jump to navigation

Fristadssystemet hotat – PEN på Kulturhuset 2 oktober 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: ,
add a comment

pen kulturhuset

Våren 2014 har varit turbulent för fristadssystemet i Sverige och igår anordnade Svenska PEN ett upprop till stöd för fristadstanken på Kulturhuset Stadsteatern.

Händelseförloppet set ut enligt följande. Under vintern och våren behandlade både Gävle och Örebro kommun motioner om att göra respektive kommun till en fristad för en förföljd kulturskapare, i Gävle en bildkonstnär och i Örebro en författare.

När motionerna behandlades kom frågan att ställas: Är det förenligt med kommunallagen att bjuda in en förföljd författare att verka i kommunen?

I Gävle var det Moderaterna som i opposition formerade ett motstånd huvudsakligen grundat på detta. I Örebro var det den S-ledda majoriteten som anförde argumentet som invändning mot att bifalla en motion från Folkpartiet.

Men sedan skiljer sig händelseförloppet åt. Medan Socialdemokraterna i Örebro gjorde om och gjorde rätt vägrade Gävlemoderaterna att erkänna sig besegrade i och med att den övriga majoriteten biföll motionen. Beslutet att bjuda in en förföljd bildkonstnär till Gävle överklagades till förvaltningsrätten i Falun.

I början av sommaren gav förvaltningsrätten Gävlemoderaterna – överraskande nog – rätt. Niclas Bornegrim, den mest högljudda av alla Gävlemoderater i frågan, var nöjd med utfallet. Ett par pilsner lär han, enligt Gefle Dagblad, ha köpt för att fira sin framgång. Hela fristadssystemet i Sverige är sedan dess hotat.

När jag deltog i Svenska PENs manifestation igår var jag mycket tydlig. Om inte kammarrätten ändrar domen från förvaltningsrätten, måste nästa kulturministers första åtgärd vara att ändra kommunallagen för att rädda fristadssystemet.

Fristadssystemet är en fråga om humanism, en fråga om yttrandefriheten som en grundläggande mänsklig rättighet, en fråga om kulturskaparnas roll i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter men också, och det vill jag verkligen understryka, en fråga om varje kommuns lokala kulturliv.

Att erbjuda en förföljd kulturskapare ett arbetsstipendium för att en tid verka i kommunen är en tillgång: En möjlighet för invånare, andra kulturskapare, biblioteksbesökare, tidningsläsare och bokläsare – bara ambitionerna sätter gränserna – att få ta del av ett konstnärskap som vuxit fram under auktoritära regimers förtryck. En omedelbar och smärtsam insikt om att grunden för vårt kulturliv inte alls är självklar utan ett privilegium oss förunnat. Yttrandefriheten och demokratin är trots allt både grunden och målet med vår kulturpolitik.

/ Madeleine Sjöstedt

Fristäder för förföljda författare samlas i Stockholm 9 maj 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , ,
add a comment

Ikväll inleds generalförsamlingen för Icorn, International Cities of Refuge Network, i Stockholm. 100 gäster ska diskutera hur världens städer kan erbjuda skydd för författare som behöver arbetsro undan förtryck och förföljelse.

Stockholm tog emot sin första författare redan 1999 efter ett initiativ av Birgitta Rydell, min företrädare som liberalt kulturborgarråd. Själv skrev jag faktiskt skrivelsen, vilket jag är väldigt stolt över.  Arbetet sker tillsammans med svenska PEN och initierades en gång i tiden av Salman Rushdie efter att fatwan utdelats mot honom.

Tyvärr är det många författare som är i behov av skydd. Därför borde antalet städer som erbjuder en fristad bli fler. Jag skriver om detta idag i SvD.

I morse hade vi en presskonferens. Med mig på denna var bland andra Kareen Amer som är egyptisk Mubarak-kritiker och bloggare som har sin fristad i Krakow, Parvin Ardalan, iransk regimkritiker, och jämställdhetskämpe som är fristadsförfattare i Malmö och Ola Larsmo från Svenska PEN-klubben.

I morgon startar det. Då kommer jag att skriva mera.

Madeleine