jump to navigation

Folkpartiet har seminarium om fransk kulturpolitik 6 december 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
add a comment

Idag hade Folkpartiet en seminarium om fransk kulturpolitik. Mycket intressant och tankeväckande. Christer Nylander inledde (på franska – bravo!) och underströk vikten av erfarenhetsutbyte inom denna politiksa sektor som är satt under hårt tryck med anledning av den finansiella krisen.

Mikael Jönsson, chef för Svenska kulturinstitutet i Paris, gjorde en exposé över fransk kulturpolitik och visade de stora satsningar som skett på konsten och kulturen även under de senaste två åren! För fransmännen är kultursatsningar ett sätt att skapa tillväxt. Därför sitter t ex president Sarkozy som ordförande i det råd som tillskapats för att främja fransk kultur. Det är också naturligt för franska företag att ge kraftfullt stöd till fransk konst och design.

Representanter från franska ambassaden berättade om de stora satsningar Frankrike gör för att stödja det franska språket och spridning av fransk kultur i världen. Paradoxalt nog verkar denna starka betoning av det frankofona och öppna viljan att sprida det vidare leda till en öppenhet även mot andra kulturers liknande ambitioner att göra detsamma. Detta leder till ett stort internationellt kulturutbyte i Frankrike. Något som man som svensk måste avundas.

Intressant är också att se hur starkt kulturen genomsyrar även utbildningsväsendet och hur regeringen medvetet använder fransk kultur inom olika politikområden.

Det är lätt att se att Sverige har en del att fundera över.

Madeleine

Mångfald på kulturscenen 23 september 2009

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

Det finns fullt av konstnärer i Stockholm från olika delar av världen, som varit kända i sina forna hemländer, men som idag inte når den stora publiken i Sverige. Idag berättar Svd om irakiska konstnärer i Sverige, som har svårt att nå ut på kulturscenen i Sverige. Det finns uppenbarligen hinder som försvårar för många konstnärer.

Det är en förlust såväl för kulturlivet som för publiken, att duktiga och respekterade konstnärer inte har möjligheter att nå ut. Förra året tog därför Madeleine, tillsammans med sina allianskollegor i kulturnämnden, initiativ till att sätta igång ett arbete för att skapa mångfald på Stockholms kulturscen. Madeleine och Sahar Almashta, folkpartistisk ledamot i kulturnämnden, skrev också en artikel på temat i tidningen Konstnären.

Det pågår arbete på flera håll inom staden för att ge plats på kulturscenen för konstnärer från olika delar av världen. Bland annat finns inom kultur- och integrationsstödet bidrag till exempelvis Selam, Re:Orient och Intercult, som arbetar med detta på olika sätt. Projektstödet Jalla! är ett av kulturnämndens stöd, som går till nya arrangörer för interkuturella möten och  har bidragit till att fler nya aktörer kommit fram.

Shahrazad är ett europeiskt litteraturprojekt som verkar för att nya röster blir hörda i Europa. Det rör sig om författare, journalister och andra skribenter som är förföljda och inte kan verka i sina hemländer. Projektet är ett samarbete mellan sex europeiska stöder och har mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, mångfald och solidaritet som sina kärnvärden.  Projektet har EU-stöd och drivs med projektledare från kulturförvaltningen.

Inom Kulturhuset och Kulturfestivalen arbetar man också mycket med att hitta en bred mångfald av konstnärer och artister och inom Kultur för de unga, som subventionerar kultur till barn och unga, pågår ett arbete för att öka mångfalden.

Detta är några exempel av flera på hur staden arbetar med att synliggöra konstnärer från olika delar av världen. Men det finns säkert mer att göra. Kulturförvaltningen har därför fått i uppdrag att intensifiera arbetet för att höja kunskapsläget och hitta ytterligare förslag för att erbjuda professionella konstnärer från andra delar av världen en plats i det stockholmska kulturlivet.

Anna

Det behövs en nationell strategi för evenemang, inte högre skatt 23 januari 2009

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

I dagarna har ett gäng tidningar skrivit om att Madeleine är emot regeringens nya förslag till artistskatt.

Bakgrunden är denna. I den svenska idrottsrörelsen arbetar hundratals föreningar och förbund med att skapa bra internationella idrottstävlingar. I många år har man behövt en tydlig politik på området som gör arbetet lättare.

Regeringen har dessutom i flera sammanhang utlovat en ny nationell strategi för att locka hit internationella idrottstävlingar, men arbetet dröjer och dröjer. Att i det läget presentera ett förslag som både gör det skattemässigt dyrare och krångligare för arrangörerna är förstås helt fel väg att gå.

Läs mer om Artistskatten och Riksidrottsförbundets remissvar, Madeleines kommentarer i Barometern, BLT, BT, HD.

Erik

Stockholm satsar internationellt 17 september 2008

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Stockholmskultur ska ha goda förutsättningar att exporteras utomlands och kulturprojekt ska ha ekonomiska möjligheter att söka EU-stöd. Det är huvuddragen i ett beslut som fattades vid kulturnämndens sammanträde igår.

(mer…)