jump to navigation

Förslaget på kulturstöd ut på samråd 5 september 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags:
trackback

I Stockholms stads budget 2011 fick kulturnämnden i uppdrag att göra en översyn av kulturstödet med målet att stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet, som jag tidigare har skrivit om här, här och här.  Översynen skulle lämna förslag på hur aktiva stödformer snabbare kan hjälpa till att etablera nya initiativ, producenter, arrangörer eller projekt på Stockholms kulturarena. Särskild uppmärksamhet skulle ägnas verksamheter som strävar efter att nå publikgrupper som är svagt företrädda i stadens kultur- och föreningsliv.

Kulturförvaltningen har under våren 2011 genomfört en översyn och arbetat fram ett förslag till ett utvecklat stödsystem i dialog med det fria kultur- och föreningslivet. Trots den öppna processen framkom en önskan om ytterligare beredningstid som ett genomgående önskemål. Då förvaltningen framförde dessa synpunkter till mig gav jag kulturförvaltningen i uppdrag att föreslå en tidplan som möjliggjorde ett samrådsförfarande under hösten. Nu är kulturförvaltningens förslag klart och ska skickas ut på samråd.

Med kulturstödet vill staden satsa på befintligt kvalitativt kultur- och föreningsliv och samtidigt stödja utvecklingen av nya konstnärskap, nya idéer och nya sätt att möta en publik. Utgångspunkten är att konst och kultur ska beröra och omfatta fler och att mångfaldsaspekten ska förtydligas. Särskilt fokus ligger på kvalitetsaspekten. De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare är framförallt:

–          Förstärkt fokus på kvalitet

–          Fokus på program och publik verksamhet

–          Möjlighet att söka för 3-årigt program

–          Nytt utvecklingsstöd införs

–          Flerkulturella program prioriteras

–          Förstärkt referensgruppsarbete

Nu ska tjänsteutlåtandet, som i sin helhet ligger på här, ut på ett brett samråd innan det kommer tillbaka till politikerna för beslut i kulturnämnden.

 Madeleine

Kommentarer»

1. lfogel - 10 september 2011

Hoppas på framgång för förslaget

2. Vad tycker du? « Från huvudstad till världsstad - 28 september 2011

[…] dag las det ut på kulturförvaltningens hemsida. Syftet med det nya systemet är att skapa ett system som både är mer flexibelt, samtidigt som det ger kulturskaparna större möjligheter att pl…. Stadens stöd till det fria kulturlivet skall leda till […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: