jump to navigation

Gasklockan blir internationell kulturscen 7 november 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

gasklocka madeleine

Alldeles nyss presenterade Madeleine och Joakim Larsson (M), borgarråd och ordförande i exploateringsnämnden, planerna för en kulturscen i den stora gasklockan, gasklocka 2, vid Värtaverket. Den nya scenen kommer att stå färdig 2018.

Den stora gasklockans scen kommer att vara en naturlig plats för den nyskapande konst och internationella uppsättningar och gästspel. När scenen är färdig skapar scenen förutsättningar för konstnärlig verksamhet som inte tidigare funnits i Stockholm. Förhoppningen är att det unika runda scenrummet i Gasklockan blir navet i en kulturverksamhet som lockar internationellt erkända aktörer.

Gasklocka 2 ritades av den berömde arkitekten Ferdinand Boberg. Gasklockan är 49 meter hög och mäter 53 meter i diameter. Ombyggnaden kommer att pågå mellan 2016 och 2018. Den nya scenen kommer att ha 700-900 sittplatser och publika utrymmen.

Fastighetskontoret ansvarar för ombyggnad och uthyrning. Kulturhuset Stadsteatern får i uppdrag att administrera verksamheten i nära samarbete med föreningen Internationell Scen i Gasverket och Kulturförvaltningen.

/ Madeleine

Läs mer: Rasmus Jonlund (Fp) skriver på sin blogg om den nya scenen i glasklockan

Eller i nyhetsrapporteringen: Svtmetro,

4 miljoner i ytterligare satsning på fria kulturlivet 24 november 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
5 comments

I stadens budget har alliansen gett Stadsteatern i uppdrag att erbjuda det fria scenkonstlivet i Stockholm att gästspela på scenen Bryggan i Kulturhuset, vilket DN skriver om idag. Det har vi gjort i syfte att kunna erbjuda en plats och skapa ett skyltfönster för de oetablerade grupperna att sätta upp sina produktioner. Totalt handlar det om en subvention på 4 170 000 per år för de oetablerade grupperna. Detta ska läggas till de 15 miljoner som vi förstärker kulturstödet med i år.

Stadsteatern kommer alltså inte att producera, utan ta emot färdiga produktioner och på Bryggan i kulturhuset stå för infrastrukturen inför föreställningen. Det fria kulturlivet kan på så sätt dra nytta av Stadsteaterns stora popularitet, och har man så många scener är det rimligt att man tar ett visst ansvar även för det fria kulturlivet.

Biljettintäkterna delas mellan den gästande gruppen och Stadsteatern. I detta ingår även att Stadsteatern står för hyreskostnader, bevakning, marknadsföring, biljettförsäljning, tekniker och konstnärliga ledare.

Madeleine

Ingen pensionslösning för scenkonsten i årets budget heller! 20 september 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Även i år saknas en lösning för pensionerna inom scenkonstområdet. Betänkandet ”Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten (SOU 2009:50)” har remissbehandlats och beretts i Regeringskansliet under över två års tid utan att något beslut har fattats. Det är beklämmande att ingen långsiktig lösning på pensionsfrågan återfinns i budgetpropositionen.

Pensionssystemet som det ser ut i dag är ohållbart och har slagit hårt mot kulturlivets ekonomi. Dansare och sångare gick tidigare i pension vid 44 resp. 55, men numera, efter en förändring i LAS, har denna möjlighet försvunnit. rätt att stanna till 67 års ålder, vilket gör att institutionen måste delfinansiera deras pension ända fram till 67. Detta leder till att när t.ex. en dansare slutar dansa vid 41, kan han/hon vara anställd i 26 år ytterligare. Kostnaderna för kulturinstitutionerna blir oförutsägbara och enorma. Trots att det ligger ett i stort sett kostnadsneutralt förslag på regeringens bord väljer man att inte genomföra detta, det är allvarligt.

Men när det gäller budgeten i sin helhet måste jag säga, efter att ha kastat en första blick på den: Det hedrar regeringen att man genomför ett ekonomiskt påslag på kulturområdet. Det är helt unikt i Europa idag.

/Madeleine

Innehåll före märkesbyggnader 11 februari 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
5 comments

Ola Andersson skriver i SvD om att en diskussion om märkesbyggnader inte får förta satsningar på scenkonsten. Det är helt riktigt. Därför har jag också sagt att ”Behovet av en ny satsning på operahus – eller snarare ett bredare scenkonsthus – är på nytt stort”. Men ”självklart måste utgångspunkten vara scenkonstens behov och då skulle även jag säga att möjliggörandet av en flora av olika uttrycksformer, på många ställen, med unika uppsättningar är extremt viktigt – ja, en helt nödvändig och primär förutsättning.” Att det i första hand inte är byggnaden i sig som är viktigast, utan att ett utrymme skapas för en utvecklad scenkonst, är för mig en självklarhet. Innan byggnadens gestaltning debatteras, för det ska självklart göras och huset ska hålla hög verkshöjd, ska verksamhetens förutsättningar ligga till grund för en sådan diskussion. Så långt är vi överens.

Och i just detta syfte anordnar Folkpartiet nästa vecka ett seminarie där scenkonstens innehåll, inte bara de yttre ramarna, kommer att diskuteras. På seminariet kommer bland annat Birgitta Svendén, vd Kungliga operan, Mats Ek, koreograf, Danjel Andersson, chef för Moderna dansteatern och Martin Nyström, kulturjournalist på Dagens Nyheter, samtala kring visioner och verklighet för scenkonsten i Sverige 2020. 

På en punkt håller jag dock inte med Ola Andersson. Jag tror att även kulturen kan och ska präglas av tillväxt. Det är bra för Sverige, och oss alla, om kultursektorn växer. Detta kan ske på olika sätt, men min övertygelse är att även storskaliga projekt måste vara en del av en sådan strategi. Men detta får givetvis inte leda till en dränering av det småskaliga kulturlivet. Och det behöver faktiskt inte göra det. Det storskaliga bör istället hjälpa till att bära det småskaliga genom att nya resurser tillförs från olika håll. Tillväxtens möjlighet är en förbisedd del av en kulturpolitik som så ensidigt lutar sig mot det offentliga som enda finansieringskälla.

Madeleine

Här i bloggen: Ett nytt operahus för tillväxt i kulturen, Satsning på fria kulturlivet, Beslut fattat om verksamhetsplaner och verksamhetsstöd

SVD: Märkesbyggnader går före innehåll

Fria scener på besök 13 april 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: ,
3 comments

I januari träffade jag företrädare för fria scener, d v s de scenkonstverksamheter som har en egen scen och verksamhetsstöd från Stockholms stad. Idag har mötet följts upp då Sophia Artin från Galeasen och Birgitta Sundberg från Fria Teater överlämnade ett brev samt en genomlysning av kostnaden för att driva en fri scen i Stockholm. Själv bad jag dem inkomma med synpunkter på hur det nya verksamhetsstöder kan se ut.

Det fria kulturlivet är en oersättlig del av Stockholms kulturliv. Kraven på bättre ekonomiska villkor för den kultur som produceras utanför de stora institutionerna är rimliga. Därför har vi kraftigt ökat stödet till det fria kulturlivet den här mandatperioden. Men det finns mycket kvar att göra. Att se över bidragsreglerna bör vara en del i en sådan strategi.

Madeleine

Pensioner inom kulturen ekonomiskt hot 3 september 2009

Posted by frankander in Demokrati och mänskliga rättigheter, Kultur för fler.
Tags: , , ,
7 comments

I dag skriver Madeleine på Dagens Samhälle om att det behövs ett nytt pensionssystem inom scenkonsten. Att som dansare pensioneras vid 41 och sångare vid 52, men har rätt att vara kvar i sin anställning till 67 skapar både brist på arbetstillfällen och orimliga villkor för scenkonstinstitutionerna.

Pensionssystemet innebär att varje institution, i motsats till att fördela kostnaden på ett större kollektiv, står för sina egna pensionspremier. Institutioner med många sångare och dansare anställda får varje år kraftigt ökade kostnader såväl i inbetalning som i anställda som inte längre är arbetsföra. Operan räknar med att detta system har kostat 17.1 miljoner kronor för åren 2007 och 2008, vilka inte kompenserats.

Den statliga utredning som nyligen presenterat ett förslag bör genomföras och institutionerna måste få behålla de pengar som det nya systemet sparar in.

/Simon

Växtpengarna är det bästa vi gjort för scenkonsten 3 juli 2009

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , , ,
3 comments

Jag är tillbaka från Almedalen med många intressanta intryck, bland annat besökte jag ett antal spännande kulturseminarier. I dagens Svenska Dagbladet skriver Annagreta Dyring om detta och beskriver ett seminarium om scenkonsten. I panelen fanns bland andra Uppsala stadsteaters chef Linus Tunström, som skickade med frågan: ”Vilken var din största insats för att främja scenkonsten förra året?”.

Dyring menar att frågan lämnades obesvarad, men faktum är att den besvarades av alla partier i en debatt om kulturpolitik senare på eftermiddagen. Mitt svar var att vi har infört växtpengar i Stockholm för att skapa tillväxt av publik och pengar i kulturen. Växtpengarna består av flera delar:

Växtpengarna har gynnat kulturen i stort i Stockholm, däribland scenkonsten. När årets bonus nyligen fördelades visade det sig att flera teatrar fick en god utdelning, exempelvis Fria teatern och Teater Tribunalen. Kulturdirekt, som sköts av det fria kulturlivet, består också till stor del av scenkonsten.

Om man bara stannar kvar så kan man få svar på sina frågor!

Madeleine

En stockholmsk scenvår utan motstycke 13 mars 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Scenvåren har haft en väldigt stark början – både att döma av recensioner och det jag själv har sett.

Efter Kenneth Kvarnströms koreografiska comeback på Dansens Hus igår kan man inte vara annat än lyckligt. ”Destruction song” måste ses om man tycker om dans. Och alla som sett den kommer att älska dans, det lovar jag.

Stadsteaterns tre musketörer och Bounce på Orion är ytterligare förställningar som verkligen förtjänar att nå den stora publik som nu söker sig till dessa teatrar. Det är roligt när publiken efterfrågar stockholmskulturen. Så bygger vi en bra grund för att gott kulturklimat och tillväxt i kultursektorn.

Madeleine