jump to navigation

TV-licensen – gör om, gör rätt 13 juni 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , ,
2 comments

Högsta förvaltningsdomstolen har idag slagit fast att en innehavare av en dator med internetuppkoppling inte kan krävas på tv-avgift. Det är ett positivt besked för public service. Efter högsta förvaltningsdomstolens besked är det är dags för regeringen att göra om och göra rätt, dags att finansiera public service via skatten.

Länge har vi dragits med en integritetskränkande och kostsam jakt efter licenspengar till public service. Än värre blev det sedan Svt började sända reguljära sändningar via nätet. Då började Radiotjänst kräva in tv-avgift även för personer som äger en surfplatta, smartphone eller dator med internetuppkoppling. Argumentet har ju varit att man nu via dessa kan se på Svt – precis som i en vanlig tv.

När nu högsta förvaltningsdomstolen har underkänt att den som äger en dator med internetuppkoppling ska betala tv-licensg är det dags att se hur man kan finansiera public service på andra sätt. Public service-kommittén föreslog att dagens modell för tv-avgift skulle slopas och ersättas med en obligatorisk tv-avgift (eller som de också kallar det: tv-skatt). Fördelarna med en sådan lösning är många.

Ett licenssystem kommer alltid att innebära ett mått av kontroll på ett eller annat sätt. Ökända är Radiotjänsts tv-pejlingar och påringningar för att kontrollera tv-innehav. Med en finansieing via skatten blir kontrollerna överflödiga.

En avgiftsmodell innebär att Radiotjänst blir överflödigt. Det skulle i sin tur innebära att kostnaderna för uppbörden skulle kunna minska med cirka 125 miljoner kronor per år, enligt public service-utredningen.

En finansiering via skatten skulle också innebära att avgiftsskolket försvann. Dagens skolk innebär ett bortfall på knappt en miljard kronor per år.

Den huvudsakliga invändningen mot en sådan modell handlar om att en obligatorisk tv-avgift skulle hota public service-företagens fortsatta oberoende. Detta är en naturlig invändning. En oberoende tv och radio som kan granska makten anser jag som liberal vara det absolut viktigaste uppdraget för public service. Det är tv och radio i demokratins och yttrandefrihetens tjänst. Men ett fortsatt oberoende kan förenas med en ny finansieringsmodell där medlen hålls vid sidan av statsbudgeten och därmed utom räckhåll för finansministern.

Det går att förena en effektivare och rättvisare finansieringsmodell samtidigt som oberoendet för public service även fortsättningsvis skulle kunna garanteras. Nu när Högsta förvaltningsdomstolen underkänt Radiotjänsts tolkning av lagen är det dags för regeringen att göra om och göra rätt.

/ Madeleine

Läs mer: Domen: Ingen tv-avgift för datorer
Läs mer: Vann mot Radiotjänst
Läs mer: Ingen tv-avgift för dator
Läs mer: Nicklas vann mot Radiotjänst

 

Public service kommer att förlora sin legitimitet 25 juni 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , ,
1 comment so far

När Svt började sända sina schemalagda kanaler via internet blev oron stor för att man skulle bli tvungen att betala tv-avgift för innehav av datorer, smarta mobiler och surfplattor. Radiotjänsts ordförande tillika VD för Svt, Eva Hamilton, meddelade dock att så inte skulle bli fallet.

Den uppfattningen eller tolkningen av lagen delade dock inte Radiotjänst. Computer Sweden kunde sedan avslöja att Radiotjänst börjat jaga datorinnehavare. Många blev – föga förvånade – upprörda över tilltaget och några datorägare som Radiotjänst har försökt driva in de 2076 kronorna från har överklagat till förvaltningsrätten i Luleå. Igår meddelades dock att Radiotjänst gjort rätt – alla som har en dator med internetuppkoppling är skyldig att betala tv-avgift enligt förvaltningsrätten, läs mer om detta här. Om Radiotjänst har rätt att göra detsamma för mobiler och surfplattor är inte avgjort än men ägare till dessa apparater som Radiotjänst har krävt avgiften av har också de överklagat.

Man kan ha många åsikter om en dator med uppkoppling verkligen ska anses vara en tv-mottagare likställd med en vanlig tv. Men egentligen är det logiskt med tanke på hur dagens avgiftsmodell är konstruerad. Kan man se tv – ja då ska man betala tv-avgift.

Det finns dock en lösning som kan lösa avgiftsmodellens gordiska knut: Att helt enkelt göra om avgiftsmodellen så att alla med en inkomst betalar avgiften via skatten. En sådan lösning skulle ha flera fördelar, du kan läsa om detta i mina tidigare inlägg i debatten här, här och här.

Dessvärre stängde regeringen den möjligheten i förra veckan då man slog fast att nuvarande avgiftsmodell ska finnas kvar fram till 2020. Att man ska utreda frågan är bra men en klen tröst för de datorägare som fram till dess ska betala tv-avgift – oavsett om de ser på tv via datorn eller ej. Det hade varit bättre om regeringen vågat ta tjuren vid hornen och ändrat avgiftsmodell en gång för alla. Som det nu är riskeras både licensens och public service legitimitet.

/ Madeleine

Läs mer: Dags att pensionera tv-licensen
Läs mer: Tv-avgiften en generationskonflikt
Läs mer: Radiotjänst tar sikte på småföretagare
Läs mer: Tv-licens även för datorer

Radiotjänst jagar datoranvändare 28 februari 2013

Posted by angusthlm in Internet och kulturen.
Tags: , , ,
add a comment

expressen radiotjänst

I dagens Expressen skriver Madeleine om att Radiotjänst börjat kräva in tv-avgift för datorinnehav. En längre version av debattartikeln finns att läsa på Expressens hemsida, läs den genom att trycka här.

/Anders

Läs mer: Nu jagar Radiotjänst datorägare
Läs mer: Datorägare krävs på tv-avgift