jump to navigation

Fler reklamytor för det fria kulturlivet 14 augusti 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
7 comments

I Stockholm finns en mängd kulturaktörer utanför de offentliga kulturinstitutionerna som erbjuder stockholmarna kultur av hög kvalitet – det fria kulturlivet. Det är oftast på dessa arenor som gränserna för det konstnärliga skapandet tänjs och där man inte räds brännande samtidsfrågor. Genom ett samarbete mellan Kulturdirekt och Fortum ges det kulturlivet nu tillgång till affischering på 200 reklamtavlor i centrala Stockholm. En siffra som kan fördubblas redan nästa år. DN Stockholm skriver om nyheten idag.

Ett viktigt mål för kulturpolitiken i Stockholms stad är att kulturlivet ska präglas av tillväxt så att stockholmarna får mer kultur och kulturlivets intäkter ökar. Därför har staden infört en kulturbonus som uppmuntrar de fria kulturaktörerna som mottar kulturstöd att öka sina egna intäkter och skapat en fond för nyskapande kultur – Fonden för innovativ kultur. Och därför har staden också varit med och initierat Kulturdirekt som, drivet av kulturlivet självt, ska verka för ökat samarbete mellan aktörerna inom det fria kulturlivet och stödja detsamma när det gäller marknadsföring och biljettförsäljning.

Kulturdirekt köper bland annat annonsutrymmen i dagspressen där det fria kulturlivet kan annonsera till förmånliga priser och har en biljettkassa på Kulturhuset där de fria kulturaktörerna kan sälja biljetter till sina evenemang. Och nu har Kulturdirekt genom ett samarbete med Fortum tillgängliggjort 200 reklamtavlor i centrala innerstaden som medlemmarna kan annonsera på till förmånliga priser. Om försöket faller väl ut har Kulturdirekt möjligheten att fördubbla antalet reklamtavlor. Reklamtavlorna kommer att sättas upp på elskåp redan nu i dagarna.

Förhoppningen är givetvis att de ökade ytorna för det fria kulturlivet att göra reklam för sina evenemang ska öka deras intäkter och bidra till att fler stockholmare kommer i kontakt med samtidskulturen.

/ Madeleine

Läs mer: Kultur på elskåpen