jump to navigation

Dags för beslut om det nya kulturstödet 29 oktober 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags:
trackback

Efter en lång process är vi nu framme för beslut av ett nytt system för kulturstöd. Som jag skrivit tidigare (härhär,  härhär och här) så har kulturlivet haft starka synpunkter på bristerna i stödsystemen under alla de år jag varit kulturpolitiker. Det har handlat om bristen på långsiktighet, frånvaron av motiveringar av beslut, svårigheten att komma in i systemen, hindren att ändra inriktning på sin verksamhet, tillkortakommanden vad gäller att få stöd till nya kulturella företeelser och samarbeten, risken för att kulturstöden urholkas av ökande lokalkostnader, att olika konstformerna behandlats olika, att det har varit svårt att veta vilken sorts stöd man kan söka, att stöden motverkat de som sökt också andra intäktskällor o s v. Jag känner mig därför glad över att vi har haft en så öppen och transparent process i framtagandet av de nya riktlinjerna vilket har lett till ett bra förslag som jag är övertygad om kommer att tjäna stockholmskulturen väl.

En del av bakgrunden till att vi tog tag i frågan kring ett nytt kulturstöd var även att stadens revisorer 2006 och 2009 genomförde en granskning av kulturförvaltningens rutiner och arbetssätt runt kultur- och integrationsstödet. Granskningen resulterade i ett antal anmärkningar som betonade brister i utvärderingen av stödmottagare i förhållande till nämndens mål, rutiner och prioriteringar i beredning av stödet samt betonade vikten av ökad tydlighet, transparens och rättssäkerhet.

Detta tillsammans med ovan redovisade synpunkter från det fria kulturlivet ledde fram till att kommunfullmäktige i stadens budget för 2011 gav kulturnämnden i uppdrag att göra en översyn av kulturstödet med målet att stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet. Jag har tidigare skrivit om detta i länkarna ovan. Översynen skulle också lämna förslag till hur stödet snabbare kunde hjälpa till att etablera nya initiativ, producenter, arrangörer eller projekt på Stockholms kulturarena. Särskild uppmärksamhet skulle ägnas verksamheter som strävar efter att nå publikgrupper som är svagt företrädda i stadens kultur- och föreningsliv.

I utvecklingsarbetet som pågått under hela 2011 har kulturförvaltningen samarbetat med representanter från Stockholms kultur- och föreningsliv. Dels genom en arbetsgrupp, som under våren arbetat tillsammans med kulturstrategiska avdelningen med att formulera ett förslag till kulturstöd, dels med en referensgrupp som fått möjlighet att delge åsikter och erfarenheter i intervjuer.

I maj och juni genomfördes workshops där stora delar av det från staden stöttade kultur- och föreningslivet var inbjudna för att kommentera en skiss på förslaget om stödsystem. Sammantaget har processen omfattat över 400 personer från kultur- och föreningslivet. 150 barn och unga har tillfrågats om fördelningen av medel till kultur och skriftliga inspel från ett tjugotal verksamheter har vävts in i utformandet av förslaget.

Under våren framkom att stora delar av kulturlivet tyckte att tiden för att komma med reaktioner på förslaget var för kort varpå det i juni beslutades att processen skulle förlängas med en samrådsperiod under september. 28 svar har inkommit och därefter har kulturförvaltningen justerat förslaget vilket går att läsa i tjänsteutlåtandet.

När det nya kulturstödet nu är färdigt för politisk behandling och beslut så kan man skönja några viktiga förändringar jämfört med tidigare riktlinjer:

• Förstärkt fokus på kvalitet

• Förstärkt fokus på publik verksamhet

• Möjlighet att söka för 3-årig programverksamhet och fler ansökningstillfällen

• Ett nytt utvecklingsstöd införs

• Flerkulturella program ges högre prioritet

• Förstärkt referensgruppsarbete med ökad transparens och förändrat arbetssätt inom kulturförvaltningen

Jag är övertygad om att alla dessa punkter är nödvändiga för att få ett vitalare och rikare kulturliv där de fria kulturlivet även har möjlighet till långsiktighet. Av de invändningar mot det gamla systemet som jag skrev om i början på detta blogginlägg så är samtliga tillgodosedda. Inte minst viktigt är att det nya stödet klart avpolitiserar kvalitetsbedömningarna och verkligen ser till att armlängds avstånd upprätthålls mellan politik och kulturliv, samt hur sakkunniga utvärderare och referensgrupper genom bedömningar kan stimulera utvecklingen inom kulturlivet.

Madeleine

Kommentarer»

1. Beslut om kulturstöd fattat « Från huvudstad till världsstad - 8 november 2011

[…] har i sina delar varit känt en längre tid. Jag har skrivit om det många gånger, senast här. Här under punkt 13 hittar du förslaget som nu […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: