jump to navigation

Public service kommer att förlora sin legitimitet 25 juni 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , ,
1 comment so far

När Svt började sända sina schemalagda kanaler via internet blev oron stor för att man skulle bli tvungen att betala tv-avgift för innehav av datorer, smarta mobiler och surfplattor. Radiotjänsts ordförande tillika VD för Svt, Eva Hamilton, meddelade dock att så inte skulle bli fallet.

Den uppfattningen eller tolkningen av lagen delade dock inte Radiotjänst. Computer Sweden kunde sedan avslöja att Radiotjänst börjat jaga datorinnehavare. Många blev – föga förvånade – upprörda över tilltaget och några datorägare som Radiotjänst har försökt driva in de 2076 kronorna från har överklagat till förvaltningsrätten i Luleå. Igår meddelades dock att Radiotjänst gjort rätt – alla som har en dator med internetuppkoppling är skyldig att betala tv-avgift enligt förvaltningsrätten, läs mer om detta här. Om Radiotjänst har rätt att göra detsamma för mobiler och surfplattor är inte avgjort än men ägare till dessa apparater som Radiotjänst har krävt avgiften av har också de överklagat.

Man kan ha många åsikter om en dator med uppkoppling verkligen ska anses vara en tv-mottagare likställd med en vanlig tv. Men egentligen är det logiskt med tanke på hur dagens avgiftsmodell är konstruerad. Kan man se tv – ja då ska man betala tv-avgift.

Det finns dock en lösning som kan lösa avgiftsmodellens gordiska knut: Att helt enkelt göra om avgiftsmodellen så att alla med en inkomst betalar avgiften via skatten. En sådan lösning skulle ha flera fördelar, du kan läsa om detta i mina tidigare inlägg i debatten här, här och här.

Dessvärre stängde regeringen den möjligheten i förra veckan då man slog fast att nuvarande avgiftsmodell ska finnas kvar fram till 2020. Att man ska utreda frågan är bra men en klen tröst för de datorägare som fram till dess ska betala tv-avgift – oavsett om de ser på tv via datorn eller ej. Det hade varit bättre om regeringen vågat ta tjuren vid hornen och ändrat avgiftsmodell en gång för alla. Som det nu är riskeras både licensens och public service legitimitet.

/ Madeleine

Läs mer: Dags att pensionera tv-licensen
Läs mer: Tv-avgiften en generationskonflikt
Läs mer: Radiotjänst tar sikte på småföretagare
Läs mer: Tv-licens även för datorer

Dagens tv-avgift kvar 19 juni 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , , , ,
add a comment

Sedan Public service-kommittén lämnade sitt betänkande har frågan om framtidens finansiering av tv och radio i allmänhetens tjänst debatterats flitigt. Kommittén framhöll att en obligatorisk tv-avgift är förenlig med public service fortsatta oberoende. Huvudargument för att behålla dagens tv-avgift är därför ett ickeargument.

Den senaste tiden har buden varit många vad som gäller och vad som ska gälla för dagens tv-avgift. Svt:s VD och Radiotjänsts ordförande Eva Hamilton gav först beskedet av att reguljära sändningar via nätet inte skulle betyda att den som äger en smart mobiltelefon, surfplatta eller dator med internetuppkoppling skulle jagas på licenspengar av Radiotjänst. Det visade sig vara ett tomt löfte. Så fort Svt började med reguljär webbsändning kom tv-avgiften som ett brev på posten till landets alla internetanvändare. När Computer Sweden uppgavatt Radiotjänst börjat ta in avgift för dessa apparater skrev jag på Expressens debattsida, läs inlägget här.

Det finns en mycket rimlig lösning på detta jagande och andra problem förknippade med dagens avgiftsmodell. Public service-kommittén föreslog att dagens modell för tv-avgift skulle slopas och ersättas med en obligatorisk tv-avgift (eller som de också kallar det: tv-skatt). Fördelarna med en sådan lösning är många.

För det första. Varje samtal Radiotjänst ringer i sin uppdaterade avgiftsjakt gröper ur legitimiteten för public service. Kopplingen mellan innehav av en surfplatta och att använda surfplattan till att se på Svt är långt ifrån lika självklart jämfört med att ha en tv och se på Svt. Kanske inte i Eva Hamiltons eller Radiotjänsts ögon, men i vanliga människors ögon.

För det andra. Dagens avgiftsmodell där det är tv-mottagaren som avgör om man ska betala tv-avgift kommer alltid att innebära ett visst mått av kontroll på ett eller annat sätt. Ökända är Radiotjänsts tv-pejlingar och påringningar för att kontrollera tv-innehav. Med en avgiftsmodell som är obligatorisk blir kontrollerna överflödiga.

För det tredje. En avgiftsmodell där Radiotjänst är överflödig skulle innebära att kostnaderna för uppbörden skulle kunna minska med cirka 125 miljoner kronor per år, enligt public service-utredningen. En obligatorisk avgift skulle också innebära att avgiftsskolket försvann. Dagens skolk innebär ett bortfall på knappt en miljard kronor per år. Båda dessa effektiviseringar skulle antingen kunna gå till mer tv och radio i allmänhetens tjänst eller till sänkt avgift.

Den huvudsakliga invändningen mot en sådan modell handlar om att en obligatorisk tv-avgift skulle hota public service-företagens fortsatta oberoende.

Det är en adekvat fråga att ställa. En oberoende tv och radio som kan granska makten anser jag som liberal vara det absolut viktigaste uppdraget för public service. Det är tv och radio i demokratins och yttrandefrihetens tjänst. Men ett fortsatt oberoende kan förenas med en ny avgiftsmodell där medlen hålls vid sidan av statsbudgeten och därmed utom räckhåll för finansministern. Man skulle med andra ord få alla fördelarna med en effektivare och rättvisare avgiftsmodell samtidigt som oberoendet för public service även fortsättningsvis skulle kunna garanteras.

Propositionen Bildning och tillgänglighet – radio och tv i allmänhetens tjänst som presenterades av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) idag stänger dock möjligheten för en ny avgiftsmodell. Vi som väntar på en bättre, effektivare och mer rättvis avgiftsmodell får vänta till nästa decennium på chansen att avskaffa en förlegad och integritetskränkande tv-avgift. Regeringen hade chansen men tog den inte. Alla som har en dator, surfplatta eller smart mobiltelefon får fram till dess vänja sig vid Radiotjänsts uppbördsjakt.

/ Madeleine

Läs mer: Nya tv-avgiften dyrare för höginkomsttagare
Läs mer: Ett digitaliserat marknät gör det möjligt att sända fler kanaler

Olyckligt uttalande av Anders Borg (M) 23 maj 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: ,
1 comment so far

Igår uttalade sig finansminister Anders Borg (M) om att någon förändring av radio- och tv-licensen inte är aktuell. Det är ett olyckligt uttalande och dessutom obegripligt med tanke på de senaste årens tekniska utveckling.

Det ska sägas att TV-licensen historiskt varit en lösning som tjänat public service väl. Samtidigt som det garanterat SR, Svt och UR en finansiering har det hållit finansiering på ett visst avstånd från politikerna (även om riksdagen beslutar om licensavgiftens storlek) och statsbudgeten. Nackdelen är dock licensskolket och den integritetskränkning som Radiotjänsts spaningar efter skolkare utgjort liksom att en viss del av licenspengarna går till ”indrivningsverksamheten”.

Idag ser dock verkligheten helt annorlunda ut då i stort sett alla hushåll i Sverige har tillgång till TV, antingen via apparat eller dator. Att systemet är daterat blev inte minst uppenbart då Radiotjänst påbörjade en jakt på alla dem som äger en dator då man numera kan se Svt-sändningar på nätet. Något Eva Hamilton, VD för Svt, hade uttalat inte skulle ske. Läs mitt inlägg i Expressen om TV-licensen här.

Jag tillsammans med Folkpartiets kulturpolitiske talesperson Ulf Nilsson pläderar för en lösning där public service finansieras via skattesedeln. Fördelen med en sådan lösning är flera. Avgiftsskolket skulle försvinna. Skolket innebär idag ett bortfall på omkring en miljard kronor som antingen kan gå till verksamheten eller till lägre kostnad. Man skulle kunna slopa kontrollerna och därmed lägga mer pengar på uppdraget att producera ett brett utbud av tv och radio i allmänhetens tjänst. Eller om man så vill sänka avgiften. Den integritetskränkning kontrollen av tv-avgiften innebär skulle vara ett minne blott.

Den största invändningen brukar annars vara att programföretagens oberoende skulle minska. Detta ska man alltid vara orolig för. Man ska dock ha i minnet att riksdagen redan idag bestämmer över avgiftens storlek och att den utredning som presenterades för inte så längesedan föreslog en modell med skattefinansiering som skulle kunna gå vid sidan av statsbudgeten utom räckhåll för klåfingriga politiker.

/ Madeleine

Ulf Nilsson: tilltalande modell med skattefinansiering av public service 6 mars 2013

Posted by angusthlm in Internet och kulturen.
Tags: , ,
add a comment

För en vecka sedan avslöjade Computer Sweden att Radiotjänst börjat jaga smartphone- och datorägare på tv-avgift.  Bakgrunden till detta är att SVT börjat sända de så kallade linjära kanalerna (eller på vanlig svenska tv) över internet.

Dagen efter avslöjandet publicerade Expressen en artikel där Madeleine framförde sina synpunkter om det nya tilltaget och att dagens tv-avgift borde ersättas av en tv-skatt.

Fördelen med en skattefinansiering är flera. Avgiftsskolket skulle försvinna. Skolket innebär idag ett bortfall på omkring en miljard kronor som antingen kan gå till verksamheten eller till lägre kostnad. Man skulle kunna slopa kontrollerna och därmed lägga mer pengar på uppdraget att producera ett brett utbud av tv och radio i allmänhetens tjänst. Den integritetskränkning kontrollen av tv-avgiften innebär skulle vara ett minne blott.

Den största invändningen är att programföretagens oberoende skulle minska. Detta är ett ihåligt resonemang eftersom tv-avgiftens storlek redan idag bestäms av riksdagen och att en framtida tv-skatt skulle kunna gå vid sidan om statsbudgeten utom räckhåll för klåfingriga politiker.

Nu reagerar även vice ordföranden i riksdagens kulturutskott, Ulf Nilsson (FP), på Radiotjänsts nya tilltag. I ett pressmeddelande som skickades ut i eftermiddag säger han:

”Dagens tv-licens, knuten till innehavet av en tv-apparat, bör avskaffas och ersättas av en ny teknikoberoende avgiftsmodell. En tilltalande modell är att alla vuxna med viss inkomst betalar samma belopp till public service via skatteinbetalningen.”

Läs hela pressmeddelandet i sin helhet genom att trycka här.

/ Anders

Radiotjänst jagar datoranvändare 28 februari 2013

Posted by angusthlm in Internet och kulturen.
Tags: , , ,
add a comment

expressen radiotjänst

I dagens Expressen skriver Madeleine om att Radiotjänst börjat kräva in tv-avgift för datorinnehav. En längre version av debattartikeln finns att läsa på Expressens hemsida, läs den genom att trycka här.

/Anders

Läs mer: Nu jagar Radiotjänst datorägare
Läs mer: Datorägare krävs på tv-avgift