jump to navigation

Film om nya Slussen 29 juni 2012

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
add a comment

Vy mot Gamla stan – Källa: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor

Dagens Slussen är, till mångt och mycket, en hyllning till massbilismen. Byggd efter sin tids förutsättningar och antaganden, vilka nu efter ca 80 år naturligtvis inte är desamma.

Det nya Slussen ska istället kännetecknas av mer grönska och vatten samt bättre framkomlighet för cyklister, gående och kollektivtrafik. Allt för att Slussen ska förvandlas till en levande plats där människor både har skäl och lust att stanna till.

Här är en film om hur nya Slussen kommer att se ut.
/David

Levande strandbad 31 januari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Flatenbadet - dags dato

Stockholm kallas ofta för den blå och gröna staden tack vare den stora tillgången på grönområden och närheten till vattnet. Det ska Stockholm fortsatta att vara. Stadens 29 officiella badplatser, vilka alla fyller en mycket viktig funktion i detta, ska vara attraktiva, öppna och lättillgängliga för alla som vill ta sig ett svalkande dopp.

I takt med att staden växer ökar dock trycket på dessa badplatser, och samtidigt har en del av baden blivit något till åren. Vi kommer därför på fastighetsnämnden den 7 februari, i ett första steg, att fatta beslut om att rusta och utveckla två av Stockholms strandbad – Flatenbadet och Långsjöbadet. Syftet är att öka badens attraktionsvärde för stockholmarna, att utveckla utbudet av aktiviteter, att skapa möjligheter för verksamheter att hålla öppet året runt och samtidigt bredda affärsmöjligheterna för de hyresgäster som verkar vid strandbaden. Helt enkelt, i syfte att öka nyttan för stockholmarna.

Själv gläder jag mig särskilt åt att Flatenbadet får en ordentlig uppfräschning. Flatenbadet är ett både unikt och välbesökt bad med fantastiska byggnader från 1930-talet där många av oss som bott och bor i Söderort tillbringat många sommardagar.

Flatenbadet
Flatenbadet är Stockholms största strandbad, beläget i ett friluftsområde vid sjön Flaten i Skarpnäck. På badet finns fyra kulturmärkta byggnader, ritade av den kände arkitekten Paul Hedqvist och uppförda på 1930-talet. Byggnaderna är i stort behov av upprustning.

Under våren 2012 påbörjar fastighetskontoret en upprustning och utveckling av strandbadet i samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Målet är att möjliggöra ett aktivt friluftsliv för Skarpnäcksborna och för Stockholmarna och att anläggningen i framtiden ska vara en samlingspunkt för kurser, vandringar, utegympa, kulturevenemang med mera.

Fastighetskontoret rustar upp samtliga byggnader och anläggningen kommer att innehålla en servering med handikappanpassade toaletter och möteslokaler för föreningsliv och kulturaktiviteter i området.

Långsjöbadet
Långsjöbadet i Älvsjö är idag ett populärt sommarstrandbad och ett viktigt utflyktsmål för Älvsjöborna och Stockholmarna. Strandbadets byggnader med kiosk, omklädningsrum och toalett är dock i mycket dåligt skick. Med start våren 2012 genomför fastighetskontoret, i samarbete med Älvsjö stadsdelsförvaltning, en omfattande upprustning och utveckling av strandbadet. Målet är en anläggning som kan hålla öppet året runt och där serveringen även kan hyras ut för privata ändamål – föreningsmöten, barnkalas, födelsedagsfirande med mera.

Det är viktigt för staden att kunna anpassa utbudet efter behovet och den flexibla modullösning som används i detta fall för omklädningsrum, toaletter, kiosk och servering kan även tillämpas på andra strandbad som staden vill utveckla verksamhetsmässigt och där det inte är möjligt eller lämpligt med permanenta anläggningar.

/Madeleine

SVT ABC (ca 10 min in i sändningen): Långsjöbadet och Flatenbadet rustas upp

Visionsdokument:
Flatenbadet
Långsjöbadet

Oppositionen vilse i den offentliga konsten 19 januari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Konstnärlig frihet.
Tags: , ,
13 comments

Idag har Dagens Nyheter ett stort reportage om klotter och gatukonst där flera ledande företrädare från oppositionen ifrågasätter Stockholms stads klotterpolicy. Exempelvis menar oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S) att ” vi (staden) måste börja göra en skillnad mellan vad som är konst och vad som är skadegörelse” och Mats Berglund (MP)  säger att ”man inte kan dra alla över en kam”.

Problemet är bara att frågan inte handlar om vad som är konst respektive vad som inte är konst. För naturligtvis, och lyckligtvis, är det inte politiker som definierar konstbegreppet.

Nej, det är givetvis mycket mer komplext än så. Frågan handlar i själva verket om själva uppförandet. Det är handlingen som inte är tillåten, inte en viss konstart, exempelvis graffiti.

Låt oss leka med tanken att staden hade en annorlunda hållning, det vill säga att frågan om ”verket” ska få sitta/stå kvar, blev en fråga om dess kvaliteter (är det konst?).

En sådan hållning är givetvis möjlig – men frågan är om den är önskvärd. För vad den innebär om man nagelfar tanken är att klottrets laglighet ska avgöras beroende på dess resultat: Bedöms klottret vara konst var dess uppförande lagligt; bedöms det inte vara konst var handlingen olaglig. Det vill säga att resultatet av klottrandet ska avgöra om det var olaglig eller inte. För den enskilde medborgaren blir rättsosäkerheten total.

Men än värre än de tankemässiga irrvägar som oppositionens uttalanden leder oss in på är de praktiska konsekvenserna. Medan vissa klottrare skulle gå fria (deras verk anses vara konst) skulle andra klottrares bötfällas (deras alster anses inte vara konst). Och hur behandlar man de fall där skadegörelsen som handling anses vara konst? Vill Rudin att det ska vara fritt fram för nerklottrade tunnelbanevagnar bara för att vissa anser det vara konst?

Att Rudin därutöver utmålar dem som inte vill att det ska vara fritt fram att måla i staden som fascister och att stadens policy handlar om censur är bara absurt. Bara för att Rudin inte delar den Stockholms folkvalda församlings mening behöver han inte övergå till demagogins fula knep och beskylla sina meningsmotståndare för saker de absolut inte är och aldrig har varit.

Till problemet finns även andra komplexa frågeställningar som rör enskilda individers makt över det offentliga rummet visavi det offentligas makt över detsamma. I staden finns demokratiskt framtagna beslutsvägar för hur det offentliga rummet ska gestaltas. Ges klottrarna rätten att efter eget huvud gestalta det offentliga rummet åsidosätts givetvis demokratin till förmån för enskilda personers tycke och smak.

Jag tror dock att det finns många relevanta frågor att ställa gällande konst i offentliga miljöer. Bland dessa hör framförallt hur vi kan förändra och vidga vår syn på vad den offentliga konsten är. Detta handlar dock snarare om att samtidskonsten har förändrats dramatiskt de senaste decennierna än om att klottrare ska få tillåtelse att uppföra ”konst” på allmän plats utan det allmännas samtycke. En sådan hållning innebär också att jag anser att staden kan vara mer generös i tillståndsgivningen – inte för att acceptera klotter och skadegörelsen utan för att skapa ett mer kreativt och spännande Stockholm.

/ Madeleine

Läs mer:

Rasmus Jonlunds (FP) inlägg genom att klicka här.

Jesper Svenssons (FP) inlägg genom att klicka  här.

Stockholm får fler marknadsplatser 10 november 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Antikmarknad på Blasieholmen (Fotomontage: Rosa Guma)

Evenemang, torghandel och gatumarknader skapar liv och rörelse och är därför viktiga delar i det som skapar en levande stad. I många städer är torg- och gatumarknaderna också uppskattade besöksmål för både närboende och turister, likaså i Stockholm. I motsats uppfattas ofta tomma och mörka platser som otrygga och ”döda”. Torghandel och kulturevenemang kan få en ”död” yta att kännas intim och händelserik, men det kräver att ytan fylls av aktivitet. Jag vill därför att gator och torg ännu mer än idag ska kunna öppnas upp för kommers och kultur. Stockholms tomma ytor ska kunna fyllas med människor och aktivitet.

Det är därför glädjande att Fastighetsnämnden den 22 november kommer att kunna besluta om att upplåta flera nya platser för gatumarknader. Äntligen kan vi komplettera dagens torghandelsplatser med nya intressanta marknader!

Det är på uppdrag från fastighetsnämnden, initierat av Allianspartierna, som kontoret har utrett möjligheterna att upprätta marknadsplatser på ett antal ”döda” platser i staden. Fokus i utredningen har varit att hitta centralt belägna platser med närhet till naturliga flöden av människor. Stor hänsyn har tagits till platsernas tillgänglighet och säkerhet.

Resultatet är att Stockholm, redan till sommaren, kan få fyra eller fem nya permanenta gatumarknader som säljer annat än livsmedel. De platser som föreslås är Kulturhuspassagen, för ung designmarknad, Blasieholmstorg, för antikvitetsmarknad samt Wollmar Yxkullsgatan, del av Norra Hammarbyhamnen samt del av skolgården vid Åsö Skola, för loppismarknader för privatpersoner och föreningar.

Vi kommer även fortsatt att driva en politik som går ut på att göra staden mer levande och intressant. Stockholmarna är värda en levande stadsmiljö i hela staden.

/Madeleine

DN: Stockholm får nya gatumarknader

Nya Stockholm konst öppnar idag 1 september 2008

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , ,
1 comment so far

Idag startar Stockholms nya organisation för den offentliga konsten, Stockholm konst, med Mårten Castenfors som chef. Organisationen innebär en administrativ sammanslagning av konstkansliet och Liljevalchs konsthall. Stockholm konst, som kommer att vara placerat i Liljevalchs konsthall, har från och med idag ansvar både för konsthallen och för all konst i det offentliga rummet.

Ansvaret för vård och förvaltning av Stockholms stads konstsamling, som tidigare också legat under konstkansliet, finns från och med idag hos Stockholms stadsmuseum.

Mer information finns på kulturförvaltningens hemsida.

Anna

Ny tävling om gestaltning av staden 29 maj 2008

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
add a comment

Konsten ska ta plats i Stockholm. Konstverk i det offentliga rummet handlar inte bara om utsmyckning här och där, utan om viktiga inslag i stadsbilden. Därför har nu Eva Bonniers donationsnämnd och kulturförvaltningen, i samarbete med Bonniergruppen, utlyst en tävling om konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet.

Tävlingsdeltagarna har på sig fram till den 18 augusti att skapa för det nutida och framtida Stockholm. Budgeten för att utföra det vinnande bidraget är 1 mkr. Juryn får säkerligen många intressanta bidrag!

Anna