jump to navigation

Det politiska och det personliga 27 november 2008

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
14 comments

Kom hit och titta. Det är en vanlig inbjudan och ibland uppmaning till mig som politiker.

En viktig uppgift för ett borgarråd är att ha en god inblick i de verksamheter man arbetar med. Därför är det självklart för mig att försöka uppleva så mycket idrott och kultur som möjligt. Att få tillgång till allt detta är ett privilegium.

Däremot åtföljs ibland ”kom hit och titta” med att ”så kommer du att förstå” och underförstått verka för att vi får det bättre.

En ansvarig politikers främsta uppgift är att verka för de idéer som fört det parti man förträder till makten, i mitt fall framför allt krav på att idrott och kultur ska bli tillgängligt för flera. Därefter att ta ansvar för att väga samman olika intressen på ett ansvarsfullt sätt. Att inte bli ett offer för olika, ibland högljudda särintressen. Vissa politiker tycker att de som valt just dem är deras uppdragsgivare. Min uppfattning är att ett borgarråd har allmänintresset som yppersta ansvar.

Därför måste man som ansvarig politiker kunna och våga fatta beslut som för vissa kan vara impopulära. Lyckligtvis har jag behövt ta få sådana strider, men t ex frågan om Aspuddsbadet är en typisk sådan.

Alla politiker vill och ska driva sin politik. Men för en politiker i beslutsposition handlar det inte om vad man själv gillar eller ogillar. Ansvar tar man genom att stå upp för rimliga avvägningar. Även då det blåser.

Madeleine