jump to navigation

En timme i rullstol med Unga Rörelsehindrade Stockholm 3 oktober 2013

Posted by jonasuebel in Öppna upp det offentliga rummet.
Tags: ,
add a comment

rullstol

Idag ägnade Madeleine och andra politiker en timme i rullstol tillsammans med Ina Åkerberg och Björn Häll-Kellerman från Unga Rörelsehindrade Stockholm. Det var en lärorik upplevelse, som gav bättre insikt i den ofta utmanande vardag som många människor med funktionshinder möter.

Både Ina Åkerberg och Björn Häll-Kellerman berättade om de utmaningar och fördomar som de möter, och om organisationens mål att rörelsehindrade ska ges samma möjligheter i samhället.

Det görs mycket inom staden för att underlätta för funktionshindrade; ombyggnad av övergångsställen, busshållplatser, trappor och offentliga toaletter. Medborgarundersökningen 2013 visar glädjande nog att fler tycker att det är enkelt att ta sig fram i Stockholm men mycket finns kvar att göra inte minst inom skola, kultur och idrott.

/ Jonas