget den 3/1, vilket av okänd anledning censurerades/refuserades. Tacksam för svar, även ang. det.
DS!

PS1!
Vad är ”Kultur- och idrottsroteln”?
Det var ett, för mig, nytt begrepp.
DS1!

64. Erik - 5 februari 2009

Bur-q-ua12,

Vår policy är att inte publicera några personangrepp, precis som jag skrev till Kent. Vad jag kan se har han inte återkommit med svar på frågan. Jag tror fö att vi har låtit bli att publicera ngt enskilt inlägg som var otrevligt skrivet.

Inlägget du skrev den 3 januari finns publicerat här ovan. något annat kan jag inte hitta. Du är isf välkommen att publicera det igen.

En rotel är den avdelning i stadshuset som arbetar med respektive borgarråd. Det finns idag 8 rotlar. Läs mer här:
http://tinyurl.com/bk55sv

Dessutom, om du publicerade ditt namn också, och stod för dina anklagelser, så skulle tonen bli så mycket trevligare i debatten.

Erik Jennische
Kultur- och idrottsroteln i stockholms stadshus.

65. Anna Lu - 13 februari 2009

Tack, Madeleine! Kommer jag att skriva till dig den dagen det står klart att Aspuddsbadet kan driva verksamhet vidare. Jag tror du har det politiska mod som krävs för att låta Aspuddsbadet finnas kvar. Ett fungerande och frodigt närsamhälle är en av samtidens mest centrala frågor, inte minst i en tid då klimatproblematiken i allt högre grad styr agendan. Att slippa ta sig över halva stan med bil för att bada, utöva babysim, ägna sig åt rekreation osv är ett av de skäl som gör området kring Aspudden mer och mer attraktivt. Vi kommer att engagera oss i mycket hög utsträckning för att få behålla vår oas. Nu, kl 14 fredagen den 13 feb, ska jag gå för att ta emot idrottsförvalningens tjänstemän som ska besöka badet. Jag hoppas på ett fruktbart möte!
Med vänlig hälsning,
Anna Lundberg

66. åke lindahl - 14 februari 2009

jaha…nu skickar man ut ”torpeder” för att smyga till sej nycklarna till badet…vad händer med dom utlovade samtalen?….varför kan man inte prata med folk på ett hyfsat sätt?…..

67. Emma Dahlberg - 1 september 2009

Hej!
Jag är relativt nyinflyttad i Hägersten. I och med mitt intresse för kulturarv blev jag särskilt förtjust när jag upptäckte att det finns en sådan pärla som Aspuddsbadet i närheten. Jag vill gärna gå dit men blir förtvivlad när jag ser att badet är hotat.
Det sista inlägget i denna blogg är gammalt. Men på badets telefonsvarare säger man att förhandling fortfarande pågår. Hur ligger det till med detta nu? Finns det något beslut taget i frågan? Mvh Emma

68. Tobias G - 4 september 2009

Jaha, ännu ett korkat beslut av Folkpartiet. Utöver att ni alltid premierar barnfamiljer (hur odrägliga de än är) så tycker ni ju också att Stockholm inte skall bygga höghus i stan. Det kanske är dags att folkpartisterna flyttar ut på landsbygden långt från höghus och badhus så slipper vi dessa mindre trevliga beslut.

69. Johnny - 30 september 2009

RIV INTE ASPUDDSBADET! Vi vill ha kvar det. Acceptera den folkliga opinionen! Världens bästa bad ju! Stödjer verkligen de som ockuperar detta fina hus

70. Henrik - 7 oktober 2009

Rivningen måste stoppas. Att riva medan diskussion fortfarande pågår måste tyda på härdsmälta någonstans i stadshuset.

71. Karin - 10 oktober 2009

Hej!
Gå in på http://www.aspuddsbadet.wordpress.com

Där kan du läsa det svar Madeleine Sjöstedt ger, om Aspuddsbadet. Där kan du också läsa de FAKTA om Aspuddsbadets renoveringar, som RÄDDA ASPUDDSBADET skriver där (den röda texten) Inlägget där är skrivet den 9 okt. 2009. Läs där framför allt paragraf 14 !!!
Läs även den 8 okt. för mer fakta.

72. AspuddsBadet - 10 oktober 2009

ASPUDDSBADET
Ni politiker är rädda att träffa
”verklighetens folk” för då håller inte era argument,kom ut till ASPUDDEN !
Ni är arroganta, det är inte era tjänstemän eller sekreterare utan DU politiker som är folkvald som borde kunna ta diskussioner med oss människor.
Har träffat så många ”verklighetens folk ” som är så förbannade på er ”stadsvision”
en världshuvudstad utan någon större planering än tätt,högt,asfalt,rivningshysteri..
Ni kommer nog att vakna till morgondagens
kranka blekhet en dag,när mycket inte går att ångra.Madeleine Sjöstedt Fp det är inget roligt beslut ,skriver ni att riva Aspuddens Badhus
vi är TUSENDEN som inte heller tycker det.
Vilket privat engagemang, samhällskraft som inte kostar ett öre av Badföreningen,äldre,barnfamiljer,yngre etc som uppvisas ,ni borde ta hand om det .Badet borde få en chans, ett lån,sen får ni tillbaka pengarna som hyra.
En skattebetalande mamma,lärare,som alltid engagerat sig i samhället,politiken.

73. Tove Gustafson - 20 oktober 2009

Jag kan bara se ett undermåligt underlag från tjänstemännen, med tanke på alla grupper som Aspuddsbadet passat för. Man har inte ens sitt eget idrottpolitiska mål för ögonen.

”Idrottsnämnden skall skapa förutsättningar för att alla oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, funktionshinder och oavsett om det sker i organiserad form inom
idrottsrörelsens ram, i skolor, spontant eller i privat regi, kan utöva idrott på egna, jämställda och jämlika villkor.
Det innefattar både stöd och bidragsgivning till föreningar i Stockholm och förvaltning av anläggningar för idrott, bad och motion. Den viktigaste uppgiften för nämnden är att erbjuda idrottsrörelsen och enskilda en infrastruktur av idrottsanläggningar
och ekonomiskt stöd samt att bedriva
friskvårdsverksamhet i bad-, sim- och idrottshallar.

Idrottsnämnden omfattas av stadens folkhälsoplan och ingår med sin ordinarie verksamhet och riktade folkhälsoprojekt i stadens folkhälsoarbete. Målet är att öka befolkningens fysiska aktivitet och
att stödja de grupper och enskilda medborgare som efterfrågar fysisk aktivitet utanför föreningslivet.

För att nå inaktiva bildas nätverk där skola, föreningar,stadsdelsförvaltningar, försäkringskassa, apotek och arbetsförmedling ingår.”

74. Johannes Lundin - 24 oktober 2009

Är Folkpartist själv, men nu skäms jag. Aspuddenbadet står för något som blir allt mindre vanligt nämligen en samlingspunkt över generationsgränser. Detta borde verkligen man göra sitt yttersta för att värna!
Tänk ett varv till!

75. Aspuddsbadet rivs och ersätts med ny förskola « Från huvudstad till världsstad - 4 november 2009

[…] Det viktigaste argumentet för varför staden inte vill finansiera en upprustning av badet är att många av stadens bad söder om Söder är i mycket stort behov av renovering. Pengarna kommer att nå betydligt fler stockholmare om man investerar dem där, än i Aspuddsbadet. Därför sades hyreskontraktet med Asbuddens badhusförening upp härom året, och kontraktet gick ut den sista januari i år. Sedan dess har badet varit stängt. (Historieskrivningen och dokumenten finns här.) […]

76. Christoffer - 8 november 2009

Det här är bara en i raden av alla exempel på hur maktkåta politiker fullkomligt skiter i vad medborgarna vill.

Det handlar också till väldigt stor del om prestige! Inte kan man ändra beslutet, eller erkänna att man hade fel!

Meningen är att politiker ska föra fram folkets vilja, inte gå emot den!!

/Christoffer

77. Susanne Edenstig - 10 november 2009

Helt vansinnigt beslut att riva Aspuddsbadet ! Tänk om.

78. Jonas - 10 november 2009

Madeleine!
Det här är din personliga blogg.
Man kan inte föra annat än personliga diskussioner och åsikter här.
Med andra ord så är du personligt ansvarig för denna blogg. Det du skriver här har ingenting med ditt ämbete att göra.
Ifall det är i egenskap av ämbetsman så måste allt diarieföras och inte tas bort eller censureras.
Är du personligt ansvarig för denna blogg eller förs den av nån annan i ditt namn?
Är det överhuvudtaget lagligt att föra diskussioner via en blogg som du kontrollerar och censurerar själv?
Väntar ivrigt på ett snabbt svar hurvida något som framförts i detta forum kan räknas som tillförlitligt.
mvh
Jonas

79. Lo Tamborini - 13 november 2009

Sitter på jobbet och följer budgetdebatten via webb-tv och häpnar över Sjösteds totala oförmåga att inse att det enda raka nu är att bara släppa på prestigen och LYSSNA på folkopinionen. Riv beslutet – inte badet! Gyllene chans att visa hur lyhörda ni kan vara. Ni kommer att ångra er bittert om ni slår sönder en så fin plats. Badet står dessutom för så mycket mer än bara ett bad. Att skylla på att en renovering skulle bli för dyr håller inte längre. Underhållet är utmärkt skött. Använd hjärtat också. Kom igen! Våga backa! Dränk inte drömmarna! som miljöpartiet säger!

80. Lo Tamborini - 13 november 2009

Jag la nyss in ett liknande inlägg som ovanstående på bloggen ”Från huvudstad till världsstad”(publicerad av Madeleine Sjöstedt?) men mitt inlägg blev aldrig publicerat efter granskning. Någon som vet varför??? Pågår det rentav censur? I så fall börjar det kännas riktigt riktigt obehagligt.

teodork - 13 november 2009

Hej Lo,
jag förstår inte riktigt vad du menar. Ditt inlägg ligger här ovan sedan lunch.

/Teodor

81. Lo Tamborini - 13 november 2009

Den blogg där mitt inlägg inte blivit publicerat är alltså följande (alltså inte den här som började postas av ”Erik” i december 2008. Bloggarna är förvillande lika till utseendet):

https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2009/09/03/aspuddsbadet-rivs-och-ersatts-med-ny-forskola/

82. Lo - 13 november 2009

Jag skrev att det var ett LIKNANDE inlägg som detta här ovan. Det är alltså ett delvis annorlunda (bl.a något längre) Men visa mig gärna att ni är vettiga nog att publicera det på den blogg jag skrivit mitt inlägg på.

Nämligen följande:
https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2009/09/03/aspuddsbadet-rivs-och-ersatts-med-ny-forskola/

/Lo

83. Lo - 13 november 2009

…att jämföra med:

https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2008/12/19/aspuddsbadet/

dvs:denna blogg (som man hamnar på om man vill läsa om ”historiken” kring hur frågan om Aspuddsbadet utretts…) (no comment) som har följande adress (och där för övrigt ett annat av mina inlägg nyligen censurerats.

Förvillande lika.

84. lo - 13 november 2009

Du får svara mig men jag får uppenbarligen inte svara dig. Vad är det här??

Du skriver att du inte förstår vad jag menar. Vilket trams.
Låt oss föra en ÖPPEN diskussion istället. Om du tar bort två tredjedelar av mina inlägg för att framställa dig själv i bättre dager blir det ju bara löjligt.

/Lo

85. Joséphine Häckner Posse - 25 november 2009

Varför är det sådan prestige i det här från din sida Madelaine? Du har gjort dig till ovän med en hel stadsdel och jag hoppas att ni förlorar måånga väljare på det här. Det är själva processen där du inte tar en diskussion och idag vräker ut de som vill bevara badet. Riktigt läskig politik. Vet hut!

86. Christoffer - 25 november 2009

När man som politiker väljer att ta till polisen istället för att ta diskussionen som alla vill ha, då har man glömt bort vad en politikers uppgift är. Politikerna ska representera folket. Det ska inte vara Politikerna mot folket som det är nu, politikerna ska vara folkets röst i riksdagen! Det här är en skandal utan dess like!

87. Christoffer - 25 november 2009

Det finns något som kallas för The Monty Hall problem, efter den amerikanska Game Show Hosten Monty Hall. Du får tre dörrar att välja på, bakom en av dörrarna är en bil, bakom de två andra en get. Du väljer en dörr, och Monty öppnar då en av de andra två dörrarna och visar en get. Han frågar då, vill du byta dörr? Vad gör du?

Rent statistiskt har du 66% chans att vinna bilen om du byter dörr, medan du har 33% chans att vinna bilen om du står fast vid ditt tidigare beslut.

Här har du tre dörrar, Madeleine:
Dörr ett är att riva badet.
Dörr två är att staten driver badet vidare.
Dörr tre är att badföreningen driver badet vidare.

Du valde dörr ett, att riva badet. Dörr två vet vi är en nitlott. Altså har du rent statistisk 66% chans att dra en vinstlott om du INTE står fast vid ditt beslut.

88. Kent Hagdahl - 25 november 2009

Tycker inte att en polisinsatts är ett bra sätt i ett demokratiskt samhälle.
När argumenten tryter så tar man fram storsläggan.
Varför, Madeleine kan inte du underordna dig den demokratiska processen och låta de som inte har samma uppfattning som dig komma till tals och få överklaga i de instanser som står till buds.
Med andra ord låt den demokratiska processen ha sin gång.
Glöm inte att du har ditt arbete på grund av att vi har en demokrati så snälla missbruka den inte med diktatoriska åtgärder.

89. jonas - 25 november 2009

Sitter du på ditt rum och klappar din katt när du trycker på den röda knappen nu?
Mycket dåligt gjort att inte ta diskussion Madeleine!

90. Nathaniel Morris - 25 november 2009

Det här är oacceptabelt, tycker jag. Lyssna på Aspuddsborna, riv inte badet!

91. Henrik af Ugglas - 25 november 2009

Jag tror att din sista chans att någonsin
få tillbaka förtroende är ganska obefintlig.
Morgonen den 091125 påminde Aspuddsbadet
med omgivning ett slagfält, större bankrån, eller terrorism.En uppsjö poliser piketer ambulanser mot en klunga barnfamiljer, som så
hjärtans gärna vill behålla sitt älskade badhus. VARFÖR drev du denna tvist så lång Madeleine Sjöstedt, du har fortfarande en chans om en liten: Låt Aspudden behålla sitt badhus!!! Annars är du nog åkt av din framtida politikerbana.
Jag vill och tror att du aldrig kommer att synas, som politiker mer, om du fullföljer denna fadäs.
HÄPNADSVÄCKANDE; IDIOTISKT RESURSSLÖSERI ett
hån mot demokratin. Lyd ett gott råd RIV BESLUTET, BYGDEN GRÅTER!!!

92. jonas - 25 november 2009

Madeleine! Din kommentar inväntar granskning.
mvh
Jonas

93. Steven - 25 november 2009

”Mer än idrott i idottspolitiken.” Det kan man väl skriva upp, bl.a. arrogans och odemokratiska beslut. Trodde ju att jag hade transporterats på mitt hemland USA under Nixon-åren. Vilket bedrägeri när man fick höra att 14 miljoner kronor är för mycket när det gäller vanliga människors önskar, medan Stockholm betalde 50 miljoner för Volvo Ocean race i somras. Hela den historien är ett bedrövligt tillstånd.

94. Peter - 25 november 2009

”Stockholm betalde 50 miljoner för Volvo Ocean race i somras”

Vilket man fick igen flera ggr om tack vare det arrangemanget.

jonas - 26 november 2009

Vem är man?

95. Ida Hansen - 25 november 2009

Madeleine!

Jag är imponerad av din förmåga att inkarnera maktens arrogans! Istället för dialog – polis. Istället för demokrati – tystnad. Inte ens när ABC vill intervjua dig dagens vräkning uttalar du dig, som om du inte bevärdigar allmänheten minsta kommentar.

Må din skendemokratiska politik sjunka ned på havets botten.

96. Susanne Edenstig - 26 november 2009

Ordspråket: Den som gräver en grop åt andra, faller oftas själv där i. Tycker jag är passande för Madeliene och hennes borgliga kolleger. Kanske det här kan göra att ni förlorar makten 2010. Var så naiv och trodde att Aspuddsbadet skulle få vara kvar på grund av folkstormen:-(

97. fredlig Aspuddsbo - 26 november 2009

Polisen o sjöstedt tog barnens sandlåda på aspuddsbadets tomt,den är nu inringad av kravallstaket…..Folkpartipolitik!!!!!!!

98. Karin - 26 november 2009

Den enorma polisinsatsen i Aspuddsbadet + Vaktbolag dygnet runt+ rivning av badhuset öeverstiger den kostnad en renovering av Aspuddsbadet skulle kosta. BASTA!

Var lite mer seriös, ni som leker med våra skattemedel. Våra gemensamma skattepengar är inte er privata egendom.

99. Karin - 26 november 2009

Vänligen, ställ om denna bloggs klocka till vintertid. det blir mer tydligt då vad klockan faktiskt är , när man skickar en kommentar hit Ovanstående, av mig skickad kommentar, skickades 4:37em inte 3:37em
Tack!

100. Monika Hjelm - 26 november 2009

En stor del av mitt LIV finns i Aspuddens badhus. Min pappa hade den stora sorgen att växa upp på Eolshäls barnhem (som ligger på gångavstånd från Aspuddens badhus)i mitten på 1930-talet. En av ljusglimtarna var att få gå till Badhuset och bada. Själv har jag varit på dambad där, och familjebad. Min dotter lärde sig simma där och hon firade sin 10-årsdag där…Aspuddens Badhus har ett stor affektionsvärde för mig och för MÅNGA andra. Pengar finns ju, massor med pengar. Det handlar om prioriteringar. Vilka miljöer och vilken sorts människor ska få ha ”sina” hus kvar???? En stad, en stadsdel kan inte bara ha s k framsidor. Det måste få finnas olika typer av hus, miljöer.. bakgårdar etc…. Aspudden har förändrats enormt under de senaste 20 åren…. nu RÄCKER det!!!! så jag hälsar från min pappa Kalle Hjelm med de här orden.. en man som fick växa upp på barnhem och som fick ganska dystra minnen därav.. men som gladdes åt att få gå till badhuset och bada ibland. Människor investerar sina liv i hus, hus blir symboler för det goda.. Aspuddens badhus är ett sådant hus för mig och många andra…

101. Erik L - 27 november 2009

God morgon Madeleine och Teodor!

Jag läste precis att Malin Siwe skriver på dns ledarsida att det finns en byggkedja som ska bygga tre stora bostadshus på Aspuddsbadets mark. Kan det stämma?

Är det slutligen den enkla anledningen till alla lögner och den långa tystnaden från politiker och tjänstemän?

102. Maria2 - 27 november 2009

Hej Madeleine

Teodor Koistinen och Erik Jennische har någon gång då och då svarat på inläggen. Var gömmer du dig, Madeleine?

Varför har du en blogg överhuvudtaget när du så tydligt visar att du inte läser inläggen, än mindre bemödar dig om att svara på dem?

Vi är många, många uprörda medborgare som gång på gång hänvisas till att ‘kommunicera via Madeleines blogg’ när vi ringer och skriver till dig.

Vad är ‘kommunikation’ för dig? Vilken ordlista använder du?

Torra fakta är att denna misskommunikation kommer att kosta dig och ditt parti en mängd röster nästa höst. Blir du utan göra efter valet kanske du får tid att svara på våra inlägg…

103. Charlotte Rinaldo - 27 november 2009

Än är det inte försent att lyssna på folkviljan och rädda badet!
Den här stundande rivningen, och oförmågan att lyssna på/känna in människornas vilja i Aspudden kommer att verka polariserande i politiken.

Rivningen är dum, onödig och handlar bara om prestige. Pengar för upprustning finns! Stockholm behöver inte skrytbyggen, satsa på människor och gemenskap istället!

Läste på DNs ledarsida att marken där badet står kommer att erbjudas en stor byggkedja. Varför har detta mörkats?
Eller… det fattar jag ju….

104. KarinC - 27 november 2009

Jag skriver för att visa mitt stöd för Aspuddsbadet och för att badet ska få vara kvar. Jag skriver för att visa mitt missnöje och ilska för att du Madeleine som ansvarig politiker bestämt dig för att badet ska rivas, till varje pris verkar det som.

Aspuddsbadet är inte bara ett badhus. Det är ett kulturhus och en samlingsplats för Aspuddsbor (och andra) i alla åldrar och med olika bakgrund. Det upprör mig att ni (du) som politiker struntar i föra en dialog med oss medborgare. Det handlar om demokrati, för det har faktiskt blivit en demokratifråga i det här läget, när ni politiker inte lyssnar på oss som faktiskt bor här.

Ni politiker pratar ofta om att ni vill värna om kultur, friskvård och mötesplatser för människor. Aspuddsbadet utgör en unik kombination av allt detta med bad och kultur, konserter och författarträffar. Dessutom har det funnits plats för både babysim, sjukgymnastik och rekreation m.m. Det är en mötesplats som präglas av engagemang och öppenhet.

Ta till vara på det!

Hälsningar

Karin C.
Stolt Aspuddsbo

105. Tove - 27 november 2009

Hej Madeleine,

Tror du på fullaste allvar att gigantiska arenor kan ersätta det som små idrottsplatser och badhus representerar? För vilka vill du att idrotten ska finnas? För vilka skapar du kultur? Är det för de männsikor som befolkar staden året om, livet ut, eller är det för utländska delegationer som dyker upp en gång var tionde år för att beundra dina skrytbyggen?

Tänk om angående Aspuddsbadet! Lyssna på de som befolkar den stad du säger dig representera!

Tove

106. Karl Johan Rahm - 27 november 2009

Hej Madeleine!
Demokrati handlar om mer än att bara gå och rösta vart fjärde, och för politiker om mer än att bara bli vald vart fjärde år. Du som Idrottsborgarråd borde besöka Aspuddsbadet och under lugna och sansade former ta en dialog med oss Aspuddsbor, som älskar vårt fina badhus lika mycket som andra stockholmare älskar det vackra stadshuset och stadsbiblioteket. För oss är badhuset inte bara ett bad utan också en samlingspunkt och ett kulturhus med en mängd aktiviteter i. Dessutom har badhuset stort kulturhistoriskt intresse. Allt det där vet du nog redan. Varför kan du då inte ens svara på det mail jag skrev till dig för mer än en månad sedan? Jag är ingen kommuninvånare som föraktar politiker, men för mig är du en politiker som visar förakt för medborgares lokala engagemang och för lokal demokrati. Det är klart att det finns en förhandlingslösning om vi bara får tid att lyssna på och försöka förstå varandras argument. Den politiska praktik du bedriver är ren och skär folkföraktande betongpolitik. Den tänker i varje fall inte jag rösta på nästa år. Med upprörda hälsningar // Karl Johan Rahm

107. fredlig Aspuddsbo - 27 november 2009

vad har ni för dold agenada för badhustomten

förskola????
höghus tomten till nån byggherre???
Lidhl ? Kristina Alvendal har väl kvar sina kontakter där?
varför i herrans namn pratar du inte med oss
Aspuddsbor
I onsdags visade du musklerna i Aspudden ett massivt polispådrag vi trodde minst det var bankrån med tanke på pådraget.
Ja stockholm har blivit kallt o värre kan det ju bli om ni inte lyssnar på verklighetens folk

108. simon - 29 november 2009

Det här är helt absurt, hur kan detta få ske?

Apuddsbadet är unikt och väl värt att bevara både kulturellt, historiskt och framförallt, i denna sitution, demokratiskt!

Allt engagemang och protester från folket tycks inte lyssnas på eller tas i akt. Bedrövligt!

Det alla Aspuddsbadskämpar gör beundrar jag och stöttar till fullo.

Att allt som uppvisats i engagemang och vilja i från folket inte lyssnas på är väldigt otrevligt och skrämmande.

Riv ditt beslut Madeleine!
Gör det du skall…Lyssna på folket!

Heja Aspuddsbadet.

/Simon

109. Kristin - 29 november 2009

Jag är så ledsen.

Det patrullerar väktare på min sons förskolegård.

Kristin
mamma på Flygande mattan

110. shervin - 29 november 2009

Hej Madeline,
”Civilsamhället viktigt för förorten” säger Nyamko Sabuni, din partikollega. Hon skriver i GP: ”Föreningslivet spelar en viktig roll för att ge de boende inflytande och en röst i samhällsdebatten. Allt för sällan diskuterar vi det civila samhällets betydelse för utsatta områden. Det civila samhället och dess organisationer är ett sätt att ge människor en röst och inflytande över sin vardag.”
Jag tycker inte att detta gäller enbart Biskopsgården utan hela samhället och även Aspudden och dess kultur och badhusförening.
Madeleine du har slutat lyssna på oss boende i området sedan länge. Lyssna på din partikollega och och låt den starka medborgarrörelsen i Aspudden vara med och påverka områdets och badets framtid.
Shervin
Källa: http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/NewsPage____96717.aspx

111. Susanne Edenstig - 1 december 2009

Varför inte sälja Aspuddsbadet för en symbolisk summa som ex, 1 kr. Det vore väl bättre om en ny badhusförening tar över och renoverar upp badet. Än att satsa pengar på det och bara vara en vanlig hyresgäst hos Stockholm stad, med den osäkerhet det kan innebära. Stora delar av allmännyttan har ju sålts ut, så varför inte Aspuddsbadet ?

112. eva - 2 december 2009

Är du överhuvudtaget intresserad av dessa bloggar – eller ska folk bara ”skrika sig trötta”? Inläggen kommer inte i ordning, fel tider och många olika namn på bloggarna för att förvilla.

Intill nu har det kommit nästan 550 inlägg (+ de som censurerats) på dina bloggar om Aspuddsbadet. Massor med klocka inlägg, värda att lyssna på och begrunda.
Du har svarat på 3 inlägg – tyvärr inget i sakfrågan!
Kallas det att diskutera och skriva mycket på din blogg – vilket du sa i Stadshuset att du gjort?
Jag vill uppmana alla eftersom vi inte får svar här att även skriva sina inlägg till Madeleines brevlåda i Stadshuset.
de blir diarieförda. Ni kan även skicka in gamla blogginlägg en gång till henne på
adressen som är
Madeleine.sjostedt@stadshuset.stockholm.se

113. Ola - 2 december 2009

Dialog? vilket skämt!

114. nicolai - 3 december 2009

Aspuddsbadet och hela Stockholm har visat att det är en plats, byggnad, historia som behövs.

Denna kamp känns mest som ett maktspel från Madeleines sida.

Hade detta varit i något annat land, Frankrike tex. hade protesterna inte varit lika politiskt korrekta.

Demokratin känns väldigt avlägsen i hur detta har fått fortlöpa.

Den insats som gjorts ifrån Madeleine, folkpartiet, med den massiva polisinsats som skedde, och hur det nu sitter väktare dygnet runt och ”bevakar” Aspuddsbadet är helt absurd, vad kostar allt detta?

Istället kunde energin från alla medborgarna ha lyssnats på, en debatt kunnat föras och skattemedel användas till ett bevarande av Aspuddsbadet

Jag hoppas att detta kommer att bli en ännu större politisk fråga än vad det redan är.

Mest av allt hoppas jag att Aspuddsbadet kommer att få fortsätta leva och sprida glädje och värme bland Stockholmarna.

Det behövs varietet och genuinitet i staden, Aspuddsbadet behövs.

Riv maktbeslutet, lyssna på Aspuddsbadet!

Och ytterligare galenheter:
som skrivits tidigare, det har raderats inlägg från bloggen. Hur är det möjligt? i Sverige!

Sinnesjukt!

/nicolai

115. Victor - 3 december 2009

Hej,

Jag hör till en av de många som stått vid sidan av och betraktat diskussionen om Aspuddsbadet utan att vara delaktig i den. Fram tills nu. Eftersom du prompt hävdar att dialogen skall föras i din blogg om detta, och inte muntligen och fysiskt människor emellan får jag väl låta mig själv göra ett inlägg i din blogg. Hur kan man förresten ens komma på tanken att besluta över medborgarnas huvud, för att sedan hänvisa till att ”dialogen har förts på bloggen”. Jag tycker det är ett skamligt att kalla sig för kultur- och idrottsborgarråd idag och dessutom anse sig vara en del av Folkpartiet. När du inte behagar att möta folket i en muntlig diskussion utan hävdar att allt är sagt i bloggen så har du tappat förtroendet hos många.

Gör dig själv uppmärksammad Madeleine, jag har inte stått på någon sida i själva sakfrågan när det gäller Aspuddsbadet, men du har verkligen vänt mig och många betraktare emot dig på grund av din oförmåga att kommunicera och din brist på lyhördhet för medborgarna.

Är det någon som stjälper Folkpartiet i nästa val så är det du. Du bidrar nämligen till att sänka närdemokratin.

116. nu drar vi igång valkampanjen! - 3 december 2009

läs Abits blogg i dag, och se den underbara illustrationen över dig o Abit Dundar, din och er politik ,hans svar baxnar man över,oöverträfflig!
Klart affischen kommer att spridas i valkampanjen!
Nu drar vi igång……….
I söderort jäser det över söderortsvisionen!

117. Micke - 7 december 2009

Underbart. Har sedan jag flyttade till Aspudden för cirka tre år sedan förundrats hur man kan låta en så hemsk byggnad stå kvar. Är lika frågande fortfarande att folk tillåts stå på hela trottoaren så man nästan blir överkörd över bilar när man skall ta sig förbi badet.
Bra beslut, en till förskola behövs i området, inte ett förfallet badhus som knappt har några användingsområden då det finns betydligt finnare badhus inom kort avstånd. Pengar måste prioteras, badhuset är fel priotering!

118. Renaud - 8 december 2009

Jag har inte följft debatten men oavsett ståndpunkterna kan jag inte tro att det verkligen handlar om ”debatt” när man lyckats gå så långt att polisen i ett helt dygn spärrat gatan ned till tunnelbanan. Riktigt olustigt. Något måste ha gått fel.

119. Malin - 8 december 2009

jag har inte valt sida alls i den här diskussionen tidigare, men nu får det vara nog!

Kolla hur många som engagerar sig, hur många som vill ha kvar badet… du kan åtminstonde lyssna på dom!

120. Lo - 8 december 2009

ATT HA FÖRMÅGA ATT ÄNDRA ETT DÅLIGT BESLUT
…är tecken på både mod och visdom!

Alla verkligt stora sant demokratiska ledare har givit exempel på detta.

Att hårdnackat stå fast vid ett dåligt beslut är däremot tecken på dårskap. Att möta folket med polis i stället för dialog är skrämmande,fegt och omoraliskt. Alla verkligt stora diktatorer har styrt på just det sättet. Det är väl ändå inte så du vill styra Stockholm? Egentligen, allra längst
in har väl även du en liten inre röst som vet detta och ber dig lyssna.

Så Snälla Madeleine Sjöstedt:
Tänk om.
STOPPA RIVINGEN AV ASPUDDSBADET!
ÄNNU ÄR DET INTE FÖR SENT ATT LÅTA HUSET STÅ. DET ÄR TILLRÄCKLIGT ONT ATT
INREDNINGEN RIVITS UT. MEN LÅT OSS VÄNDA DETTA TILL NÅGOT GOTT. NU KAN EN ORDENTLIG RENOVERING SÄTTA IGÅNG.

Och om du vill vinna prestige kan du lätt använda ett sådant agerande till din fördel. Jag är övertygad om att det ännu är för sent för dig att framstå som en hjälte – OM du stoppar rivningen – NU!

/Lo Tamborini

121. Lo - 10 december 2009

Nu när ni vunnit kampen om badet kan ni väl åtminstone publicera mitt senaste inlägg som fortfarande efter 3 försök och 2 dygn ”inväntar granskning”.

Det inleds med orden: ”ATT HA FÖRMÅGA ATT ÄNDRA ETT DÅLIGT BESLUT…är tecken på både mod och visdom”

Jag står för varje ord och har skrivit under med både för- och efternamn.

Om ni inte har något att skämmas för är det väl bara att publicera det. Eller?

Vad är ni rädda för?
Vi har lagt våra rosor på graven och kommer inte att strida mer. Ni vann med era polisiära metoder. Känns det bra nu?

122. Kanotisten.com » Aspuddsbadet ska rivas enligt Madeleine Sjöstedt ! - 7 januari 2010

[…] Aspuddsbadet « Från huvudstad till världsstad […]

123. http://www.youtube.com/watch?v=MZzGPtrWdg0 - 30 maj 2013

Thanks for sharing your thoughts on game. Regards


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: