jump to navigation

Finska röster om söndagsöppet vid biblioteken 8 januari 2009

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

I Finland höjs nu röster om att öppna biblioteken på söndagar. I Helsingfors och förstaden Esbo, där det finns söndagsöppna bibliotek, har man nämligen upptäckt att de besökare som kommer till biblioteket på söndagar, stannar längre och får en mer genuin läsupplevelse än de som kommer på vardagar. På söndagarna tar besökarna med sig familjen, använder läsesalarna och lär sig använda webbiblioteket. Detta skriver Huvudstadsbladet.

Huvudstadsbladet refererar också till Stockholm, där ett ökat öppethållande, bland annat på söndagar, har lett till ökad utlåning.

Anna