jump to navigation

Ingen pensionslösning för scenkonsten i årets budget heller! 20 september 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Även i år saknas en lösning för pensionerna inom scenkonstområdet. Betänkandet ”Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten (SOU 2009:50)” har remissbehandlats och beretts i Regeringskansliet under över två års tid utan att något beslut har fattats. Det är beklämmande att ingen långsiktig lösning på pensionsfrågan återfinns i budgetpropositionen.

Pensionssystemet som det ser ut i dag är ohållbart och har slagit hårt mot kulturlivets ekonomi. Dansare och sångare gick tidigare i pension vid 44 resp. 55, men numera, efter en förändring i LAS, har denna möjlighet försvunnit. rätt att stanna till 67 års ålder, vilket gör att institutionen måste delfinansiera deras pension ända fram till 67. Detta leder till att när t.ex. en dansare slutar dansa vid 41, kan han/hon vara anställd i 26 år ytterligare. Kostnaderna för kulturinstitutionerna blir oförutsägbara och enorma. Trots att det ligger ett i stort sett kostnadsneutralt förslag på regeringens bord väljer man att inte genomföra detta, det är allvarligt.

Men när det gäller budgeten i sin helhet måste jag säga, efter att ha kastat en första blick på den: Det hedrar regeringen att man genomför ett ekonomiskt påslag på kulturområdet. Det är helt unikt i Europa idag.

/Madeleine