jump to navigation

Årets torghandlare 2014 26 augusti 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
add a comment

Torg03

”Årets torghandlare” i Stockholm är Örjan Ekstrand”Ekstrand Blommor” på Farsta torg 4. Han får priset med följande motivering:

Genom sin vackra och informativa produktpresentation och sin både personliga och professionella bemötande visar Ekstrands Blommor hur mycket både ögat och bemötandet betyder för helhetsupplevelsen av en torghandel.

Fastighetskontoret, som ansvarar för all torghandel i Stockholms stad, delar varje ut utmärkelsen ”Årets torghandlare”. I samarbete med Galepo Restaurangkonsult har ett antal ”mystery shoppers” besökt 37 torghandlare i staden under maj och juni 2014, måndag – fredag mellan klockan 11.30 och 14.00.  Torghandlarna har bland annat bedömts på service, bemötande, merförsäljning, skyltning samt kvittohantering.

Ett stort grattis till Örjan, en livlig och kvalitativ torghandel är ett givet inslag i en levande stad!

/Madeleine

Torghandlarna ska betala skatt 1 november 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
2 comments

I dag rapporterar SvD att 23 av 164 torghandlare inte är registrerade hos Skatteverket för F-skatt och moms. Det är ett stort problem och jag förstår att de seriösa handlarna är upprörda och kräver att något görs. Det är självklart att torghandlarna liksom alla andra företagare ska fullgöra sina skyldigheter och betala skatter och avgifter. En osund konkurrens gör det omöjligt för de seriösa företagarna att överleva.

Om det var lagligt skulle Stockholms stad absolut kräva registrering hos Skatteverket för att få en torghandelsplats. Men det är det inte enligt fastighetskontorets jurister. I kommunförbundets cirkulär kring hur vi får utfärda de tillstånd enligt ordningslagen som ett tillstånd att stå på torget och sälja rent juridiskt är kan man läsa följande:

Innehavarens upplysningsskyldighet m.m.

6 §

En föreskrift om att försäljare skall vara skyldiga att ha ett s.k. F-skattebevis anses inte lagligt. Länsstyrelsen i Dalarna har i beslut 1994-07-01 upphävt en lokal torghandelsföreskrift om F-skattebevis med den motiveringen att innehav av ett F-skattebevis inte utgör ett villkor för näringsverksamhet. Ett krav på sådant bevis ansågs därför som en obefogad inskränkning i den enskildes rätt. Föreskriften ansågs inte heller behövas för att upprätthålla den allmänna ordningen.

Däremot måste vi i staden föra register över vilka som får platser just för att Skatteverket ska kunna kontrollera vilka som har sådan platser. Skatteverket kan därför när som helst kontrollera hur många av de med tillstånd som också betalar skatter och avgifter.

Jag har gett Fastighetskontoret i uppdrag att åter se över om det finns något sätt för staden att ställa F-skattemedel som krav vid torgupplåtelse. Men tills vidare hoppas jag på krafttag från Skatteverkets sida så att de seriösa torghandlarna i staden inte fortsatt drabbas av svarthandeln. Självklart ska  torghandeln leva och frodas på bra villkor i Stockholm.

Madeleine

Vilken marknad vill du se på Södermalm? 6 augusti 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet.
Tags: , , ,
2 comments

Jag och Folkpartiet har under mandatperioden drivit på för att öppna upp det offentliga rummet för evenemang, torghandel och gatumarknader. Just nu har Södermalmsnytt en omröstning om vilken marknadstyp läsarna helst skulle vilja se permanent i stadsdelen. Rösta du också – är det många som deltar i omröstningen ska jag ge i uppdrag åt fastighetskontoret att utreda förutsättningarna och en lämplig plats på Södermalm åt den marknad som vinner.

Liv och rörelse är viktiga delar i det som skapar en levande stad. I motsats uppfattas ofta tomma och mörka platser som otrygga och ”döda”. Torghandel och kulturevenemang kan få en ”död” yta att kännas intim och händelserik. Jag vill därför att gator och torg ännu mer än idag ska kunna öppnas upp för kommers och kultur. Dagens Nyheter skrev förra året om mitt initiativ i fastighetsnämnden att lokalisera lämpliga platser för fler marknader i staden.

Ett av förslagen Södermalmsnytt lyfter fram är en fiskmarknad, att Stockholm ska få en egen feskekörka, som göteborgarna säger. Länsstyrelsen utreder just nu frågan om det finns ett intresse bland småskaliga fiskare att etablera en fiskmarknad i centrala Stockholm. Enligt Henrik C. Andersson på Länsstyrelsen är intresset mycket stort.

– Det småskaliga fisket kring ostkusten håller på att dö ut. Och det finns ett stort konsumentintresse för just den fisken då det är brist på bra råvaror i Stockholm. Som till exempel strömming. Jag skulle gärna betala extra för skärgårdsströmming, men det har inte gått att köpa här på flera år, säger Andersson till Södermalmsnytt.

Andra förslag som lyfts fram i omröstningen är gatumatsmarknad, loppmarknad och knallemarknad. Genom att trycka här kan du rösta.

/ Madeleine

Årets torghandlare 2011 utsedd 5 december 2011

Posted by jonasuebel in Öppna upp det offentliga rummet.
Tags: , ,
1 comment so far

Idag har Madeleine delat ut utmärkelsen ”Årets torghandlare”  som i år gick till Davud Samanci och hans medarbetare vid Högdalsgången med följande motivering:

Davud Samanci och hans medarbetare bjuder på en shoppingupplevelse i särklass och sätter alltid servicen till kunden främst. Alla medarbetare är vänliga och engagerade. Torgståndet är rent och välskött. Produkterna exponeras på ett trevligt sätt och håller en hög kvalitet.

Fastighetskontoret, som ansvarar för all torghandel i Stockholms stad, har i samarbete med Galepo Restaurangkonsult  genomfört en undersökning i form av anonyma provköp – ”Mystery Shoppers” – bland torghandlarna i Stockholm. Undersökningen genomfördes under juni, juli och augusti 2011 och man tittade bland på köpupplevelsen för kund, kundbemötande, varukunskap och att varorna höll vad säljaren lovade. Davud Samanci är den förste som fått maxpoäng sedan fastighetskontoret började genomföra undersökningar med anonyma provköp.  Det är jätteroligt att våra torghandlare i Stockholm håller en sådan hög klass. Vi hoppas att den här utmärkelsen gör att torghandeln drivs framåt och att kvaliteten ökar än mera.

Jonas

Stockholm får fler marknadsplatser 10 november 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Antikmarknad på Blasieholmen (Fotomontage: Rosa Guma)

Evenemang, torghandel och gatumarknader skapar liv och rörelse och är därför viktiga delar i det som skapar en levande stad. I många städer är torg- och gatumarknaderna också uppskattade besöksmål för både närboende och turister, likaså i Stockholm. I motsats uppfattas ofta tomma och mörka platser som otrygga och ”döda”. Torghandel och kulturevenemang kan få en ”död” yta att kännas intim och händelserik, men det kräver att ytan fylls av aktivitet. Jag vill därför att gator och torg ännu mer än idag ska kunna öppnas upp för kommers och kultur. Stockholms tomma ytor ska kunna fyllas med människor och aktivitet.

Det är därför glädjande att Fastighetsnämnden den 22 november kommer att kunna besluta om att upplåta flera nya platser för gatumarknader. Äntligen kan vi komplettera dagens torghandelsplatser med nya intressanta marknader!

Det är på uppdrag från fastighetsnämnden, initierat av Allianspartierna, som kontoret har utrett möjligheterna att upprätta marknadsplatser på ett antal ”döda” platser i staden. Fokus i utredningen har varit att hitta centralt belägna platser med närhet till naturliga flöden av människor. Stor hänsyn har tagits till platsernas tillgänglighet och säkerhet.

Resultatet är att Stockholm, redan till sommaren, kan få fyra eller fem nya permanenta gatumarknader som säljer annat än livsmedel. De platser som föreslås är Kulturhuspassagen, för ung designmarknad, Blasieholmstorg, för antikvitetsmarknad samt Wollmar Yxkullsgatan, del av Norra Hammarbyhamnen samt del av skolgården vid Åsö Skola, för loppismarknader för privatpersoner och föreningar.

Vi kommer även fortsatt att driva en politik som går ut på att göra staden mer levande och intressant. Stockholmarna är värda en levande stadsmiljö i hela staden.

/Madeleine

DN: Stockholm får nya gatumarknader