jump to navigation

Het cykeldebatt 14 juni 2011

Posted by mhenriksson in Öppna upp det offentliga rummet.
Tags: , ,
1 comment so far

Debatten om cykling har hettat till ordentligt. I morse debatterades frågan i radio. Folkpartiet har länge tyckt att det ska vara möjligt att som cyklist svänga höger då det är fritt vid rött ljus. Det är roligt att nu fler tycker som vi. Lagändringen skulle inte skapa motsättningar mellan trafikslag utan istället underlätta trafikflödet. Stockholm är en växande storstad och vi behöver utveckla alla sätt att öka framkomligheten.

Det ska vara enkelt att cykla och ta sig fram i staden.

Malin