jump to navigation

TV-licensen – gör om, gör rätt 13 juni 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , ,
2 comments

Högsta förvaltningsdomstolen har idag slagit fast att en innehavare av en dator med internetuppkoppling inte kan krävas på tv-avgift. Det är ett positivt besked för public service. Efter högsta förvaltningsdomstolens besked är det är dags för regeringen att göra om och göra rätt, dags att finansiera public service via skatten.

Länge har vi dragits med en integritetskränkande och kostsam jakt efter licenspengar till public service. Än värre blev det sedan Svt började sända reguljära sändningar via nätet. Då började Radiotjänst kräva in tv-avgift även för personer som äger en surfplatta, smartphone eller dator med internetuppkoppling. Argumentet har ju varit att man nu via dessa kan se på Svt – precis som i en vanlig tv.

När nu högsta förvaltningsdomstolen har underkänt att den som äger en dator med internetuppkoppling ska betala tv-licensg är det dags att se hur man kan finansiera public service på andra sätt. Public service-kommittén föreslog att dagens modell för tv-avgift skulle slopas och ersättas med en obligatorisk tv-avgift (eller som de också kallar det: tv-skatt). Fördelarna med en sådan lösning är många.

Ett licenssystem kommer alltid att innebära ett mått av kontroll på ett eller annat sätt. Ökända är Radiotjänsts tv-pejlingar och påringningar för att kontrollera tv-innehav. Med en finansieing via skatten blir kontrollerna överflödiga.

En avgiftsmodell innebär att Radiotjänst blir överflödigt. Det skulle i sin tur innebära att kostnaderna för uppbörden skulle kunna minska med cirka 125 miljoner kronor per år, enligt public service-utredningen.

En finansiering via skatten skulle också innebära att avgiftsskolket försvann. Dagens skolk innebär ett bortfall på knappt en miljard kronor per år.

Den huvudsakliga invändningen mot en sådan modell handlar om att en obligatorisk tv-avgift skulle hota public service-företagens fortsatta oberoende. Detta är en naturlig invändning. En oberoende tv och radio som kan granska makten anser jag som liberal vara det absolut viktigaste uppdraget för public service. Det är tv och radio i demokratins och yttrandefrihetens tjänst. Men ett fortsatt oberoende kan förenas med en ny finansieringsmodell där medlen hålls vid sidan av statsbudgeten och därmed utom räckhåll för finansministern.

Det går att förena en effektivare och rättvisare finansieringsmodell samtidigt som oberoendet för public service även fortsättningsvis skulle kunna garanteras. Nu när Högsta förvaltningsdomstolen underkänt Radiotjänsts tolkning av lagen är det dags för regeringen att göra om och göra rätt.

/ Madeleine

Läs mer: Domen: Ingen tv-avgift för datorer
Läs mer: Vann mot Radiotjänst
Läs mer: Ingen tv-avgift för dator
Läs mer: Nicklas vann mot Radiotjänst

 

”Jakten fortsätter på licensskolkare”. Madeleine i DN 24 juni 2013

Posted by angusthlm in Internet och kulturen.
Tags: , ,
add a comment

Tv licens

I förra veckan presenterades propositionen Bildning och tillgänglighet – radio och tv i allmänhetens tjänst vilket Madeleine kommenterade här på bloggen. Dagen efter, strax före midsommar, rapporterade DN Kultur om bland annat turerna kring tv-avgiften och de kommande årens Public service. Genom att trycka på länken ovan kan du läsa artikeln.

/ Anders

Går att behålla oberoendet trots avskaffad TV-licens 24 augusti 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen, Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Enligt vad tidningen Resumé erfar så kommer public service-kommittén föreslå att den nuvarande TV-licensen avskaffas och att finansieringen av public service gå via skattesedeln. Detta skulle vara ett välkommet steg och helt i linje med Folkpartiets landsmötesbeslut förra året.

TV-licensen har historiskt varit en smart lösning då de faktiska brukarna har finansierat systemet och inte vältrat över kostnaden på alla andra som inte brukat mediet. Idag ser dock verkligheten helt annorlunda ut då i stort sett alla hushåll i Sverige har tillgång till TV, antingen via apparat eller dator. Att systemet är daterat blev inte minst uppenbart då Radiotjänst föreslog alla som äger en dator skall erlägga licensavgift då man numera kan se svt-sändningar på nätet

Det argument som brukar framhållas för att behålla TV-licensen – inte minst från Ewa Hamilton på SVT – är att den gör tv och radio oberoende från politiker. Detta är dock ett tämligen obegripligt resonemang eftersom licensens storlek redan bestäms av riksdagen genom lagstiftning.

Däremot är frågan om SVT:s och SR:s självständighet viktig att reflektera över. Man kan tänka sig många olika lösningar för att stärka självständigheten. Dels kan medlen från staten till programbolagen betalas ut för en längre tidsperiod. De påverkar statens kassahållning det år den större utbetalningen äger rum, men har ingen statsfinansiell betydelse. Dels bör styrelserna i mindre utsträckning bestå av politiker eller personer med politisk bakgrund. Dels bör skattefinansieringen kompletteras med en fondfinansiering från ett från politiken oberoende organ.

 Hur man än väljer att lösa detta så är ett avskaffande av tv-licensen inte en dag för tidigt.

Även SvD och DN skriver om detta idag. 

Madeleine