jump to navigation

Konsten i Kristinebergs slottspark invigd 12 oktober 2013

Posted by angusthlm in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

20131012-115808.jpg

Igår invigde Madeleine den upprustade Kristinebergs slottspark och ett flertal konstverk av konstnären Ebba Matz och designgruppen Front, som har uppförts i parkmiljön.

På nordvästra Kungsholmen byggs det över 5000 nya bostäder. När området är fullt utbyggt kommer det att inrymma 20 000 boende. Det omfångsrika byggandet kommer att knyta ihop innerstadens stenstad med befintliga bostadsområden längst ut på Kungsholmen.

I samband med byggnationen rustas Kristinebergs slottspark upp. Parken blir en plats för idrott, lek, solbad med mera och blir en viktig rekreation för boende.

Som alltid när staden byggs om satsas det på den offentliga konsten, Kristinebergs slottspark är inget undantag. Bland annat har ett ”växthus” och en ”dansbana” dykt upp i parken. Belysningen vid en av entréerna till parken har utformats av designgruppen front. Stockholm konst har haft ansvar för den offentliga konsten i parken, vilken finansierats via Stockholms stads enprocentsregel.

Särskilt roligt med konsten i slottsparken är att den kända designgruppen Front deltagit i utformandet av den. Det visar på att Stockholm konst, och i det här fallet projektledaren Päivi Ernkvist, arbetar med hela konstfältet.

Den upprustade parken och den nya konsten har skapat inspirerande och vackra miljöer för både gamla och nya Kungsholmsbor – gå och se den själv en vacker höstdag!

/ Anders

Se bilder på konstverken här: http://www.stockholmkonst.se/kristinebergsslottspark

<a href="http://