jump to navigation

Oppositionen vilse i den offentliga konsten 19 januari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Konstnärlig frihet.
Tags: , ,
trackback

Idag har Dagens Nyheter ett stort reportage om klotter och gatukonst där flera ledande företrädare från oppositionen ifrågasätter Stockholms stads klotterpolicy. Exempelvis menar oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S) att ” vi (staden) måste börja göra en skillnad mellan vad som är konst och vad som är skadegörelse” och Mats Berglund (MP)  säger att ”man inte kan dra alla över en kam”.

Problemet är bara att frågan inte handlar om vad som är konst respektive vad som inte är konst. För naturligtvis, och lyckligtvis, är det inte politiker som definierar konstbegreppet.

Nej, det är givetvis mycket mer komplext än så. Frågan handlar i själva verket om själva uppförandet. Det är handlingen som inte är tillåten, inte en viss konstart, exempelvis graffiti.

Låt oss leka med tanken att staden hade en annorlunda hållning, det vill säga att frågan om ”verket” ska få sitta/stå kvar, blev en fråga om dess kvaliteter (är det konst?).

En sådan hållning är givetvis möjlig – men frågan är om den är önskvärd. För vad den innebär om man nagelfar tanken är att klottrets laglighet ska avgöras beroende på dess resultat: Bedöms klottret vara konst var dess uppförande lagligt; bedöms det inte vara konst var handlingen olaglig. Det vill säga att resultatet av klottrandet ska avgöra om det var olaglig eller inte. För den enskilde medborgaren blir rättsosäkerheten total.

Men än värre än de tankemässiga irrvägar som oppositionens uttalanden leder oss in på är de praktiska konsekvenserna. Medan vissa klottrare skulle gå fria (deras verk anses vara konst) skulle andra klottrares bötfällas (deras alster anses inte vara konst). Och hur behandlar man de fall där skadegörelsen som handling anses vara konst? Vill Rudin att det ska vara fritt fram för nerklottrade tunnelbanevagnar bara för att vissa anser det vara konst?

Att Rudin därutöver utmålar dem som inte vill att det ska vara fritt fram att måla i staden som fascister och att stadens policy handlar om censur är bara absurt. Bara för att Rudin inte delar den Stockholms folkvalda församlings mening behöver han inte övergå till demagogins fula knep och beskylla sina meningsmotståndare för saker de absolut inte är och aldrig har varit.

Till problemet finns även andra komplexa frågeställningar som rör enskilda individers makt över det offentliga rummet visavi det offentligas makt över detsamma. I staden finns demokratiskt framtagna beslutsvägar för hur det offentliga rummet ska gestaltas. Ges klottrarna rätten att efter eget huvud gestalta det offentliga rummet åsidosätts givetvis demokratin till förmån för enskilda personers tycke och smak.

Jag tror dock att det finns många relevanta frågor att ställa gällande konst i offentliga miljöer. Bland dessa hör framförallt hur vi kan förändra och vidga vår syn på vad den offentliga konsten är. Detta handlar dock snarare om att samtidskonsten har förändrats dramatiskt de senaste decennierna än om att klottrare ska få tillåtelse att uppföra ”konst” på allmän plats utan det allmännas samtycke. En sådan hållning innebär också att jag anser att staden kan vara mer generös i tillståndsgivningen – inte för att acceptera klotter och skadegörelsen utan för att skapa ett mer kreativt och spännande Stockholm.

/ Madeleine

Läs mer:

Rasmus Jonlunds (FP) inlägg genom att klicka här.

Jesper Svenssons (FP) inlägg genom att klicka  här.

Kommentarer»

1. lars fernqvist - 19 januari 2012

bra ! Du har helt rätt!

// lars f

2. Daniel A - 19 januari 2012

”För vad den innebär om man nagelfar tanken är att klottrets laglighet ska avgöras beroende på dess resultat.”

Vad är problemet med det egentligen? Det finns väl hur många exempel som helst inom rättsskipandet där en handling bedöms olika beroende på vad den får för konsekvenser.

3. Lisa - 19 januari 2012

Ur DNs artikel. Alla dessa år med Folkpartistiskt kulturborgarråd. Sten i glashus osv.

Behagar borgarrådet kommentera sina egna beslut att stänga kulturskolans kurser, sparkandet av en guide som pratade om gatukonst etc. Var var den fria konstens och kulturens väktare Madeleine Sjöstedt under alla dessa år?

”2010 Thunblad vägrar debatt

Claes Thunblad från Stockholms stad (trafikkontoret) ställer i augusti 2010 inte upp på att debattera klotterpolicyn med hänvisning till att samma policy förbjuder medverkan i dylika arrangemang. Kristina Alvendal (M) och Ulla Hamilton (M) tycker att Riksteatern borde respektera stadens nolltolerans och kräver att AOTS öppna graffitivägg ska rivas.

2009 Konstguide sparkas

Stockholms kulturförvaltning och Stadsmuseeet avskedar 2009 gatukonstvandringsguiden Tobias Barenthin Lindblad efter fyra år av populära vandringar. Anledningen är att han begärt att JK prövar stadens klotterpolicy. ”Men man kan inte anlita en person som ifrågasätter ens verksamhet” sa Ann-Charlotte Backlund, chef för Stadsmuseet.

2008 ”Fascinate” ska bevaras

Stadsmuseet anser 2008 att graffitimålningen ”Fascinate” från 1989 har ett högt kulturhistoriskt värde och att målningen bör bevaras då området där den står ska bebyggas. Ändå motsätter sig stadsbyggnadsnämnden ett bevarande, eftersom ”stadens klotterpolicy innebär ett totalt avståndstagande från både klotter och graffiti”.

2006 Sjöstedt stoppar kurs

Kulturskolan, september 2006. Nytillträdda kulturborgarrådet Madelene Sjöstedt kräver 2006 att Kulturskolan i Stockholm stänger sina graffitikurser i Bromma och Farsta.

Källa: Sätta färg på staden (Dokument, 2010).

2002 Utställning vräks

Kulturborgarråd Birgitta Rydell (FP) stänger i januari 2002 utställningen ”STHLM Underground” i skyddsrum under Sofia kyrka genom vräkning med hänvisning till klotterpolicyn. Utställningen öppnar igen efter att jurist säger att vräkningen saknar grund

2001 Målning målas över

Sisab tvingar i mars 2001 Södra Latin att måla över en målning i gymnasieskolans kafé med hänvisning till att graffiti föder klotter och skadegörelse. Sisab ingår i Lugna gatans nätverk som redan 1997 tog ställning mot laglig graffiti, och är den organisation som lanserar nolltolerans mot graffiti.

2000 Tidning stoppas

Kulturförvaltningen beslutade år 2000 att tidningen UP, Underground Productions, inte får säljas på Kulturhusets evenemang Distro. ”Enligt Eva Schöld (kulturchef) finns det en gammal överenskommelse mellan kulturförvaltningen och SL/…/att man inte ska släppa in graffitiföre-språkare oemotsagda i stadens lokaler”

http://www.dn.se/sthlm/manga-turer-kring-graffiti-genom-aren

4. Simon - 20 januari 2012

Hej Madeleine,

Genom förbud föds endast fler kriminella. Att ha ytor tillgängliga för graffiti är en idé som räcker ut en hand. Det hela handlar om att mötas. Genom att försöka starta ett krig mot en hel konstform får man bara problem. Det säger sig självt. Många som håller på med graffiti använder det samtidigt som skadegörelse vilket är en protest mot att inte få erkännande. Genom förbud och lagstiftning så skapas denna subkultur och blir starkare. Att ge den en plats i det offentliga rummet skulle helt dra undan mattan för de som håller på med skadegörelse. De gör det för att protestera!

5. Lisa - 21 januari 2012

Inget svar nej, precis som väntat…

Även om Folkpartiet tror att de kan censurera den fria konsten så är det tur att Folkpartiet inte kan censurera forskningen och offentlighetsprincipen.

http://www.nolltoleransen.se/2012/01/lagliga-graffitivaggar.html

6. Andreas - 23 januari 2012

Ni borgare står för censur. Det finns inget annat ord som beskriver er bättre. Det finns så många exempel där ni har gått över gränsen i jakten på att utplåna graffiti som konstform och kulturell rörelse. Stängda utställningar, rivna graffitiväggar, avbrutna kurser. Rena Sovjetmetoderna, och ni kallar er liberaler.

7. Lisa - 23 januari 2012

Publicerar ni inte inlägg som avslöjar vad borgarrådet Sjöstedt egentligen sagt och gjort i aktuella politiska frågor?

Om hon inte tål granskning ska hon vara mer försiktig med att slå sig själv för bröstet.

8. omar - 23 januari 2012

madeleine sjöstedt du är fan du i huvet detta är värdens snabbaste konstform sluta censurera, rubbade kärring!!

9. Lisa - 24 januari 2012

fortfarande ingen publicering av kommentarerna? Har ni glömt det fria ordet?

10. Lisa - 26 januari 2012

wow!! Madeleine Sjöstedt publicerade till slut. Har hon någon kommentar kring de beslut hon fatta i frågan:

att införa nolltolerans
att stänga kurser i graffiti i kulturskolans regi
att tillåta sparkandet av av kulturförvaltningens guider bara för att de nyttjar rätten att prata fritt
osv

11. Lisa - 27 januari 2012

Bar är kulturborgarrådet? Är oppositionsborgarrrådet numer förtappad och drogberoende? Kanske Madeleine Sjöstedt har svaren?
http://www.gatukonst.se/2012/01/27/tomas-rudin-malade-i-malmo/

12. Lisa - 29 januari 2012

Åter igen ingen publicering?

13. Lisa - 29 januari 2012

By the way, din allianskollega ägnar sig också åt historierevisionism: http://www.nolltoleransen.se/2012/01/trafikborgarradet-hamilton-och-graffiti.html


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: