jump to navigation

Idrott och motion på Järvafältet 27 maj 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , , ,
1 comment so far

I rapporten Ung livsstil som kom i december 2006 tydliggjordes att det skiljer väldigt mycket i fysisk aktivitet mellan olika socialgrupper. Exempelvis är 70 % av invandrarflickorna i gymnasieålder inaktiva. Det är en helt orimlig siffra. Alla barn och ungdomar har naturligtvis rätt till bra förutsättningar för sitt idrottande och motionerande. Men vi måste också analysera vad som behöver göras för att få dem som inte lockas av de traditionella idrotterna att börja röra sig. Dagens nyheter tar upp detta i en artikel om Järvalyftet.

I Stockholms stad görs naturligtvis mer för att få fler att röra sig än vad som kan rymmas i en artikel. Jag skulle vilja nämna några viktiga inslag i vår idrottspolitik.

(mer…)

Idrottsrörelsen inbjuds till rådslag 6 juli 2007

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , ,
add a comment

Pressmeddelande 2007-03-14

– Stockholms stad har ett mycket ambitiöst investeringsprogram för idrottsanläggningar. Syftet är att fler stockholmare ska idrotta och motionera. Men vi sitter inte inne med alla svaren om hur vi når dit.

– Min förhoppning är att de politiska besluten ska förankras och förberedas bättre. För att investeringarna ska göras där de bäst behövs måste idrottsrörelsen ha större inflytande över prioriteringarna. Därför kommer jag senare i vår att bjuda in idrottsledare från Stockholms idrottsrörelse till ett rådslag om idrottsinvesteringarna.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) med anledning av att idrottsnämnden i går beslutade att bjuda in idrottsrörelsen till ett rådslag om hur pengar till framtida investeringar ska användas.