jump to navigation

Mer pengar till filmen även från landstinget 15 december 2011

Posted by angusthlm in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
3 comments

I tisdags fattade Stockholms stads kulturnämnd beslut om verksamhetsstöden till det fria kulturlivet. I kulturförvaltningens förslag fanns en särskild satsning på filmscenen i staden vilket betyder att både Bio Rio och Stockholms Filmfestival kommer att få ökade anslag nästa år. Från Folkpartiets sida tycker vi detta är mycket positivt då filmen  som konstart tidigare har fått en relativ låg andel av det samlade stödet i förhållande till hur många den når.

Den största procentuella ökningen får Bio Rio vars verksamhetsstöd höjs med knappt 29 procent (från 350 000 kronor till 450 000 kronor). Stockholms Filmfestival får 200 000 kronor i ökat verksamhetsstöd.

Glädjande nog höjer nu även Stockholms läns landsting anslagen till filmscenen i Stockholm. Både Stockholms Filmfestival (+60 000 kronor) och Folkets Bio/Zita (+25 000 kronor) får ökade anslag för sin verksamhet nästa år. På kulturlandstingsrådet Anna Starbrinks (FP) blogg kan du läsa mer om landstingets fördelning av verksamhetsstöd för 2012.

/Anders