jump to navigation

Att ka(s)ta sten i glashus 7 februari 2012

Posted by angusthlm in Kultur för fler.
Tags: , ,
4 comments

Efter SvD:s artiklar om Palatset menar Tomas Rudin (S) i en intervju i samma tidning att jag använt kulturnämndens pengar ”aningslöst”. Men vad Rudin glömmer när han försöker plocka billiga politiska poäng är att Stockholms stad långt ifrån varit ensamt om att stötta Palatset. Dessutom, bland dem som ”aningslöst” använt nämndens pengar återfinns ingen mindre än Rudins partikollega, tillika oppositionsborgarråd, Roger Mogert (S).

Det är alltid enkelt att vara efterklok, särskilt i situationer när olika projekt inte utvecklats som man först föreställt sig. Så är fallet med Palatset. Idag, med facit i hand, är det enkelt för envar att se att satsningen på ett palats för barn- och ungdomskulturen var fel.

Viktigt att komma ihåg är dock att många gjorde felbedömningen. Listan är lång över såväl offentliga som privata aktörer som trodde på Palatsets möjligheter: Statens Fastighetsverk, Statens kulturråd, Stockholms läns landsting, Postkodlotteriet, Natur & Kultur, Norstedt med flera. Och faktum är faktiskt att Rudins egna partikamrater röstat med alliansen i frågor rörande Palatset i kulturnämnden. Rudin satt visserligen inte själv i kulturnämnden när besluten fattades men han var å andra sidan väl företrädd av Roger Mogert, oppositionsborgarrådskollega till Rudin i Socialdemokraterna.

Tilläggas kan att på de punkter oppositionen reserverat sig i nämnden angående Palatset har det rört entrépriserna, särskilt för barn och ungdomar från stadens skolor, och att besökande elever ska kunna ha med sig matsäck. Förstnämnda ståndpunkt delade Vänsterpartiet och Miljöpartiet, sistnämnda stödde Miljöpartiet på egen hand. I inget av fallen röstade Socialdemokraterna med sina oppositionsvänner utan gick på majoritetens förslag till beslut.

Den stora skillnaden mellan Socialdemokraternas och Folkpartiets hållning i frågan verkar alltså vara huruvida man i efterhand vågar stå för fattade beslut.

Nu kommer kulturförvaltningen tillsammans med alla andra inblandade att se över vad som gick fel, varför kontollmekanismerna klickade just här. Min förhoppning är att vi alla lär oss något om hur man bygger upp bra projekt med många inblandade och att det finns ett fortsatt stort intresse att stödja barn- och ungdomskultur.  Lärande är betydligt viktigare för framtiden än partipolitiskt populistiskt skrän.

/ Madeleine Sjöstedt

Läs: Alla köpte idén utan att kolla fakta
Läs: Palatsets fiasko utreds av Stockholms stad
Läs: KUN protokoll 2009-02-10
Läs: KUN protokoll 2009-12-15
Läs: KUN protokoll 2011-04-19

Ledsamt besked om Palatset 17 januari 2012

Posted by angusthlm in Kultur för fler.
Tags: ,
1 comment so far

För bara någon timma sedan fick jag reda på att barnkulturhuset Palatset begärts i konkurs vid Stockholms tingsrätt. Beskedet kom inte som någon överraskning. Som framkommit i medierna den senaste tiden har Palatset haft mycket svårt att få verksamheten att gå runt.

Det är givetvis mycket beklagligt att Palatset inte har kunnat driva verksamheten enligt de fastlagda planerna, inte minst med tanke på det starka stöd som staden gett Palatset. Vi har varit medvetna om riskerna med en så stor och omfattande verksamhet och därför har kulturförvaltningen fört en dialog med Palatset i vilken man framhållit att det måste anpassa verksamhetens storlek efter hur intäkterna utvecklar sig. Att starta en kulturverksamhet med en beräknad omsättning på 45 miljoner kronor är en mycket stor utmaning, dessvärre en utmaning som Palatset inte lyckats ro i hamn.

Vissa menar att Palatset är ett misslyckande för idén om att mer privata medel kan få kulturen att växa ytterligare. Det tycker jag är mycket felaktigt. Palatset har fått in ett starkt sponsorstöd och stora medel på så sätt. I Stockholm har en rad kultursatsningar tillkommit med privata medel, många av dem rena framgångssagor. Det främsta exemplet på senare tid är Fotografiska museet som på kort tid blivit en referenspunkt för Stockholms alla kulturintresserade. Vad gäller just barnkultur är Dockteatern Tittut och många andra barnteatrar bra exempel.

Stockholms stad har hela tiden stöttat projektet och vi anser fortfarande att Palatsets idé och verksamhet ligger helt i linje med Stockholms stads prioritering av kulturverksamheter med kvalitet för Stockholms barn och unga.

Under förutsättning att konkursförvaltaren och stiftelsen kan presentera en aktör som är beredd att ta över verksamheten med en långsiktig och genomarbetad affärsmodell är vi beredda att överväga om det finns möjligheter att ge ett fortsatt stöd till barn- och ungdomskultur på Riddarholmen. Vi hoppas att den process som idag har inletts kan vara början på en nystart för Palatset. Om kulturlivet ska växa behövs insatser både från det privata och det effentliga.

/Madeleine

En morgondag som redan är här 17 januari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

Sedan det blev känt att barnkultursatsningen Palatset lider av ekonomiska bekymmer har en del kulturdebattörer velat måla fan på väggen: Det finns inget intresse bland företagen eller enskilda privatpersoner att finansiera kultur, den enda vägens kulturpolitik är offentlig finansiering!  I dagens SvD skriver exempelvis litteraturkritikern Annina Rabe: ”Enkelt uttryckt: om näringslivet inte ens vill skjuta till pengar till en till synes okontroversiell, behjärtansvärd och dessutom storslaget upplagd kulturverksamhet för barn, hur ska kulturen då kunna förväntas äska medel till mindre breda och bekväma projekt?”

Det är fullt förståeligt att den svåra ekonomiska situationen för Palatset blir ett tillhygge i den sedan länge så starkt ideologiskt präglade debatten om kulturens finansiering. Men det är synd när träden får skymma skogen.

Utvecklingen i Stockholm i stort pekar nämligen mot att allt fler privatpersoner och företag är villiga att satsa på kultur. Se exempelvis på konstscenen där antalet fristående institutioner vuxit dramatiskt de senaste 20 åren.

1987 slog Magasin 3 upp portarna ute i Frihamnen, 2006 öppnade Bonniers konsthall vid St Eriksplan, 2010 öppnade Fotografiska museet på Södermalm, 2011 öppnades Sven-Harrys konstmuseum i Vasaparken och ute i Värmdö är Björn Jakobsens bygge av Stockholms motsvarighet till Louisiana i full fart. Alla fantastiska satsningar som aldrig skulle ha blivit till om inte för enskilda personer med ett stort kulturintresse.

Icke-offentligt finansierade kulturverksamheter är alltså inget vi behöver fantisera om i en hypotetisk avlägsen framtid utan en verklighet som redan finns här – en helt naturlig del av alla stockholmares vardag.

Men på en punkt har Rabe rätt, nämligen att förutsättningarna för icke-offentliga aktörer att finansiera kultur kan bli mycket bättre. Det gäller såväl regelverket för företagens sponsring av kultur, företagens avskrivningsregler för inköpt samtidskonst, möjligheten för avdrag för privatpersoner och företag vid donationer till kultur som skattereglerna för Sveriges kulturstiftelser. Skulle Sverige ha regelverk som uppmuntrade privatpersoner och företag att finansiera kultur skulle tillströmningen av privata medel till kultursektorn med största sannolikhet öka dramatiskt.

En dimension av att införa regelverk som uppmuntrar icke-offentlig finansiering av kultur är givetvis att kulturen skulle kunna få större resurser att röra sig med. En annan, och minst lika viktig, är att kulturlivets oberoende från den offentliga makten skulle öka markant om antalet finansiärer blev fler.

Madeleine

Stockholm utökar stödet till Palatset 10 december 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: ,
11 comments

Stockholms barn och unga ska få ett alldeles eget smultronställe – Palatset. Stockholms stad utökar nu samarbetet med Palatset och bidrar 2010 med 4 mkr för verksamheter i Palatsets regi och förankring av verksamhetsidén.

Palatset blir ett helt nytt inslag i barnens Stockholm. Av det gamla riksarkivet på Riddarholmen ska det bli ett hus fullt av barn- och ungdomsaktiviteter. Just nu pågår ombyggnad och renovering av det speciella gamla huset, med målet att så mycket som möjligt av det gamla ska bevaras, samtidigt som det anpassas till barnen och deras aktiviteter.

Stockholms stad har i år bidragit med 1,5 mkr för utveckling av idén och igångsättande av projektet. I år utökar vi stödet till Palatset med 2,5 mkr till 4 mkr. För dessa medel kommer bland annat en musikfestival och en kreativ festival att hållas, projektet VIPP ska involvera barn och ungdomar i utformningen av Palatset och Palatset på webben ska utvecklas. Landstinget kommer även att bidra med 1,5 mkr.

Palatset kommer att bli en alldeles unik plats för barn och unga i Stockholm, med massor av aktiviteter i ett hus som har oändliga möjligheter. Stockholms stad bidrar med glädje till att göra det till verklighet.

Madeleine