jump to navigation

Två helt nya idrottshallar vid Stora Mossen. 10 juni 2010

Posted by Teodor in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
1 comment so far

På tisdagens idrottsnämnd tog Alliansen beslut om att upphandla två helt nya hallar vid Stora Mossens idrottsplats, för totalt 125 miljoner. 

En bärande tanke i förslaget är att öppna för förnyelse avseende driftformer, ägarskap och funktion. Genom den helt nya upphandlingsformen vill vi ta tillvara det engagemang som finns i idrottsrörelsen och hos kommersiella aktörer.
Upphandlingen kommer att genomföras som en konkurrenspräglad dialog. Det innebär att de företag som är intresserade av att bygga hallen deltar i utformandet av kravspecifikationen. Genom ett sådant förfarande, som möjliggörs genom ny lagstiftning på upphandlingsområdet, hoppas staden kunna tillvarata goda idéer om effektivt byggande och effektiv drift.

Det här är ett av flera nya sätt vi prövar för att få fler idrottslokaler i Stockholm, ett annat har varit att bygga idrottshallar i industrilokaler.

Hallarna ska vara anpassade för traditionella inomhusidrotter som innebandy, handboll, basketboll, volleyboll och gymnastik. Hallarna beräknas stå klara 2013 och kommer bli ett stort tillskott till idrottslivet i området. Sökandet efter nya idrottsytor i staden har fortsatt under våren. 

Om kommunfullmäktige godkänner idrottsnämndens förslag kommer nämnden att genomföra en funktionsupphandling av de två fullstora idrottshallarna på Stora mossens idrottsplats i Bromma. I upphandlingen föreslås anbudsgivarna kunna lämna anbud på dels alternativet att staden äger hallarna, dels att staden köper halltider.

/Teodor

Hallar på höjden 4 november 2009

Posted by Teodor in Okategoriserade.
Tags: ,
7 comments

 

På nästa idrottsnämnd 24/11 tar vi ett initiativ om att utreda möjligheten att bland annat bygga hallar på höjden. Hur detta skulle kunna se ut kan man se i DN idag. Nedan är skrivelsen i sin helhet.

I en växande storstad som Stockholm är det viktigt att marken används på ett effektivt och nytänkande sätt inom alla områden. Detta gäller inte minst i hur framtidens idrottsanläggningar ska se ut. Vi bör exempelvis fråga oss hur man kan kombinera olika idrottslokaler i en och samma byggnad, genom att lägga dem ovanpå varandra, eller sammanfoga dem med nya arkitektoniska lösningar, för att vinna utrymme och utnyttja marken så effektivt som möjligt. Idrottslokaler bör också kunna användas för kulturaktiviteter eller andra motionsfrämjande aktiviteter som inte ingår i idrottsrörelsen, men som har behov av liknande lokaler.

I Danmark har flera viktiga projekt gjorts på detta område, bland annat inom The Danish Foundation for Culture and Sports Facilities, och i andra delar av världen.

Idrottsförvaltningen får därför i uppdrag att återkomma med en inventering av nytänkande och intressanta lösningar för framtidens idrottsanläggningar, som skulle kunna vara aktuella att använda i projekten som finns i idrottsnämndens investeringsplan.