jump to navigation

Arbetsplatser flyttas för att skapa jobb och efterfrågan i ytterstaden 13 september 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
2 comments

Idag skriver Dagens Nyheter om att kulturförvaltningens centrala administration ska flytta till Rinkeby nästa sommar. Flytten är en del av stadens arbete med att flytta ut förvaltningars och bolags administration till ytterstaden.

Alliansen i riksdagen och Stockholms stad tar ett stort ansvar för att bryta utanförskapet genom satsningar på utbildning, bildning och arbete. Staden har också inlett ett arbete med att flytta förvaltningar och bolag från centrum till ytterstaden. I detta finns en mycket viktig symbolisk betydelse. Att samhällets institutioner finns närvarande kan bryta avståndet mellan myndigheter och de som upplever sig stå långt bort från samhället. Men det viktigaste skälet till att flytta förvaltningar ut till ytterstaden handlar om att skapa fler arbetsplatser i dessa områden. Med fler arbetsplatser stärks den lokala efterfrågan på varor och tjänster.

Flytten av kulturförvaltningens administration från Sergels torg och Odenplan innebär att omkring 120 nya arbetstillfällen skapas i Rinkeby. För att undvika missförstånd kan det vara viktigt att påpeka att ingen publik kulturverksamhet vid Sergels torg berörs av flytten. Totalt sett innebär stadens flytt av förvaltningars och bolags administration att omkring 1500 arbetsplatser förläggs till ytterstaden.

Att flytta från centrala lägen till ytterstaden innebär även att resurser frigörs som i kulturnämndens fall kan läggas på mer kulturverksamhet. Det betyder sammanlagt att omkring 3 miljoner kronor per år kan komma kulturen till del. Det är därmed, förutom att vara en viktig insats för att lyfta ytterstaden, också ett bra sätt att handskas med skattebetalarnas pengar.

Kulturnämnden fattar ett inriktningsbeslut i frågan på nästa nämnd som äger rum den 24 september och tjänsteutlåtandet finns att läsa här.

/ Madeleine

Satsningar på kulturen i ytterstaden 23 februari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
1 comment so far

I gårdagens DN kunde man läsa att antalet elever från Rinkeby-Kista som deltar i Kulturskolans verksamhet har sjunkit. Som vanligt var inte Ann Marie Engel (V) sen med att komma med kritik.Men när vi tittat lite närmare på statistiken visar det sig att antalet barn och unga från Rinkeby-Kista i Kulturskolan inte alls har sjunkit. Tvärtom har antalet ökat med omkring 50 procent.

Hur kommer det sig?

I statistiken från Kulturskolan visas hur många barn- och unga i varje stadsdel som deltar i dess verksamhet. Under de uppräknade stadsdelarna finns även en rubrik som heter övriga vilken redovisar 1 171 elever. I denna kategori hamnar barn vars adresser inte är uppdaterade i kulturskolans elevregister. Vid Kulturskolans manuella kontroll av vilka dessa elever är har det visat sig att 314 av dessa 1 171 elever har en bostadsadress i Rinkeby-Kista.

För Rinkeby-Kistas del deltog sammanlagt 361 elever i Kulturskolans verksamhet under 2011. Samma siffra för 2010 var 244. Alltså, har det under förra året skett en ökning om 117 elever eller närmare 50 procent. Ingen annan stadsdel har ökat så mycket mellan 2010 och 2011.

Men även om det glädjer mig att antalet elever i Kulturskolan från Rinkeby-Kista har ökat är vi långtifrån nöjda. Kulturvanorna är mycket ojämnt fördelade mellan Stockholms olika stadsdelar. Som liberal tycker jag detta är mycket problematiskt eftersom kultur, precis som utbildning, är ett verktyg för individen att påverka och förändra sitt liv till det bättre.

Och det är av just med bakgrund av detta som vi under året satsar 12,8 miljoner kronor extra för att stimulera kulturen i fem ytterstadsstadsdelar. 8,6 miljoner kronor av dessa kommer att gå till att förstärka stadsdelsbiblioteken, 3,2 miljoner till Kulturskolan och 1 miljoner kronor till det fria kulturlivet. Det ska under året bli mycket spännande att se vilka avtryck dessa medel gör för kulturlivet i ytterstaden.

Med tanke på att vi nu är mitt uppe i att genomföra denna satsning, och att den varit känd sedan slutet av november, blev jag förbryllad när jag läste en annan vänsterpartists, Per Sundbergs, inlägg i dagens DN. Sundberg föreslår nämligen att vi borde satsa extra medel på kulturlivet i ytterstaden – alltså en uppmaning att göra det vi redan gjort.

/ Madeleine

Läs: Kulturförvaltnings verksamhetsplan 2012

Tranströmer firad på Rinkeby bibliotek 14 december 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
2 comments

Nobelpristagaren i litteratur, Tomas Tranströmer, har haft en fulltecknad kalender så här i Nobeltider och varit tvungen att prioritera med tanke på sin svaga hälsa. Han var tvungen att tacka nej till Nobelmiddagen hos kungen men kom idag som planerat till Rinkeby bibliotek för att där delta i det traditionsenliga Nobelfirandet. Sedan starten av Nobelfirandet i Rinkeby 1988 har de flesta av prisvinnarna i litteratur deltagit i ceremonin.

I centrum för firandet var, förutom Tomas Tranströmer i egen hög person, klass 8b från Rinkebyskolan som under hösten arbetat med Tranströmers dikter och med att lära sig mer om Nobelprisets historia. Tillsammans gjorde eleverna en fantastisk insats och bjöd på såväl diktuppläsningar som luciatåg – det krävs mycket mod för att stå inför så mycket människor och med alla kameror närvarande.

Evenemanget i Rinkeby är ett fint initiativ och ett gott prov på vad engagerade personer, lärare och bibliotekspersonal kan betyda för lokalsamhället – det är få platser i världen som kan skryta med att ha haft så många litteraturpristagare på plats som Rinkeby.

/ Madeleine