jump to navigation

Hoten mot kvinnliga konstnärer måste stoppas! 8 mars 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
2 comments

konstnärlig frihet

Om konstnärerna hotas, hotas demokratin. Därför tar jag idag initiativ till en kartläggning av hoten mot kvinnliga kulturskapare för att kunna upprätta en handlingsplan. 

Folkpartiet lyfter återigen jämställdhetsfrågorna. Jag känner igen mig och blir glad. Idag, internationella kvinnodagen, kommer flera initiativ från Folkpartiet för ett mer jämställt Sverige. På Expressens debattsida skriver folkpartisterna Maria Arnholm, jämställdhetsminister, Helene Odenljung, kommunalråd Göteborg, och Ewa Bertz, gruppledare FP Malmö, att det är dags att fotboja kvinnokränkarna. Till Ekot meddelar Christer Nylander att det i det kommande förslaget till nytt partiprogram kommer att ställas krav om att i första hand fördrubbla jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen och om inte det ger resultat införa en tredje pappamånad.

Och själv skriver jag på SvD Brännpunkt att Stockholms stad ska inleda ett arbete för att stärka den konstnärliga friheten för kvinnliga kulturskapare med bakgrund av den senaste tidens uppmärksammade fall av hat och hot. Jag känner den skräck hatet leder till. Att detta ska tysta Stockholms fantastiska konstnärer får inte hända. Förtrycket av kvinnliga konstnärer måste få ett slut.

För att få större kunskap om hur hoten ser ut kommer staden att inleda en kartläggning av hoten mot den konstnärliga friheten i allmänhet och mot kvinnliga kulturskapare i synnerhet. Med ett sådant kunskapsunderlag kommer staden sedan bjuda in kulturlivets aktörer i syfte att upprätta en handlingsplan för att stärka den konstnärliga friheten. Hoten är outhärdliga och måste lyftas fram i ljuset. För mig personligen står detta arbete högst på dagordningen. I mitt arbete inom kulturbiståndet har jag sett det med egna ögon. Om konstnärerna hotas, hotas demokratin. Det får inte hända i Sverige. Det får inte hända i Stockholm. 

Jämställdheten har alltid varit en liberal hjärtefråga. Från 1800-talets kamp för juridisk jämställdhet, det tidiga 1900-talets kamp för politisk jämställdhet till  1900-talets kamp för välfärdslösningar som gör vardagslivet och arbetslivet mer jämställt. Att Folkpartiet idag tar så många initiativ till ökad jämställdhet visar med all tydlighet att den liberala kampen för ökad jämställdhet fortsätter.

/ Madeleine

Se även Sveriges Radios inslag idag

Ny kulturpolitisk talesperson för FP 17 januari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: ,
add a comment

I fredags meddelade Christer Nylander (FP) att han slutar som vice ordförande i riksdagens kulturutskott och som kulturpolitisk talesperson för Folkpartiet. Efterträder Christer gör Ulf Nilsson, riksdagsman från Lund.

Christer och jag har under åren arbetat tillsammans med att utveckla Folkpartiets kulturpolitik. Inte minst genom att tillsammans med Jasenko Selimović ta fram ett nytt kulturpolitiskt program för Folkpartiet (Bildning, nyskapande, kvalitet). Ett program som när det kom hissades av bland annat SvD:s dåvarande kulturchef Stefan Eklund (läs här). Som kulturpolitisk talesperson och riksdagsledamot har Christer varit en återkommande röst i kulturdebatten som särskilt understrukit vikten av kvalitet i den statliga kulturpolitiken och litteraturens ställning i samhället.

Det är synd att regeringen inte i högre grad tagit Christers tankar och åsikter om kulturpolitiken till sig, eller som han själv uttrycker det på sin blogg: ”Jag tycker själv att jag bidragit med en del, men får ärligt erkänna att jag inte fullt ut lyckats få gehör i alliansregeringen för de förändringar jag skulle vilja se.” Att Sverige behöver en mer offensiv kulturpolitik är en uppfattning jag delar.

Jag hoppas att även framöver se Christer i den kulturpolitiska debatten, det börjar ju bra med en artikel om mediapolitik i SvD idag. Och ser fram emot att samarbeta med Ulf Nilsson.

/ Madeleine

Läs mer: Kulturpolitik: Bildningen börjar hos politikerna