jump to navigation

Fotbollssatsning i innerstan 20 december 2007

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , ,
3 comments

Idrottsnämnden har beslutat om sin verksamhetsplan för 2008. Det ryms många satsningar i hela Stockholms stad, men jag tänkte ägna den här texten åt den debatt som varit under hösten om fotbollens förutsättningar i innerstan.

(mer…)

Fotboll i Vasastan 7 november 2007

Posted by Peter Ahlström in Okategoriserade.
Tags: , ,
9 comments

Vi får många brev angående situationen för fotbollsklubbarna på Norrmalm. Vi vill naturligtvis försöka tillgodose behoven av idrottsanläggningar även i innerstaden, men det har sina givna svårigheter. Det är mycket svårt att hitta mark som är lämplig för idrott innanför tullarna. Norrmalm är den stadsdel som har minst tillgänglig mark och drabbas därför hårdast av detta.

Tyvärr ställs ibland stadsdelar mot varandra i diskussionen. Den typen av jämförelser känns ganska orättvis eftersom varje stadsdel har sina förutsättningar. Ytterstaden har dessutom betydligt mer tillgänglig mark och det vore oansvarigt att inte bygga bra idrottsanläggningar där vi kan göra det. Vi har gjort bedömningen att det är bättre att utöka eller förbättra för innerstadsidrotten där det är möjligt att fatta snabba beslut om rejäla anläggningar. Annars hade innerstadens situation varit ännu sämre.

Det finns några konkreta förslag som jag vill kommentera: (mer…)