jump to navigation

Konsten i Västertorp – växande kultur kräver stöd av många 13 februari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen, Konstnärlig frihet, Kultur för fler.
Tags: ,
add a comment

En av de främsta ideologiska skiljelinjerna i svensk kulturpolitik handlar om i vilken inställning man har till att andra aktörer än de offentliga bidrar till kulturens finansiering. Som liberal tycker jag givetvis att det borde finnas många olika finansiärer eftersom det både leder till att kulturens samlade finansiering ökar och att kulturens oberoende till den offentliga makten stärks.

Därför var det mycket intressant att läsa det senaste numret av Tidningen Liljeholmen/Älvsjö som innehåller en helsidesartikel om den offentliga konsten i Västertorp som har en mycket spännande tillblivelsehistoria.

Företaget Olsson och Rosenlunds AB som ägde stora delar av norra Västertorp avsatte nämligen en del av vinsten de gjorde vid markförsäljningen till en stiftelse med uppdrag att verka för kulturella ändamål i stadsdelen. Och det var just dessa donerade medel som sedan användes för de många bronsstatyerna gestaltade av några av 1940-talets mest namnkunniga svenska konstnärer. Ett gott och konkret prov på hur enskilda företag kan bidra till att kulturen och konsten tar större plats i samhället.

Ett växande kulturliv behöver många som bidrar.

/ Madeleine

Läs: Konstiga figurer i Västertorp