jump to navigation

Bokutlåningen ökar på Kulturhuset Stadsteaterns bibliotek 20 september 2013

Posted by angusthlm in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
4 comments

Bokutlåningen på Kulturhuset Stadsteaterns bibliotek har sedan 2011 ökat från ca 59 800 utlån till ca 72 300, det visar halvårsstatistiken (tertial 1 och 2, januari-augusti) från Stockholms stadsbibliotek. Särskilt positivt är att barnboksutlåningen ökat från ca 22 500 till ca 29 200 lån.

De senaste åren har biblioteksverksamheten på Kulturhuset Stadsteatern utvecklats. Biblioteket Plattan har öppnats i direkt anslutning till Sergels Torg och högre upp i huset har ungdomsbiblioteket Tio Tretton öppnats. Tio Tretton är Sveriges första bibliotek som riktar sig specifikt till ungdomar mellan tio och tretton år.

Från och med i våras utökade Kulturhuset sina öppettider som en följd av kulturnämndens verksamhetsplan som nämnden antog i december 2012. För första halvåret 2013 har biblioteken i Kulturhuset varit öppna 270 timmar mer än föregående år.

/ Anders

Kulturhuset biblioteksstatistik

Skolbiblioteken lånar ut mer än någonsin 5 maj 2009

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
2 comments

Idag berättar DN och SvD om en rapport från Kulturrådet som visar att skolbiblioteken i landet blir färre. I Stockholmhar vi god tillgång på skolbibliotek, vilket skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) beskriver på sin blogg. Vi kan också se att besöken vid skolbiblioteken ökar kraftigt. Mellan 2007-2009 ökade utlåningen i stadens grundskolebibliotek med 70 procent. För gymnasieskolorna är ökningen 25 procent under samma period. Utlåningen vid stadsbiblioteken ökade mellan 2006 och 2008 med 2,9 procent.

Stockholm har de senaste åren gjort stora satsningar på biblioteken. Alla stadens bibliotek är till för att användas, såväl av skolelever som av andra. En ny biblioteksstruktur har tagits fram för att biblioteken ska ligga där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill gå dit.

Anna

Boklånen på skolbiblioteken ökar och ökar 27 januari 2009

Posted by Erik in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: ,
12 comments

Idag rapporterar både DN och Radio Stockholm att Stockholms skolbibliotek lånar ut allt fler böcker.  Grundskolebiblioteken har ökat sina utlån med 70 procent sedan 2006 och gymnasiebiblioteken med 25. Även utlånen på stadsbiblioteken ökar.

Vår förhoppning är att detta är ett resultat av den satsning på läsning och bibliotek som folkpartiet gjort sedan maktskiftet 2006 inom såväl kulturpolitiken som utbildningspolitiken.

Erik

(Sthlm City)

Pressmeddelande, 2009-01-27

Lotta Edholm (FP), skolborgarråd

Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och idrottsborgarråd

Jonas Uebel, biträdande pressekreterare

076-122 91 77, jonas.uebel@stadshuset.stockholm.se

SKOLBIBLIOTEKENS UTLÅNING ÖKAR KRAFTIGT

– Det är oerhört positivt att skolbiblioteken har fått ett rejält uppsving. Detta är ett tydligt resultat av vår stora satsning på läsning i skolorna.

Det säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) med anledning av att nya siffror visar att utlåningen i stadens grundskolebibliotek har ökat med 70 procent mellan 2007-2009.

(mer…)