jump to navigation

Stockholms bibliotek går mot strömmen – besök och utlåning ökar 8 september 2008

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
3 comments

Svd kultur skriver idag att besök och utlåning går ner vid de svenska biblioteken. I Stockholm går trenden i motsatt riktning. Fler och fler stockholmare besöker stadens bibliotek. Fler och fler böcker lånas ut och öppettiderna ökar.

Förra året ökade besöken totalt vid Stockholms stadsbiblioteks alla bibliotek med 6,5 procent och utlåningen ökade med 2,4 procent. Särskilt roligt är att utlåningen av barnböcker ökade med 5,2 procent. Även öppettiderna ökade med 2,8 procent.

De positiva siffrorna visar att Stockholms bibliotek har kompetens i toppklass. Men de är också en effekt av en medveten satsning på biblioteken. Satsningen började förra året, med ett nettopåslag på 3,5 mkr. I år har vi investerat 35 mkr i en ny biblioteksstruktur, som innebär att biblioteken ska ligga där människor är, exempelvis i tunnelbanan och i köpcentra.

Vi håller på att vända den nedrustning av biblioteken som den förra vänsterstyrda majoriteten hann med på sina fyra år vid makten. Under sista året av den förra mandatperioden med alliansstyre, 2002, fick biblioteken ett påslag från staden med 16 mkr. Nettoanslaget ökade därmed med över 7 procent, från 219 mkr till 235 mkr. Under vänsterstyrets sista år vid makten, 2006, låg bibliotekens nettoanslag på 223 mkr, en nedskärning på 12 mkr. Se tabellen här:

År

Majoritet

Nettobudget

2001

fp+m+kd

219

2002

fp+m+kd

235

2003

s+v+mp

234

2004

s+v+mp

222

2005

s+v+mp

223

2006

s+v+mp

223

2007

fp+m+kd

226,5

2008

fp+m+kd

226,5 + 35

Den s-märkta nedrustningen av biblioteken är över. Stockholms bibliotek ska vara i världsklass.

Madeleine

Biblioteken ska finnas där stockholmarna är 13 juni 2008

Posted by Erik in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
4 comments

I nästa vecka kommer kulturnämnden att fatta beslut om att skapa fler T-banebibliotek i Stockholm. Dagens Svd berättade även om arbetet som är en del förnyelsen av biblioteksstrukturen i Stockholm. Målen med hela arbetet är att stadens bibliotek ska vara anpassade efter var stockholmarna bor och rör sig nu och i framtiden, och inte efter hur det var för ett par decennier sedan.

Pressmeddelande, 2008-06-13

Madeleine Sjöstedt (fp):

STOCKHOLM PLANERAR FÖR NYA TUNNELBANEBIBLIOTEK

– Majoriteten i Stockholm fortsätter planera för nya bibliotek. Tunnelbanebibliotek vid Högdalen, Östermalmstorg och Bredäng är viktiga steg i att möta stockholmarna där de befinner sig.

(mer…)

Stockolm investerar i bibliotek i världsklass 14 maj 2008

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
3 comments

Stockholm inleder nu ett omfattande arbete för nya bibliotek för stockholmarna. Bibliotek i tunnelbanor, i köpcentra och i äldreboenden är exempel på hur de nya idéerna förverkligas.

(mer…)

Nya riktlinjer för stöd till studieförbunden 28 november 2007

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

Folkbildningen har en viktig roll i demokratins historia. Vi har flera starka studieförbund i Sverige, som gör insatser för folkbildning och demokratiutveckling. Studieförbundens roll i att förmedla bildning och bidra till delaktighet i samhället finns kvar och ska hela tiden möta de nya utmaningarna och samhällets förändring. Men de utmaningar vi idag står inför, är delvis andra än de som första halvan av 1900-talets anda skapade. Mot den bakgrunden införs nu nya riktlinjer för stadens stöd till och samarbetet med studieförbunden.

Eftersom staten, via Folkbildningsrådet, står för grundfinansieringen till studieförbunden, bör staden fördela sitt stöd så att det går till för staden särskilt viktiga saker. Hittills har omfattningen på verksamheten varit tongivande för stadens fördelning av stöd till studieförbunden. Vi vill nu lägga större vikt vid innehållet, för att på bästa sätt ta tillvara studieförbundens kompetens och verksamhet.

Även i fortsättningen ska verksamhetens omfattning vara avgörande för stödet, men stor vikt kommer också att läggas vid innehållsliga kriterier. Bland annat ska öppen, offentlig verksamhet, samverkan med etniska föreningar, integrationsverksamhet, verksamhet för funktionshindrade och verksamhet i förorter premieras.

Studieförbunden har ett viktigt ansvar i att förmedla demokratiska strukturer och bildning och att ge fler människor möjlighet att delta i samhället och den offentliga debatten. Alla dessa kriterier handlar om att ge fler människor chans att ta del av den offentliga debatten. De innebär också att studieförbunden fördjupar samarbetet med det fria kulturlivet, etniska föreningar och annat föreningsliv. På så sätt får studieförbunden en ännu tydligare integrerande roll och tar större plats i samhällslivet.

De nya riktlinjerna för stödet träder i kraft 2009. Stödsystemet kommer då att se ut så att 60 procent av stödet fördelas i grundstöd, 20 procent i volymstöd, baserat på omfattningen av verksamheten och 20 procent på de prioriterade områdena.

Under kommande år kommer kulturförvaltningen också att inleda ett tydligare och mer fördjupat samarbete med studieförbunden, för att få ett ännu bättre ömsesidigt utbyte. Bland annat ska information och marknadsföring om studieförbunden samordnas och förbättras, så att studieförbunden kan synas och profilera sig bättre. Ett samarbete mellan studieförbunden och stadens samlingslokaler ska också inledas, för att samverka kring de lokaler som finns i staden.

Jag tror att de nya riktlinjerna för stöd till och samarbete med studieförbunden kommer att ta tillvara på studieförbundens roll som folkbildare och mötesplats ännu bättre än idag. Det är ett steg i riktning mot ett Stockholm där fler är delaktiga.

Madeleine

Mer tillgängliga fritidsaktiviteter 8 november 2007

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

Stockholm har som mål att vara världens mest tillgängliga huvudstad 2010. En del av detta är att skapa tillgänglighet till fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. Därför införs nu bättre samordning av arbetet med en tillgänglig fritid för barn och ungdomar med funktionshinder, vilket Radio Stockholm berättade imorse.

Den viktigaste åtgärden för att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska få ett rikare fritids-, kultur-, och idrottsliv är att göra det ordinarie utbudet mer tillgängligt. Men tillgänglighetsarbetet kommer inte att lösa allt. Ett tydligt problem i Stockholm har varit att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i vissa stadsdelar inte haft kunskap om de fritidsaktiviteter som organiseras av andra stadsdelsnämnder, och därför inte kunnat delta. Samtidigt har antalet barn med liknande funktionsnedsättningar i samma stadsdel varit så få att det inte funnits resurser att organisera aktiviteter för dem.

(mer…)

Det blir storsatsning på bibliotek och idrottsanläggningar nästa år 12 september 2007

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Nu går jag till presskonferensen för presentationen av stadens budget för 2008. Här kommer de viktigaste punkterna för kultur- och idrottspolitiken. Hoppas att ni tycker det är rätt tänkt. Ni är självklart välkomna att kommentera nedan.

(mer…)

Nej till avgifter för boklån på bibliotek 6 juli 2007

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
add a comment

Pressmeddelande 2007-03-08

– Folkpartiet kommer aldrig att acceptera avgifter för att låna böcker på våra gemensamma bibliotek. I Stockholm går vi motsatt väg och gör en satsning på biblioteken för att öka tillgängligheten. Biblioteken ska fortsatt vara avgiftsfria.

– Alla människor, oavsett storlek på plånbok, har rätt till kunskap och information. Biblioteken har en oersättlig roll i att sprida läsandet till människor som inte har råd att fylla sina bokhyllor med böcker.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) med anledning av att moderaterna i riksdagen öppnar för avgifter för boklån på bibliotek.

– Jag kommer att slåss med näbbar och klor mot politiker som vill stöpa om våra avgiftsfria bibliotek. Biblioteken ska bli mer tillgängliga, inte mindre, avslutar Madeleine Sjöstedt (fp).

Stortsatsning på idrottsanläggningar 25 februari 2007

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
add a comment

Pressmeddelande 2007-01-24

– Stockholm är landets viktigaste idrottsstad och vi har elitlag i alla större idrotter. Det är därför glädjande att vi under 2007 satsar 272 miljoner på att bygga nya idrottsanläggningar och även rusta upp gamla.

– De kommande tre åren satsar vi 114 miljoner på ridanläggningar. Exempelvis byggs en helt ny anläggning i Sätra. Detta är en viktig jämställdhetssatsning.

– Vi kommer även att bygga fler konstgräsplaner. Det är viktigt att Stockholm befäster sin position som landets ledande fotbollsstad. Dessutom lägger vi 8,5 miljoner på att göra våra idrottsanläggningar mer tillgängliga för funktionshindrade.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt med anledning av att idrottsnämnden i går antog verksamhetsplanen för 2007
Idrottsnämndens verksamhetsplan i sammandrag:

* Ny ishockeyhall byggs i Hagsätra.* Vi genomför en stor satsning på ridanläggningar i Stockholm. Sammanlagt satsar vi 114 miljoner kronor, 2007-2009, på att bygga nya anläggningar och även rusta upp gamla. En ny ridanläggning byggs i Sätra och vi genomför även satsningar på upprustning av anläggningarna i Grimsta och Åkeshov.

* Det genomförs även en omfattande satsning på konstgräsplaner, totalt 36,8 miljoner kronor under 2007. Projekten Enskede IP, Mälarhöjdens IP, Västberga IP, Ängby IP och Skarpnäcks sportfält färdigställs under 2007. Dessutom fortsätter projekteringen för en ny konstgräsplan på Hjorthagens IP.

* Vi satsar även på att göra våra idrottsanläggningar mer tillgängliga för funktionshindrade. En satsning på 8,5 miljoner kronor under 2007.

* Upprustning av Stockholms stadion för 20 miljoner kronor.

* Tensta sim- och idrottshall rustas upp för 0,7 miljoner kronor.

* Under 2007 påbörjas byggandet av en ny fullstor idrottshall i Skanstull.

Vi satsar på idrottscentrum för funktionshindrade 25 februari 2007

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
add a comment

Pressmeddelanden – 2006-12-19

– Det är dags att vi underlättar för barn och ungdomar med funktionshinder att ta steget in i en idrottsförening. Vi lanserar därför en satsning på handikappidrotten genom att skapa ett idrottscentrum vid Bromma sjukhus.

– Idrottens hus kommer att utgöra en naturlig träffpunkt för alla idrottare med funktionshinder.

– En målsättning för folkpartiet under mandatperioden är att Stockholms idrottsanläggningar ska bli tillgängligare för funktionshindrade. Skapandet av ett idrottscentrum för funktionshindrade utgör ett viktigt delmål.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt med anledning av idrottsnämndens beslut att skapa ett idrottscentrum för funktionshindrade vid Bromma sjukhus. Staden köper idrottsanläggningen vid Bromma sjukhus av landstinget för 13 miljoner. Därutöver kommer staden att betala över två miljoner kronor årligen för verksamhetens drift. Stockholms handikappidrottsförbund har flyttat sitt kansli till Idrottens hus vid Bromma sjukhus.