jump to navigation

Efterlängtat besked från regeringen 10 september 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , ,
add a comment

Idag skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) på SvD Brännpunkt om regeringens planer på att bygga en ny opera i det befintliga operahuset. Att ha en väl fungerande nationalscen för opera och balett är mycket viktigt för hela Sveriges kulturliv.

Operahuset i Stockholm, Sveriges nationalscen för opera och balett, har under många år varit föremål för livlig diskussion på grund av de undermåliga lokalerna. Tillsammans med Christer Nylander (FP), tidigare vice ordförande i riksdagens kulturutskott, har jag förordat att ett nytt modernt scenkonsthus – liksom i Köpenhamn och Oslo – byggs i Stockholm. Läs exempelvis vår artikel i frågan här.

Nu uppger alltså kulturministern att det finns förutsättningar att för 2 miljarder, enligt TT, bygga ut och om nuvarande operahus för att göra lokalerna ändamålsenliga. Om det ger tillräckliga förutsättningar för att åtgärda de problem som idag finns och skapa möjligheter för ett väl fungerande hus för opera och balett är det ett mycket efterlängtad besked.

I den kommande processen ska Stockholms stad vara behjälplig i att förverkliga utbyggnaden. Operan är en viktig byggnad för stockholmarna belägen på en av Stockholms absolut viktigaste platser. Det kräver att alla förändringar sker på ett för byggnaden och omgivningen varsamt sätt.

Tillsammans med Stockholms stads planer på en internationell scenkonstscen i världsklass ute i Norra Djurgårdsstaden kan dagens besked utgöra ett verkligt lyft för scenkonsten i Stockholm.

Läs mitt pressmeddelande här.

/ Madeleine

Plats för opera- och scenkonst 15 februari 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: ,
add a comment

I dagens DN talar Operahögskolans chef Magnus Aspegren om det nya samarbetet mellan Operan och Operahögskolan. Om det byggs ett nytt scenkonsthus, då vill Operahögskolan flytta in i den, säger han. Att vara nära den utövande konsten har ett unikt värde. Det framtida operahuset har med andra ord redan hyresgäster som står i kö! Han understryker också betydelsen av att det blir en flexibel byggnad, som kan ta emot olika typer av föreställningar med olika stor publik.

Det är mycket bra att debatten nu tagit ett steg bort från hur huset skall se ut och var det skall ligga, för det är ju innehållet och funktionen operahusdebatten måste handla om. Stockholm behöver ett utrymme för opera- och scenkonst, detta har jag alltid återkommit till när det talats om nytt scenkonsthus. Hur huset skall gestalta sig i staden  är en mycket senare fråga – en fråga som har stor betydelse för staden, men kanske mindre betydelse för operakonsten.

Madeleine