jump to navigation

Arkitektur Stockholm 1 juni 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
3 comments

I samband med att den nya översiktsplanen – Promenadstaden – antogs av kommunfullmäktige 15 mars 2010 så fick stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en översyn av den byggnadsordning som var en del av den gamla översiktsplanen. Ganska snart konstaterades att Stockholm skulle behöva ett heltäckande arkitekturprogram likt det som många andra städer i Europa tagit fram. Begreppet Arkitektur Stockholm lanserades. Arkitektur Stockholm ska fungera som en vägledande strategi för stadens gestaltning och beskriver hur arkitekturen kan användas som verktyg i stadens fortsatta utveckling. Eller med andra ord, översiktsplanen visar på var och varför vi ska utveckla staden, Arkitektur Stockholm lägger grunden till hur detta kan ske.

Nyligen presenterades så resultatet av arbetet med Arkitektur Stockholm, vilket går ut på samråd mellan 13 juni och 20 september. Vi i Folkpartiet tycker att samrådsförslaget innehåller många bra idéer på områden som är viktiga för Stockholms utveckling, men på vissa områden faller den platt. Vi kommer därför nu att inleda ett brett arbete kring Arkitektur Stockholm där stockholmarna är välkomna att delta via en öppen samrådsprocess på webben. Våra första tankar kring samrådsförslaget finner du här.

Nu vill vi veta vad du tycker. Lämna gärna dina synpunkter i kommentarsfältet eller gå in på http://fpstockholm.wordpress.com/.
Senast den 20 september vill vi veta vad du anser. 

/David

DN Stockholmsdebatt: Därför måste stockholmarna vara med i arbetet kring stadens utveckling

Stockholm – en växande storstad 24 maj 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Igår skrev gruppledarna för Alliansen i stadshuset på SVD Brännpunkt. Vi i Alliansen höjer nu målen i bostadsbyggandet med 20 procent, då alla prognoser tyder på att Stockholm växer mer än vad vi tidigare kunnat föreställa oss.

Att fler människor söker sig hit är givetvis positivt, då det är en förutsättning för en fortsatt god ekonomisk tillväxt och ökad välfärd. Men ett växande Stockholm är också en stor utmaning. Genom att kraftigt höja målen för bostadsbyggandet möjliggör vi för fler att bli stockholmare samtidigt som vi tryggar Stockholms funktion som tillväxtmotor för hela landet.

För att klara befolkningsökningen måste vi bygga 100000 bostäder till år 2030. Men det gäller inte bara att säkerställa att människor har någonstans att bo, utan vi måste även säkerställa att Stockholm fortsatt är en fantastisk stad att bo i. Vi vet att detta är möjligt. Vi ska bygga miljövänligt och med hög kvalitet. Det går att utveckla Stockholm till en internationell storstad.

/David

Svenska Dagbladet: Grönt ljus för 100000 nya bostäder
DN: Stockholm växer med 100.000 bostäder

Stockholmssfären 23 mars 2011

Posted by mhenriksson in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
2 comments

Idag presenterades vinnaren i arkitekttävlingen om Stockholmsporten. Vinnaren blev förslaget Stockholmssfären av BIG, Grontmij och Spacescape. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och fler kommunala förvaltningar. Stockholm konst

Uppgiften var att kring trafikplats Hjulsta, den punkt där E18 möter E4 Förbifart Stockholm, ge förslag till en konstnärlig gestaltning av landskapet och skapa en inbjudande entré till Stockholm. Det är ett område med blandad bebyggelse, en rik kulturmiljö och en ny stor trafiklösning. Här följer ett utdrag ur juryns motivering:

”Förslagets magnifika skålform är en genial lösning som samspelar med trafikplatsens geometri samtidigt som den skapar ett stadsbyggnadsmässigt sammanhang som binder samman de olika områdena runt platsen. På ett mycket elegant sätt skapas möjligheter att tillföra platsen kvaliteter och verksamheter som gagnar de boende.”

Intrycket som förslaget gav var häftigt med en klar nutida känsla. Steget förbi de modernistiska lösningarna har tagits och här finns ett nytt kreativt tänkande som känns samtida.

/Malin

se Stockholm konst här, abc här, DN här och SvD här

Bortom ”höghusfundamentalismen” – en stationslösning i samklang med stadsmiljön möjlig 22 mars 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: ,
13 comments

När Citybanan står klar 2017 får pendeltågen äntligen egna spår i en sex kilometer lång tunnel. Med detta fördubblas spårkapaciteten och alla tåg kan gå tätare och punktligare. Citybanans kanske viktigaste knutpunkt kommer att bli den nya stationen Stockholm City, vilken ska ersätta dagens station Stockholm Central för pendeltågstrafiken. I förra veckan var det så dags att i stadsbyggnadsnämnden fatta beslut om denna framtida huvudentré till Citybanan, som kommer att ligga mitt emot Centralstationen i fastigheten Orgelpipan 6 (där hotell Scandic Continental idag ligger).

Folkpartiet har länge varit det parti som värnat Stockholms världsberömda silhuett; den låga bebyggelsen i innerstaden i samspel med kyrkotornen och de naturliga höjdskillnaderna i interaktion med vattnet. Dessa vyer får inte byggas för eller bort. Därför ställde vi oss mycket positiva till det förslag som stadsbyggnadskontoret presenterade förra veckan, där man både lyckats skapa bra förutsättningar för stationsfunktionerna, resenärsmiljön och kommersiella lokaler samtidigt som platsens kulturhistoriska värden och skönhet bevaras.  

Till vår förvåning var vi ensamma kring detta ställningstagande. Alla andra partier ville öppna upp för ett högre hus på platsen, och vissa går till och med så långt som att påstå att vi lider av ”höghusnoja”.  (besök länken och titta på bilden av hur det ser ut idag. Det höga huset innebär att man tar nuvarande byggnad, bygger på en midja och lägger  en lika stor byggnad på toppen. Fundera över vad detta gör med proportionerna i miljön). Då har man varken läst vårt handlingsprogram eller förstått hela bilden. Vi som har ansvar för att forma stadens utveckling måste börja förstå att en ny byggnad i staden inte är en enskild fråga. Det handlar om en helhet. Vi måste alltid väga in även hur den omgivande stadsmiljön påverkas och fråga oss själva om ett ingrepp i stadsmiljön kan motiveras.

För oss i Folkpartiet är det oerhört viktigt att planeringen och utformningen av den nya stationsbyggnaden sker med utgångspunkt i den gällande stadsplanen samt att stor hänsyn visas stenstadens unika struktur, karaktärsdrag och silhuett. Det är därför vi fortsatt säger bestämt nej till ett nytt höghus på platsen som skulle skymma Klara kyrkas vackra torn. Det skulle innebära att stadskärnans siluett bröts i detta centrala läge, mitt i de gamla Klarakvarteren.

Givetvis ska Citybanans huvudentré göras så attraktiv som möjligt, både innehållsmässigt och vad det gäller arkitektonisk utformning. Den ska öka tryggheten i området, och bli en ny offentlig mötesplats med sina kommersiella ytor. Att denna plats kommer att bli en av Stockholms absolut mest välbesökta platser ställer också stora krav på att vi får bästa möjliga stationslösning. Men varför bryta upp och förstöra stenstadens unika karaktär, när en sådan lösning bevisligen kan inrymmas i en byggnad med samma höjd som platsen befintliga hotell? Det är om något bara ett uttryck för en ”höghusfundamentalism”.

Om man vill bygga mycket, som Folkpartiet vill, måste man också bygga bra.   

/Madeleine

En länk till det särskilda uttalande Folkpartiet lade på nämden hittar du här: Orgelpipan_6_-_FP_SU

DN: Hotell rivs för att ge plats åt Citybanans station