jump to navigation

Fonden för innovativ kultur växer 3 oktober 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: ,
add a comment

Nu står det klart att Innovativ Kultur – Stockholms stads resurs för nyskapande konst och kultur – utökas till att omfatta också Huddinge kommun, Nacka kommun, Stockholms läns landsting och Värmdö kommun. Innebörden blir ett kraftfullt tillskott för gränsöverskridande samarbeten, innovation och kulturell förnyelse i regionen.

Innovativ Kultur startades 2008 på initiativ av Stockholms stad och har till dags dato hjälpt till att finansiera 106 projekt. En fond för nyskapande kultur var och är en del av vårt incitamentspaket för att få kulturlivet att växa, där också kulturbonusen ingår. Här kan du läsa det tjänsteutlåtande från 2008 som låg till grund för fonden.

2012 delades 3 miljoner kronor ut och Innovativ Kultur hade totalt ca 320 sökande. I verksamheten ingår också kvalificerad rådgivning och ett omfattande nätverksskapande. Med det nya regionala samarbetet kommer såväl finansieringen som rådgivningsverksamheten och nätverket att växa.

Innovativ Kultur drivs nu som ett samarbete mellan de deltagande parterna. Detta medför utökade medel och höstens utlysning omfattar 3,2 miljoner kronor av årets total på 5,2 miljoner kronor.

/ Madeleine

Läs det gemensamma pressmeddelandet här.

4,7 miljoner till Innovativ Kultur 5 juli 2012

Posted by jonasuebel in Från huvudstad till världsstad, Internet och kulturen, Kultur för fler.
Tags: , ,
1 comment so far

I går kom den glädjande nyheten att Fonden Innovativ Kultur tilldelas 4 721 688 kronor från Stiftelsen framtidens kulturs sista utdelning. 

Innovativ kultur startade på uppdrag av Stockholms stad hösten 2008, som en del i de så kallade växtpengarna. Det är ett resurscentrum för alla som arbetar med nyskapande projekt, experiment och skapar samarbeten mellan kultur, näringsliv och akademi.

Stiftelsen framtidens kultur hade till uppgift att främja ett vitalt kulturliv genom att ge bidrag till långsiktiga och nyskapande kulturprojekt. Stiftelsen, som bildades 1994 av svenska staten, disponerade för detta syfte medel från de upplösta löntagarfonderna. Innovativ Kultur tilldelas pengarna då Framtidens Kultur ”bedömer verksamheten som intressant och utvecklingsbar, det intresse som visats av andra parter i Stockholmsregionen tyder på att även andra delar denna uppfattning.”

Nu hoppas vi att dessa pengar som Innovativ kultur tilldelats, ytterligare kan bidra till att skapa förutsättningar för hittills oprövad verksamhet, nya konstellationer, samarbeten och gränsöverskridande kultur.

Jonas

 

Som man breddar får man skörda 5 juni 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Konstnärlig frihet, Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

Igår deltog jag i en paneldiskussion på ABF-huset i Stockholm i en debatt med den klatschiga rubriken ”Som man breddar får man ligga”. I panelen satt även Jonas Andersson, Framtidens kultur, och Ingrid Lomfors, Kulturbryggan. Samtalet leddes av idéhistorikern och kulturskribenten David Karlsson, inte minst känd för sin uppmärksammade bok En kulturutredning: pengar, konst och politik (Glänta 2010). Detta föredömliga debatt-initiativ kom från Tensta konsthall, Konsthall C, Marabouparken, Mossutställningar och Botkyrka konsthall.

I inledningen till samtalet höll Karlsson en kort genomgång om breddad finansiering där han läste upp det talande citatet från Statens kulturråds publikation Kulturens ickeoffentliga finansiering (2010:4): ”Om man blickar utanför landets gränser är det svårt att hitta något annat land som har en mer restriktiv skattelagstiftning än Sverige när det gäller att stimulera till privat stöd till kulturell verksamhet.”

Du som följt den här bloggen känner väl till min hållning i frågan: Vill vi att kulturen ska ta större plats i samhället öch nå fler måste vi våga tala om tillväxt. Och ska kulturlivet uppleva tillväxt krävs det att fler är med och bidrar. Om detta, åtminstone enligt min mening, var panelen relativt eniga om.

En del i detta är skapa incitament i skattelagstiftningen för både privatpersoner och företag att bidra, en annan att genom de offentliga bidragssystemen uppmuntra kulturlivets aktörer att öka sina egna intäkter (exempelvis biljettintäkterna). I Stockholms stad har vi sedan Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken arbetat särskilt med sistnämnda. Vi har grundat Kulturdirekt som har i uppdrag att hjälpa de fria aktörerna med marknadsföring och biljettförsäljning, infört att den som ökar sina egna intäkter får en bonus från staden och bldat en fond för nyskapande kultur. Detta samtidigt som de offentliga stöden till det fria kulturlivet har höjts dramatiskt.

Till min stora glädje framförde många även åsikten att en ökad breddad finansiering ökar kulturlivets oberoende från den politiska makten och därmed kulturlivets autonomi i samhället. Diskussionen om breddad finansiering får inte stanna – även om det är oerhört viktigt – vid en fråga om kronor och ören.

Om du missade paneldiskussionen, misströsta inte. Eftersom ABF sände allt via webben kan du genom att klicka här se paneldiskussionen i sin helhet.

/ Madeleine

David Karlsson har nu skrivit en kort sammanfattning av debatten som du kan läsa genom att trycka här.

Framtidens kultur satsar 3 miljoner på Stockholmskultur 17 december 2009

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , ,
1 comment so far

Pressmeddelande, 2009-12-17

Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och idrottsborgarråd

FRAMTIDENS KULTUR SATSAR 3 MILJONER PÅ STOCKHOLMSKULTUR

– Det är nu klart att Stiftelsen framtidens kultur går in med 3 mkr till Fonden för innovativ kultur. Satsningen innebär ett glädjande steg framåt för den nyskapande konsten i Stockholm.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) med anledning av att Stiftelsen framtidens kultur beslutat att bidra med 3 miljoner till Stockholms stads fond för innovativ kultur.

(mer…)

Vi underlättar för teatrarna att öka sina intäkter 28 september 2009

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
2 comments

Det ska löna sig för det fria kulturlivet att öka sina intäkter. Därför har staden infört de så kallade växtpengarna, med bland annat ett bonussystem i kulturstödet, skälig betalning till konstnärer, en fond för nyskapande kultur och flera andra saker. Nyligen har vi också sjösatt ett program för bättre villkor för stadens musikliv.  Nu tar vi nästa steg för att underlätta för teatrarna att öka sina intäkter.

Stockholm har ett mycket livaktigt teaterliv och gott om scener runt om i staden. Scenerna fyller en viktig funktion i för de fria grupperna och skapar kreativa mötesplatser för många människor. Men för många grupper är också själva teaterlokalerna en outnyttjad resurs som skulle kunna inbringa viktiga intäkter. Många teatrar skulle kunna hyras ut när uppsättningarna spelas i andra delar av landet, i perioder mellan det att en uppsättning läggs ned och de nya repetitionerna börjar, eller under andra tider när de inte används.

Det är dock en komplicerad och arbetstung uppgift att hitta dem som vill hyra, och sedan hantera själva bokningarna. På idrottsförvaltningen finns dock en bokningsenhet som fyller precis denna uppgift för stadens samlingslokaler, och som utöver bokningarna för de föreningar som är beviljade subventionerad taxa eller nolltaxa, sköter administrationen av bokningarna till privata fester, konferenser, möten mm. Denna bokningsenhet borde också kunna omfatta teatrar.

Madeleine har därför, tillsammans med sina allianskolleger i kulturnämnden och idrottsnämnden, lagt en skrivelse där kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna för idrottsförvaltningens bokningsenhet att även erbjuda sina tjänster till de teatrar och andra kulturaktörer i Stockholm som vill hyra ut sina lokaler när de inte används.

Anna

Växtpengarna är det bästa vi gjort för scenkonsten 3 juli 2009

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , , ,
3 comments

Jag är tillbaka från Almedalen med många intressanta intryck, bland annat besökte jag ett antal spännande kulturseminarier. I dagens Svenska Dagbladet skriver Annagreta Dyring om detta och beskriver ett seminarium om scenkonsten. I panelen fanns bland andra Uppsala stadsteaters chef Linus Tunström, som skickade med frågan: ”Vilken var din största insats för att främja scenkonsten förra året?”.

Dyring menar att frågan lämnades obesvarad, men faktum är att den besvarades av alla partier i en debatt om kulturpolitik senare på eftermiddagen. Mitt svar var att vi har infört växtpengar i Stockholm för att skapa tillväxt av publik och pengar i kulturen. Växtpengarna består av flera delar:

Växtpengarna har gynnat kulturen i stort i Stockholm, däribland scenkonsten. När årets bonus nyligen fördelades visade det sig att flera teatrar fick en god utdelning, exempelvis Fria teatern och Teater Tribunalen. Kulturdirekt, som sköts av det fria kulturlivet, består också till stor del av scenkonsten.

Om man bara stannar kvar så kan man få svar på sina frågor!

Madeleine