jump to navigation

Rasmus Jonlund (FP) ny ordförande i Strindbergsmuseet 5 februari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
1 comment so far

På gårdagens kulturnämnd utsågs stadens representanter till Stiftelsen Strindbergsmuseet. Jag är särskilt stolt över de två partikamrater som nu är utsedda. Min liberala kollega i nämnden  – Rasmus Jonlund – utsågs till ny ordförande för Strindbergsmuseet och Strindbergs Intima Teater. Tidigare kulturministern Birgit Friggebo (FP) utsågs som ersättare.

Rasmus har i Stockholms stad redan idag ett flertal förtroendeuppdrag inom kulturpolitiken för Folkpartiets räkning: ledamot i kulturnämnden, ersättare i styrelsen för Kulturhuset Stadsteatern, ordförande i stadens arkivutskott och ersättare i Stockholms stads konstråd. Som sig bör har Rasmus ett mycket stort kulturintresse. På sin blogg skriver Rasmus ofta och mycket om kulturpolitik.

Strindbergsmuseet förvaltar med museilägenheten och Intima teatern ett unikt och levande arv efter nationalförfattaren, dramatikern och konstnären August Strindberg. Med Rasmus Jonlund och Birgit Friggebo får Strindbergsmuseet två mycket kompetenta och kulturintresserade styrelseledamöter som både kan förvalta arvet och utveckla verksamheten. För Rasmus som ny ordförande kommer Birgit med sin stora erfarenhet att vara ett stort stöd.

Förutom Rasmus och Birgit valdes Ingemar Josefsson (S) till vice ordförande, Birgitta Persson (M) till ledamot, Agnes Koson (C) och Marja Sandin Wester till ersättare samt Johan Nilsson (M) till revisor. Övriga ledamöter utses en av Nordiska museets nämnd och en av Strindbergssällskapet. Mandatperioden är tre år.

Stiftelsen Strindbergsmuseet och Intima teatern är inte en del av Stockholms stads kulturförvaltning, men stadens kulturnämnd ska enligt stiftelsen Strindbergsmuseets stadgar utse ordförande, vice ordförande, en ledamot och suppleanter för dessa samt en revisor till styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet. Stiftelsen Strindbergsmuseet ska enligt stadgarna belysa August Strindbergs liv och verk genom permanenta och tillfälliga utställningar samt fortlöpande dokumentation. Det stadgas även att man ska upplåta lokaler till forskning och annan verksamhet i detta syfte. Från och med 2002 ingår också Strindbergs Intima Teater i Stiftelsen Strindbergsmuseet.

Rasmus skriver själv om utnämningen på sin blogg, läs här.

/ Madeleine

Strindbergsårets höjdpunkt öppnar strax 2 oktober 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: ,
add a comment

Idag har Dagens Nyheter ett stort uppslag om Liljevalchs konsthalls Strindbergssatsning ”August. En djefla utställning” som öppnar nu på fredag. Utställningen är en riktig kraftsamling med fokus både på nationalskaldens måleri och hans dramatik som kunnat bli verklighet genom det extraanslag Liljevalchs tilldelades av Stockholms stad med anledning av jubileumsåret.

För den breda allmänheten är Strindberg känd som dramatiker men att han också var en betydande bildkonstnär är bland många mindre känt. Ett måleri som bland annat förärat Strindberg med en stor utställning på Tate Modern i London för några år sedan. På Liljevalchsutställningen återfinns 25 oljemålningar, vilket med tanke på att den totala produktionen inte är större än 80 måste anses vara ansenligt.

Men som sagt, dramatiken har också sin plats på utställningen genom ett unikt samarbete mellan Liljevalchs och Stockholms stadsteater som under hela jubileumsåret med framgång lyft fram Strindberg på scen. Konsthallen har delats in i tretton tematiska rum vilka alla präglas av en Strindbergspjäs. I nio av rummen kommer Stadsteatern, under vissa tider, att framföra brottstycken ur pjäserna. Strindberg kan framträda som den allkonstnär han var, kanske för första gången någonsin.

Utställningen är den sista för säsongen på Liljevalchs och jag är övertygad om att den kommer att bli pricken över i:et för ett publikmässigt mycket starkt år för konsthallen.

/ Madeleine

Invigning av Strindbergåret 20 januari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
add a comment

På söndag sker den officiella invigningen av Strindbergåret 2012 på Stockholms stadsteater. Aldrig någonsin tidigare har stadens kulturinstitutioner samlats kring ett enda konstnärskap på samma sätt som under Strindbergsåret. Det är vårt bidrag i uppmärksammandet av den författare och dramatiker som mer än någon annan svensk skrivit in Sverige i litteraturhistorien.

Planeringen för Strindbergåret har pågått länge och det känns väldigt roligt att nu på söndag officiellt få inviga jubileet. Jag själv kommer att dra mitt strå till den konstnärliga stacken genom att under invigningen läsa ett väl valt stycke från ett av Strindbergs dramer. Jag sliter nu mitt hår över från vilket verk det ska tas.

I jubileet intar Stockholms stadsteater givetvis en nyckelroll i stadens hyllningar till dramatikern Strindberg. Under 2012  kommer såväl Dödsdansen, Fröken Julie, En dåres försvarstalEtt drömspel, Leka med Elden som Till Damaskus att spelas på teatern. Mycket Strindberg att se för den teaterintresserade med andra ord.

Även på Stockholms stadsbibliotek och i Stockholms stads skolor kommer Strindberg att uppmärksammas under året. Stadsbiblioteket har i samarbete med Författarcentrum valt ut En dårens försvarstal som årets Stockholm-läser-bok. Och till alla skolelever kommer den kärnfulla lilla novellen Ett halvt ark papper att delas ut under hösten. Har du en minut över, nu eller senare, tveka inte att läsa novellen online.

Men mest spännande av allt kommer nog utställningen August att vara som öppnar på Liljevalchs konsthall till hösten. På Liljevalchs kommer Strindberg nämligen att uppmärksammas i egenskap av den allkonstnär han faktiskt var, för även om Strindberg för en svensk publik mest är känd som dramatiker och romanförfattare var han även en mycket spännande bildkonstnär och fotograf. Därför har Liljevalchs valt att ställa ut Strindbergs konst i små ”teaterrum” i vilka Stadsteatern även kommer att spela små fragment ur olika Strindbergpjäser. Allkonstnären Strindberg hamnar därmed i sitt rätta element, kanske för första gången någonsin. Under året lägger Liljevalchs även ut små dagboksanteckningar från den omtalade Ockulta dagbokentwitter.

Förutom att uppmärksamma Strindberg på de egna institutionerna har staden även givit Strindbergs Intima Teater och Strindbergsmuseet extra medel för att fira jubileet.

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som händer under Strindbergåret ska du gå in på www.stockholm.se/strindberg .

/ Madeleine

Strindberg@Twitter 22 december 2011

Posted by angusthlm in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , ,
1 comment so far

Med bara några få dagar kvar till Strindbergsåret har nationalförfattaren August Strindberg börjat twittra. Igår lämnade han det något kryptiska meddelandet ”Karlavagnen stod kl 8.15 e.m midt för salsfönstrets spröjs.”

Givetvis är det inte Strindberg själv som lagt upp notisen, även om han säkerligen skulle ha varit förtjust i om något av hans ockulta experiment hade visat sig resultera i att hans ande återvänt från de döda lagom till jubileet.

Men de små notiserna är faktiskt av Strindbergs penna, hämtade från den dagbok han förde mellan åren 1896-1908, den så kallade Ockulta Dagboken. Att de läggs ut på twitter med en fördröjning om litet över 100 år är en del av Stockholms stads firande av nationalförfattaren.

Ett kul grepp av Liljevalchs konsthall som genomför projektet i anslutning till utställningen August som öppnar hösten 2012. Säkerligen hade ett medium som twitter passat Strindberg som aldrig var sen att meddela offentligheten sin mening.

Strindbergsåret har annars redan tjuvstartat i Stockholm. Under året har såväl Fröken Julie, Dödsdansen och Leka med elden haft premiär på Stockholms stadsteater.

Men lejonparten av Strindbergsåret kommer givetvis att äga rum nästa år. Då sätter Stadsteatern upp En dåres försvarstal, Ett drömspel och Till Damaskus. Liljevalchs konsthall öppnar i september sin stora utställning August, delvis i samarbete med stadsteatern. Självklart kommer Strindberg också att uppmärksammas för fullt på biblioteken, i skolorna och inom det fria kulturlivet. Från Stockholms stads sida har vi bland annat skjutit till mer medel till både Strindbergs Intima Teater och Strindbergsmuseet.

Med andra ord kommer 2012 att bli ett fint år för alla som älskar att se Strindbergs pjäser!

Vill du följa Strindbergs twitterflöde kan du göra det på adressen: www.august2012.se

Madeleine