jump to navigation

På allmän begäran: Kulturstödet görs om 9 juni 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: ,
trackback

Under min tid som kulturborgarråd har vi ökat stödet till det fria kulturlivet från 70 miljoner till 95 miljoner. Det är historiska påslag som gjorts för att vi anser att just det fria kulturlivet utgör en omistlig del av Stockholms kulturliv. Men stödformerna har dragits med en lång rad problem. Jag har tidigare skrivit om dem här och här.

Under alla de år jag varit kulturpolitiker, först på fritiden och sedan som borgarråd, har kulturlivet haft starka synpunkter på bristerna i stödsystemen. Många av dessa synpunkter har varit helt korrekta; bristen på långsiktighet, bristen på motiveringar av beslut, svårigheten att komma in i systemen, svårigheten att ändra inriktning på sin verksamhet, tillkortakommanden vad gäller att få stöd till nya kulturella företeelser och samarbeten, risken för att kulturstöden urholkas av ökande lokalkostnader, att olika konstformerna behandlats olika, att det har varit svårt att veta vilken sorts stöd man kan söka, att stöden motverkat de som sökt också andra intäktskällor o s v. Själv har jag gärna tillagt behovet av att avpolitisera kvalitetsbedömningarna och att verkligen se till att armlängds avstånd upprätthålls mellan politik och kulturliv, samt hur sakkunniga utvärderare och referensgrupper, gärna internationella, genom bedömningar kan stimulera utvecklingen inom kulturlivet.

Jag har därför under lång tid lyft behovet om  att få till stånd en debatt om en förändring av verksamhetsstödet till det fria kulturlivet. Jag har bjudit in till möten och jag skrev bland annat för ett år sedan en debattartikel i DN, med hopp om att det skulle sätta igång en debatt. Varje gång jag har träffat representanter från det fria kulturlivet under de senaste åren har jag bett om svar på frågan hur kulturstödet ska förändras inte bara om.

Som en konsekvens av detta gavs i stadens budget för 2011, som antogs av fullmäktige i höstas, kulturförvaltningen uttryckligen i uppdrag att inleda en översyn av verksamhetsstödet med målet att stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet. Vidare angavs att översynen ska lämna förslag på hur aktiva stödformer snabbare kan hjälpa till att etablera nya initiativ, producenter, arrangörer eller projekt på Stockholms kulturarena. Särskild uppmärksamhet ska ägnas verksamheter som strävar efter att nå publikgrupper som är svagt företrädda i stadens kultur- och föreningsliv. Det är prioriterat att utarbeta nya system för oberoende kvalitetsmätning av de kulturverksamheter som staden stödjer.

Istället för att kulturförvaltningen enligt kommunal praxis gett kulturnämnden en skrivbordsprodukt har förvaltningen utarbetat förslaget i en öppen process under våren. En arbetsgrupp och en referensgrupp har använts som samtalspartners och stöd när förvaltningen nu tar fram sitt förslag. Grupperna har träffats ett antal gånger och det har också genomförts individuella djupintervjuer. De som suttit i grupperna är bollplank i processen, de har tillfört input och bidragit med erfarenhet. Förvaltningen har också genomfört två workshops med det fria kulturlivet, se här.  Såväl verksamheter som fått stöd som de som inte fått stöd deltog. Att man på detta sätt involverar en bred grupp redan innan det finns ett förslag ger större möjligheter att påverka förslagets innehåll och är ganska nytt. Men öppenhet leder också till osäkerhet. Något av den speglas i artiklar i SvD här och här och här.

Jag noterar att några av de farhågor som vädras inför förändringen handlar om de problem som finns i det gamla systemet och är skälet till att det ska göras om; bristen på förutsägbarhet och långsiktighet är ju just varför reglerna måste ändras! Det nya stödet ska göra det möjligt att söka stöd för mera än ett år, vilket idag inte är möjligt. Det nya stödet ska vara transparent och ha tydliga motiveringar i både bifall och avslag. Det nya stödet ska behandla alla lika – såväl de som tidigare haft stöd som de som inte haft. Det nya stödet ska uppmuntra samarbeten och nya intäkter – inte motverka dem. Det nya stödet ska uppmuntra kvalitetsutveckling bland annat genom ökat inflytande för referensgrupper, gärna med internationellt deltagande. I det nya stödet ska man inte behöva vara kulturbyråkrat för att söka stöd – alla går in genom samma ansökningsdörr och dörren bör stå öppen hela året.

Den process om kulturförvaltningen nu har ansvar för kommer, i enlighet med uppdraget från kommunfullmäktige, att leda till att ett förslag läggs fram för beslut av kulturnämnden i augusti. Kulturnämnden har ansvar för att de medel som går till kulturstöd används på ett sätt som stärker Stockholms kulturliv och kommer såväl kulturutövare som publik och deltagare till godo. Målet med översynen och de nya reglerna är naturligtvis inte att ställa hela kulturlivet på ända – det viktiga med nya stödregler är de långsiktiga effekterna för Stockholms kulturliv i sin helhet. Vi behöver ett kulturstöd som kan följa med tiden, som på vissa sätt kan vara mer flexibelt – där det nya kan få ett snabbt stöd, oavsett när på äret det är. På andra sätt behövs möjligheter till mer långsiktig planering, för aktörer som idag tvingas leva från januari till januari, i branscher där man ofta behöver planera ett och ett halvt eller två år framåt.

Madeleine

Kommentarer»

1. Samråd för stödsystem « Från huvudstad till världsstad - 23 juni 2011

[…] Ett nytt system för stöd till det fria kulturlivet håller på att tas fram i enlighet med det uppdrag som formulerades i stadens budget, som jag har skrivit om tidigare på bloggen. […]

2. Förslaget på kulturstöd ut på samråd « Från huvudstad till världsstad - 5 september 2011

[…] konstnärlig förnyelse och kvalitet, som jag tidigare har skrivit om här, här och här.  Översynen skulle lämna förslag på hur aktiva stödformer snabbare kan hjälpa till att […]

3. Dags för beslut om det nya kulturstödet « Från huvudstad till världsstad - 29 oktober 2011

[…] nu framme för beslut av ett nytt system för kulturstöd. Som jag skrivit tidigare (här, här,  här, här och här) så har kulturlivet haft starka synpunkter på bristerna i stödsystemen under […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: