jump to navigation

Två helt nya idrottshallar vid Stora Mossen. 10 juni 2010

Posted by Teodor in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
1 comment so far

På tisdagens idrottsnämnd tog Alliansen beslut om att upphandla två helt nya hallar vid Stora Mossens idrottsplats, för totalt 125 miljoner. 

En bärande tanke i förslaget är att öppna för förnyelse avseende driftformer, ägarskap och funktion. Genom den helt nya upphandlingsformen vill vi ta tillvara det engagemang som finns i idrottsrörelsen och hos kommersiella aktörer.
Upphandlingen kommer att genomföras som en konkurrenspräglad dialog. Det innebär att de företag som är intresserade av att bygga hallen deltar i utformandet av kravspecifikationen. Genom ett sådant förfarande, som möjliggörs genom ny lagstiftning på upphandlingsområdet, hoppas staden kunna tillvarata goda idéer om effektivt byggande och effektiv drift.

Det här är ett av flera nya sätt vi prövar för att få fler idrottslokaler i Stockholm, ett annat har varit att bygga idrottshallar i industrilokaler.

Hallarna ska vara anpassade för traditionella inomhusidrotter som innebandy, handboll, basketboll, volleyboll och gymnastik. Hallarna beräknas stå klara 2013 och kommer bli ett stort tillskott till idrottslivet i området. Sökandet efter nya idrottsytor i staden har fortsatt under våren. 

Om kommunfullmäktige godkänner idrottsnämndens förslag kommer nämnden att genomföra en funktionsupphandling av de två fullstora idrottshallarna på Stora mossens idrottsplats i Bromma. I upphandlingen föreslås anbudsgivarna kunna lämna anbud på dels alternativet att staden äger hallarna, dels att staden köper halltider.

/Teodor

Alvik basket har väntat i 50 år, men nu händer det 4 mars 2008

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , ,
6 comments

Pressmeddelande, 2008-03-04

Madeleine Sjöstedt (fp), kultur- och idrottsborgarråd

IDROTTSHALL BYGGS VID STORA MOSSENS IP

– Stockholm har ett stort behov av fler idrottshallar eftersom vi vill att fler unga ska motionera. Därför är det glädjande att vi tillsammans med Alvik basket och fastighetsföretaget Kungsleden kan presentera planer på en ny idrottshall vid Stora Mossens idrottsplats.

(mer…)