jump to navigation

Bokutlåningen ökar på Kulturhuset Stadsteaterns bibliotek 20 september 2013

Posted by angusthlm in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
4 comments

Bokutlåningen på Kulturhuset Stadsteaterns bibliotek har sedan 2011 ökat från ca 59 800 utlån till ca 72 300, det visar halvårsstatistiken (tertial 1 och 2, januari-augusti) från Stockholms stadsbibliotek. Särskilt positivt är att barnboksutlåningen ökat från ca 22 500 till ca 29 200 lån.

De senaste åren har biblioteksverksamheten på Kulturhuset Stadsteatern utvecklats. Biblioteket Plattan har öppnats i direkt anslutning till Sergels Torg och högre upp i huset har ungdomsbiblioteket Tio Tretton öppnats. Tio Tretton är Sveriges första bibliotek som riktar sig specifikt till ungdomar mellan tio och tretton år.

Från och med i våras utökade Kulturhuset sina öppettider som en följd av kulturnämndens verksamhetsplan som nämnden antog i december 2012. För första halvåret 2013 har biblioteken i Kulturhuset varit öppna 270 timmar mer än föregående år.

/ Anders

Kulturhuset biblioteksstatistik