jump to navigation

Ingen pensionslösning för scenkonsten i årets budget heller! 20 september 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Även i år saknas en lösning för pensionerna inom scenkonstområdet. Betänkandet ”Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten (SOU 2009:50)” har remissbehandlats och beretts i Regeringskansliet under över två års tid utan att något beslut har fattats. Det är beklämmande att ingen långsiktig lösning på pensionsfrågan återfinns i budgetpropositionen.

Pensionssystemet som det ser ut i dag är ohållbart och har slagit hårt mot kulturlivets ekonomi. Dansare och sångare gick tidigare i pension vid 44 resp. 55, men numera, efter en förändring i LAS, har denna möjlighet försvunnit. rätt att stanna till 67 års ålder, vilket gör att institutionen måste delfinansiera deras pension ända fram till 67. Detta leder till att när t.ex. en dansare slutar dansa vid 41, kan han/hon vara anställd i 26 år ytterligare. Kostnaderna för kulturinstitutionerna blir oförutsägbara och enorma. Trots att det ligger ett i stort sett kostnadsneutralt förslag på regeringens bord väljer man att inte genomföra detta, det är allvarligt.

Men när det gäller budgeten i sin helhet måste jag säga, efter att ha kastat en första blick på den: Det hedrar regeringen att man genomför ett ekonomiskt påslag på kulturområdet. Det är helt unikt i Europa idag.

/Madeleine

Pensioner inom kulturen ekonomiskt hot 3 september 2009

Posted by frankander in Demokrati och mänskliga rättigheter, Kultur för fler.
Tags: , , ,
7 comments

I dag skriver Madeleine på Dagens Samhälle om att det behövs ett nytt pensionssystem inom scenkonsten. Att som dansare pensioneras vid 41 och sångare vid 52, men har rätt att vara kvar i sin anställning till 67 skapar både brist på arbetstillfällen och orimliga villkor för scenkonstinstitutionerna.

Pensionssystemet innebär att varje institution, i motsats till att fördela kostnaden på ett större kollektiv, står för sina egna pensionspremier. Institutioner med många sångare och dansare anställda får varje år kraftigt ökade kostnader såväl i inbetalning som i anställda som inte längre är arbetsföra. Operan räknar med att detta system har kostat 17.1 miljoner kronor för åren 2007 och 2008, vilka inte kompenserats.

Den statliga utredning som nyligen presenterat ett förslag bör genomföras och institutionerna måste få behålla de pengar som det nya systemet sparar in.

/Simon