jump to navigation

Pussy Riot avslöjar Putins Ryssland 17 augusti 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
1 comment so far

I frihetskampen mot auktoritära statsskick återfinns kulturskaparna i frontlinjen. Det är oftast kulturskaparna som vägrar sig tystas och det är de som besitter förmågan att formulera ett motstånd i tider av repression. Domen idag mot Pussy Riot visar med all tydlighet detta. Domen aktualiserar frågan om dagens fristadssystem för förföljda författare bör utvidgas för att också omfatta andra kulturskapare än de som har pennan som vapen.

Efter månader i häkte har domen mot tre av medlemmarna i det ryska konstkollektivet Pussy Riot nu fallit. Nadezjda Tolokonnikovas, 22 år, Maria Aljochinas, 24, och Jekaterina Samutsevitjs, 29, brott är att de utmanat Rysslands auktoritäre president Vladimir Putin och den med makten tätt allierade ryskortodoxa kyrkan. Samtidigt som domen visar kulturskaparnas roll som en frihetskraft avslöjar den även tillståndet i Ryssland som under Putin blivit allt mer auktoritärt.

Just på grund av kulturskaparnas och kulturens roll i att göra världen friare är det viktigt att Sverige fortsätter att ha ett aktivt och omfattande kulturbistånd. Det är därför inte tillfredsställande att kulturbiståndet de senaste åren sjunkit dramatiskt.

Pussy Riots öde är dock inte unikt, varken i Ryssland eller i andra auktoritära stater. I alla tider har maktutövningens mästare – de auktoritära härskarna – förföljt kulturskapare. Ett sådant fall som gav eko över världen var fatwan mot författaren Salman Rushdie 1989 som aktualiserade frågan om hur världen i övrigt ska kunna hjälpa förföljda författare.

Efter diskussioner bildades ett nätverk av städer villiga att ta emot författare, dramatiker och journalister som på grund av sitt konstnärskap utsätts för förföljelse – det så kallade fristadssystemet. Idag heter nätverket International Cities Of Refuge Network, ICORN. Stockholms stad har varit en stolt medlem i nätverket sedan 1998 och inväntar nu ännu en förföljd skribent.

Sedan en tid tillbaka har det förts diskussioner både utanför och inom ICORN om nätverket ska inbegripa andra kulturskapare än de som arbetar med text, likt performanceartister som Pussy Riot. Frågan var uppe på ICORN:s generalförsamling som hölls här i Stockholm tidigare i våras och under Almedalen talade Alfons Karabuda, ordförande i Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik, om behovet för musiker och kompositörer att snabbt kunna finna en fristad.

Jag tycker att domen mot Pussy Riot aktualiserar frågan och kommer därför att ge kulturförvaltningen i uppdrag att undersöka hur Stockholms stad kan spela en aktiv roll i att fler konstnärsgrupper kan komma att få en fristad.

/ Madeleine

Läs mer: Det behövs fler fristadskommuner
Läs mer: Sveriges kulturbistånd får inte urholkas