jump to navigation

Utvidga inte FRA! 14 december 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , , , , ,
6 comments

Det var en motsträvig riksdag som klubbade igenom FRA-lagen, men med försäkringar om ändamålsenligt användande och stärkt integritetsskydd övertygades också de sista tvivlarna. Om detta kan man tycka vad man vill men faktum kvarstår. Regeringen fick ett snävt mandat att hantera denna fråga. Med detta färskt i minne läser jag om Justitieministerns nya förslag.

Justitieminister Beatrice Ask (M) presenterade nämligen i torsdags ett förslag på ändring av FRA-lagen. Men olyckligtvis handlar inte förslaget om att ytterligare stärka medborgarnas skydd mot integritetskränkningar. Nej, istället vill Ask bredda lagen så att även Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska ges möjlighet att begära signalspaning av FRA. Något som enligt dagens lagstiftning endast får ske efter inriktning från regeringen, Regeringskansliet eller Försvarsmakten.

Justitieministerns förslag innebär således att fler instanser ska få rätten att begära spaningen, men det stannar inte där. Genom att ge Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen rätten att begära signalspaning öppnar Ask upp för att vi inom kort kan få signalspaning direkt riktad mot svenskar, och eftersom FRA får tillgång till all trafik som passerar landets gränser kommer vi de facto att få den massavlyssning av svenska folket som många varnat för. Internettrafiken går ju som bekant kors och tvärs över världen och många e-mail, mellan personer i Sverige, skickas över servrar utanför landets gränser. Inför omröstningen i riksdagen 2009 lovades att detta aldrig skulle ske. Förslaget är både skrämmande och dåligt!

FRA-lagen är redan i sin nuvarande form ett hot mot våra grundläggande fri och rättigheter. Detta förslag skulle göra det hotet betydligt större och reellare. Vi måste därför fråga oss vilket samhälle vi egentligen vill leva i.

Som liberal vill jag leva i ett fritt och öppet samhälle. I ett sådant samhälle är varken total kunskap eller kontroll önskvärd. För i samma takt som övervakningen ökar, minskar friheten. Detta tror jag de flesta kan ställa upp på och hålla med om. Frågan man då måste ställa sig är om en möjlig ökning av säkerheten verkligen är ett tillräckligt argument för att ytterligare inskränka den personliga integriteten? Jag tycker inte det. Eller för att låna Benjamin Franklins ord: ”Ett samhälle som ger upp lite frihet för att vinna lite säkerhet, förtjänar varken eller och kommer att förlora bägge”.

Vi liberaler kommer alltid stå upp för individens fri- och rättigheter. Och jag är fullständigt övertygad om att de svenska medborgarnas säkerhet kan upprätthållas utan att det sker till priset av massavlyssning.

/Madeleine

Reportrar utan gränser skriver klokt om detta i SvD.
Benny Lindholm, Vice ordföranden Liberala studenter, skriver även bra på SVT-debatt.
Fler som bloggat i frågan här, här och här.