jump to navigation

Nobelfesten kan bli kvar i Stadshuset 13 april 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
4 comments


När Stockholms stadshus uppfördes installerades ett bankettkök på vinden ovanför Gyllene salen. Den senaste ombyggnaden av köket utfördes 1972, efter det har endast utbyte av utrustning utförts. Kökets planlösning är utformat efter arbetsmetoder som användes för 40 år sedan och lever inte upp till dagens krav på en god arbetsmiljö. Idag uppfyller inte heller köket de krav som ställs på att få hantera råvaror och restprodukter. Golvet i köket är svåra att hålla rent och tätskiktet, brunnar och avloppsledningarna är uttjänta. 

Det är därför glädjande att fastighetsnämnden igår kunde fatta beslut om att påbörja en ombyggnad och renovering av Gyllene salens kök. Genom detta beslut säkerställer vi att Nobelmiddagen kan bli kvar i Stadshuset och att köken i Stadshuset kommer att hålla högsta klass i minst 40 år till.

De inplanerade evenemangen, som exempelvis Nobelmiddagen 2011, kommer inte att påverkas under tiden ombyggnaden sker. Ett specifikt miljöprogram kommer givetvis att upprättas för projektet och energisnål teknik kommer att användas.

/David

Folkpartiet – pressmeddelande: Nobelfesten kan bli kvar i Stadshuset