jump to navigation

Socialdemokraterna lever inte själva upp till kraven de ställer på andra 4 september 2008

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Socialdemokarterna har i en rapport granskat folkpartiets kulturpolitik. Det är ju både bra och smickrande. Däremot blir jag förvånad över socialdemokraternas sätt att använda siffror. I rapporten finns det en rad glidningar och halvsanningar som bör kommenteras och som förklarar i princip allt det som socialdemokraterna kallar nedskärningar:

  • Medeltidsmuseet är stängt för renovering. Därmed går inga medel till museets lokaler.
  • S har räknat in konsumentvägledarna i kulturbudgeten.
  • Inom kulturskolan jämför man olika siffror för att få det resultat man vill.
  • Den stora filmsatsningen på 2 mkr till Filmpool Stockholm-Mälardalen och ytterligare 500 tusen till Stockholm film comission har glömts bort.
  • Den kraftiga uppräkningen av anslaget till de fria grupperna beskrivs som en minskning.
  • Stadsteaterns löneökningar räknas två gånger.
  • Rapporten ger bilden av att kommunala verksamheter kan få en automatisk kostnadsökning på 3 procent varje år, trots att s själva vid makten inte gjorde generella påslag på det sättet.

Det är sant att vi inte prioriterar lokaler och administration lika mycket som s, utan mer tittar till verksamheternas innehåll. Det är för mig en bra kulturpolitik. Framgång för mig mäts i hur mycket kultur stockholmarna får och deltar i, inte hur mycket lokalerna kostar. Mellan 2000 och 2006 ökade anslaget till Kulturskolan med närmare 37 procent, medan antalet barn i undervisningen på fritiden bara ökade med ca 11 procent. Detta oansvariga användande av kulturpengar vill jag ändra på.

Folkpartiet gick till val på att satsa på Stadsteatern, biblioteken och det fria kulturlivet. Det är den politik som vi nu genomför.

Men det är bra att socialdemokraterna blir synliga i kulturpolitiken. Det är dock synd att de inte pratar om innehållet i politiken. Det vore till exempel bra om de ville kommentera hur de själva prioriterade biblioteken under sin tid vid makten:

År

Majoritet

Nettobudget

2001

fp+m+kd

219

2002

fp+m+kd

235

2003

s+v+mp

234

2004

s+v+mp

222

2005

s+v+mp

223

2006

s+v+mp

223

2007

fp+m+kd

226,5

2008

fp+m+kd

226,5 + 35

Madeleine

Budgetdebatt pågår 18 oktober 2007

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

Idag och imorgon pågår kommunfullmäktiges debatt om budgeten för nästa år. Första delen av dagen har bland annat ägnats åt kultur och idrott.

(mer…)